—истема орган≥в виконавчоњ влади—уб`Їктами виконавчоњ влади в ”крањн≥ Ї органи загальноњ компетенц≥њ-вищ≥ органи у систем≥ орган≥в виконавчоњ влади; органи спец≥альноњ компетенц≥њ-центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади; м≥сцев≥ органи державноњ виконавчоњ влади. ” своњй сукупност≥ суб`Їкти виконавчоњ влади утворюють Їдину систему орган≥в. ¬иконавч≥й влад≥ та систем≥ њњ орган≥в присв¤чено розд≥л 6  онституц≥њ " аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ≤нш≥ органи виконавчоњ влади". ™дн≥сть системи орган≥в виконавчоњ влади обумовлена: Їдн≥стю вс≥Їњ державноњ влади, ¤ка випливаЇ з державноњ ц≥л≥сност≥ ”крањни; розмежуванн¤м компетенц≥њ орган≥в виконавчоњ влади; њх сп≥льною д≥¤льн≥стю. ” межах ц≥Їњ системи визначаЇтьс¤ пор¤док формуванн¤ окремих њњ елемент≥в. ќчолюЇ систему  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни - вищий орган виконавчоњ влади. —ередньою ланкою ц≥Їњ системи Ї м≥н≥стерства та центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади, п≥дпор¤дкован≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в. ќрганами виконавчоњ влади ”крањни м≥сцевого або територ≥ального р≥вн¤ Ї, по-перше, органи виконавчоњ влади загальноњ компетенц≥њ, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ в област≥. ≤ районах, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, ¤к≥ п≥дзв≥тн≥ ≥ п≥дконтрольн≥ органам виконавчоњ влади вищого р≥вн¤. ѕо-друге, до цього р≥вн¤ в≥днос¤тьс¤ також органи спец≥альноњ (галузевоњ та функц≥ональноњ) компетенц≥њ, ¤к≥ безпосередньо п≥дпор¤дкован≥ ¤к центральним органам виконавчоњ влади, так ≥ перебувають у п≥дпор¤дкуванн≥ в≥дпов≥дних м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади.

 омпетенц≥¤ орган≥в виконавчоњ влади визначаЇтьс¤ окремо дл¤ кожноњ ланки системи орган≥в виконавчоњ влади. «г≥дно з п.12 ст.92  онституц≥њ ”крањни, виключно законами ”крањни визначаютьс¤ орган≥зац≥¤ ≥ д≥¤льн≥сть орган≥в виконавчоњ влади.  омпетенц≥¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни визначена у ст.116  онституц≥њ ”крањни та «акон≥ "ѕро  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни". ѕовноваженн¤ м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади сформульован≥ у в≥дпов≥дних ѕоложенн¤х про ц≥ органи.  омпетенц≥¤ м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й визначена ст.119  онституц≥њ ”крањни та «аконом про м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ. Ќарешт≥, особливост≥ зд≥йсненн¤ виконавчоњ влади у м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ визначаютьс¤, в≥дпов≥дно до ст.118  онституц≥њ ”крањни, окремими законами ”крањни.

” межах своЇњ компетенц≥њ вищ≥ органи виконавчоњ влади орган≥зують реал≥зац≥ю внутр≥шньоњ ≥ зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањнськоњ держави; зд≥йснюють кер≥вництво ≥ регулюють соц≥ально-економ≥чну сферу; забезпечують Їдн≥сть системи виконавчоњ влади; спр¤мовують ≥ контролюють д≥¤льн≥сть п≥длеглих орган≥в виконавчоњ влади; зд≥йснюють управл≥нн¤ власн≥стю незалежно в≥д њњ форми; розробл¤ють ≥ зд≥йснюють загальнодержавн≥ програми.Ќа головнуHosted by uCoz