Ћегал≥зац≥¤ ≥ правосуб'Їктн≥сть об'Їднанн¤ громад¤нЋегал≥зац≥¤ Ї функц≥Їю виконавчоњ влади ≥ зд≥йснюЇтьс¤ ч≥тко заф≥ксованими у законодавств≥ органами (легал≥зуючими органами):

ћ≥н≥стерство юстиц≥њ;

ћ≥сцев≥ органи державноњ виконавчоњ влади;

¬иконкоми с≥льських, селищних, м≥ських рад.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ та м≥жнародн≥ громадськ≥ орган≥зац≥њ легал≥зуютьс¤ т≥льки шл¤хом реЇстрац≥њ в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ . «а¤ва про реЇстрац≥ю пол≥тичноњ парт≥њ повинна бути п≥дтримана п≥дписами не менше одн≥Їњ тис¤ч≥ громад¤н ”крањни, що мають виборче право.

¬насл≥док легал≥зац≥њ шл¤хом реЇстрац≥њ об'Їднанн¤ набуваЇ статусу юридичноњ особи. ѕор¤док легал≥зац≥њ (реЇстрац≥њ чи пов≥домленн¤ про заснуванн¤ ) регламентований «аконом " ѕро об'Їднанн¤ громад¤н" в≥д 16 червн¤ 1992 року та ѕоложенн¤м " ѕро пор¤док легал≥зац≥њ об'Їднань громад¤н" в≥д 26 лютого 1993 року.

–еЇстрац≥њ п≥дл¤гаЇ символ≥ка об'Їднань громад¤н . ѓњ пор¤док визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в.

ƒл¤ реЇстрац≥њ об'Їднанн¤ громад¤н його засновники подають за¤ву. «а¤ва про реЇстрац≥ю пол≥тичноњ парт≥њ повинна бути п≥дтримана п≥дписами не менш ¤к одн≥Їњ тис¤ч≥ громад¤н ”крањни , ¤к≥ мають виборче право. ƒо за¤ви додаютьс¤ : статут( положенн¤), протокол установчого з'њзду ( конференц≥њ) або загальних збор≥в, в≥домост≥ установчого з'њзду, в≥домост≥ про склад кер≥вництва центральних статутних орган≥в, дан≥ про м≥сцев≥ осередки, документи про сплату реЇстрац≥йного збору.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ подають також своњ програмн≥ документи. «а¤ва про реЇстрац≥ю розгл¤даЇтьс¤ у двом≥с¤чний строк з дн¤ надходженн¤ документ≥в. ” необх≥дних випадках орган, ¤кий зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю , проводить перев≥рку в≥домостей, зазначених у поданих документах. –≥шенн¤ про реЇстрац≥ю або в≥дмову в н≥ подаютьс¤ письмово в 10-денний строк.

ѕро зм≥ни , що сталис¤ в статутних документах , об'Їднанн¤ громад¤н пов≥домл¤Ї в 5-денний строк у реЇструючий орган.

” реЇстрац≥њ об'Їднанню громад¤н може бути в≥дмовлено , ¤кщо його статутн≥ документи або ≥нш≥ документи, подан≥ дл¤ реЇстрац≥њ об'Їднанн¤ , суперечать законодавству ”крањни. –≥шенн¤ про в≥дмову у реЇстрац≥њ повинно м≥стити п≥дстави такоњ в≥дмови. ÷е р≥шенн¤ може бути оскаржене у судовому пор¤дку. ѕро в≥дмову у реЇстрац≥њ об'Їднанн¤ громад¤н реЇструючий орган пов≥домл¤Ї у засобах масовоњ ≥нформац≥њ.

ƒл¤ зд≥йсненн¤ ц≥лей ≥ завдань , визначених у статутних документах , зареЇстрован≥ об'Їднанн¤ громад¤н користуютьс¤ правом:

виступати учасником цив≥льно-правових в≥дносин, набувати майнових ≥ немайнових прав;

представл¤ти ≥ захищати своњ законн≥ ≥нтереси та законн≥ ≥нтереси своњх член≥в у державних та громадських органах;

брати участь у пол≥тичн≥й д≥¤льност≥ , проводити масов≥ заходи;

≥дейно, орган≥зац≥йно та матер≥ально п≥дтримувати ≥нш≥ об'Їднанн¤ громад¤н , надавати допомогу в њх створенн≥;

створювати установи та орган≥зац≥њ;

одержувати в≥д орган≥в державноњ влади ≥ управл≥нн¤ та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ ≥нформац≥ю, необх≥дну дл¤ реал≥зац≥њ своњх ц≥лей та завдань;

вносити пропозиц≥њ до орган≥в влади ≥ управл≥нн¤ ;

розповсюджувати ≥нформац≥ю ≥ пропагувати своњ ≥дењ та ц≥л≥, засновувати засоби масовоњ ≥нформац≥њ.

” пор¤дку , передбаченому законодавством , пол≥тичн≥ парт≥њ також мають право:

брати участь у виробленн≥ державноњ пол≥тики;

брати участь у формуванн≥ орган≥в влади, представництва в њх склад≥;

доступу п≥д час виборчоњ кампан≥њ до державних засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ.

ќб'Їднанн¤ громад¤н може мати у власност≥ кошти та ≥нше майно , необх≥дне дл¤ зд≥сненн¤ його статутноњ д≥¤льност≥.

ѕраво власност≥ набуваЇтьс¤ т≥льки на кошти та ≥нше майно, ¤ке передане йому засновниками , членами або державою, набуте в≥д вступних та членських внеск≥в, пожертвуване громад¤нами , п≥дприЇмствами , установами та орган≥зац≥¤ми, майно , придбане за рахунок власних кошт≥в чи на ≥нших п≥дставах, не заборонених законом.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ також мають право на майно, придбане в≥д продажу сусп≥льно-пол≥тичноњ л≥тератури, ≥нших аг≥тац≥йно-пропагандистських матер≥ал≥в, вироб≥в з власною символ≥кою, проведенн¤ фестивал≥в , св¤т, виставок ≥ т.д.

√ромадськ≥ орган≥зац≥њ також мають право на майно та кошти, придбан≥ в результат≥ господарськоњ та ≥ншоњ комерц≥йноњ д≥¤льност≥ створених ними госпрозрахункових установ та орган≥зац≥й заснованих п≥дприЇмств.

ќб'Їднанн¤ громад¤н та створюван≥ ними установи та орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ вести оперативний та бухгалтерський обл≥к , статистичну зв≥тн≥сть, зареЇструватись в органах державноњ податковоњ ≥нспекц≥њ та вносити до бюджету платеж≥ у пор¤дку ≥ розм≥рах , передбачених законодавством.Ќа головнуHosted by uCoz