Форми і функції державного управлінняФормою державного управління треба вважати будь-яке зовнішнє вираження конкретних однорідних дій державного органу, його структурних підрозділів та службових осіб, котрі здійснюються з метою реалізації функції управління.

Форми вираження змісту управлінської діяльності-це встановлення норм права; застосування таких норм; організаційна робота; проведення матеріально-технічних операцій. Перші дві функції знаходять вираження в актах державного управління, які уособлюють правову форму виконавчої і розпорядчої діяльності органів управління. До них належать: укладання суб'єктами виконавчої влади цивільно-правових договорів, їхня участь як позивачів чи відповідачів у судах, діяльність адміністрації по забезпеченню громадського порядку, численних і різноманітних загальнообов'язкових правил, що встановлюються центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Неправові форми управлінської діяльності зводяться до вчинення тих або інших управлінських дій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією державно-владних повноважень . Це повноваження виявляє себе не як пряме юридичне веління, а опосередковано через позаюридичні засоби, і лише їхні передумови та результати можуть бути юридично зафіксовані.

Види форм управлінської діяльності

1.Правові -використання яких спричиняє виникнення юридичного ефекту. Видання актів, застосування примусових заходів

2.Неправові-форми, які юридичного значення не мають і не спричиняють виникнення адміністративно-правових відносин.

Класифікації

1.За значенням наслідків, які виникають у результаті використання тієї чи іншої форми

2.За ступенем правової регламентації процесу їх застосування

Форми

1.Встановлення норм права

2.Застосування норм права

3.Укладання адміністративних договорів

4.Здійснення реєстраційних та ін юридично значущих дій

5.Провадження організаційних дій

6Виконання матеріально-технічних операцій.На головнуHosted by uCoz