ќргани виконавчоњ влади , ¤к р≥зновид державних орган≥вќргани виконавчоњ влади Ї основними п≥сл¤ ѕрезидента ”крањни функц≥онально-галузевими нос≥¤ми виконавчоњ влади в держав≥ ≥ статус органу виконавчоњ влади закр≥плюЇтьс¤ за ними в нормативному пор¤дку, по-друге, Ї найважлив≥шою складовою частиною орган≥в державного управл≥нн¤ ≥ державного апарату в ц≥лому, по-третЇ, вони об'Їднан≥ Їдиним кер≥вництвом ≥ п≥дпор¤дкуванн¤м, внасл≥док чого д≥ють узгоджено ≥ ц≥леспр¤мовано , по-четверте, кожен з орган≥в даноњ системи над≥лений державою специф≥чною компетенц≥Їю у сфер≥ державного управл≥нн¤.

ќрган державноњ виконавчоњ влади - це нос≥й державноњ виконавчоњ влади, що реал≥зуЇ свою компетенц≥ю в закр≥плен≥й сфер≥ державного управл≥нн¤ , ≥ маЇ юридичний статус органу державноњ виконавчоњ влади.

ќргани державноњ виконавчоњ влади класиф≥куютьс¤ за такими критер≥¤ми

:за масштабом д≥¤льност≥;

за пор¤дком утворенн¤;

за обс¤гом компетенц≥њ;

за м≥сцем у державно-управл≥нськ≥й ≥Їрарх≥њ.

«а масштабом д≥¤льност≥ под≥л¤ютьс¤ на:

¬ищ≥, центральн≥, м≥сцев≥, спец≥альн≥.

ƒо вищих належать органи , виконавчо-розпор¤дча д≥¤льн≥сть ¤ких поширюЇтьс¤ на всю територ≥ю ”крањни. “аким органом Ї ”р¤д ”крањни -  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в.

¬≥н в≥дпов≥дальний перед президентом ”крањни та п≥дконтрольний та п≥дзв≥тний ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни ƒо його складу вход¤ть ѕрем'Їр-ћ≥н≥стр ”крањни, перший в≥це-прем'Їр-м≥н≥стр, три в≥це-прем'Їр м≥н≥стри, м≥н≥стри.

ѕрем'Їр-м≥н≥стр призначаЇтьс¤ ѕрезидентом ”крањни ≥ в≥н керуЇ роботою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в.

ƒо центральних орган≥в виконавчоњ влади належать т≥, що керують в≥дпов≥дними галуз¤ми , або зд≥йснюють функц≥ональне( м≥жгалузеве) управл≥нн¤.

÷е м≥н≥стерства, ком≥тети, в≥домства. ÷ентральн≥ органи виконавчоњ влади у своњй д≥¤льност≥ керуютьс¤  онституц≥Їю та законами ”крањни , постановами ¬ерховноњ –ади ”крањни , указами ≥ розпор¤дженн¤ми ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету м≥н≥стр≥в.

ћ≥сцев≥ органи державноњ виконавчоњ влади - це насамперед державн≥ адм≥н≥страц≥њ. ¬они утворюютьс¤ зг≥дно  онституц≥њ ”крањни , а њх безпосередн¤ д≥¤льн≥сть регламентуЇтьс¤ «аконом ”крањни " ѕро столицю ”крањни м≥сто-герой  ињв" в≥д 15 с≥чн¤ 1999 року ≥ двома положенн¤ми : ѕоложенн¤ про обласну ,  ињвську, —евастопольську м≥ськ≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та ѕоложенн¤ми про районну, районн≥ в м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ. ƒержавна адм≥н≥страц≥¤ п≥дпор¤дковуЇтьс¤ ѕрезидентов≥ ”крањни , а також  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в.

ƒержавна адм≥н≥страц≥¤ покликана захищати права ≥ законн≥ ≥нтереси громад¤н та держави , забезпечувати комплексний соц≥ально-економ≥чний розвиток територ≥њ та реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у визначених законодавством сферах управл≥нн¤.

—клад м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й формують њх голови , ¤к≥ призначаютьс¤ на посаду зв≥льн¤ютьс¤ з посади ѕрезидентом ”крањни за поданн¤м  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни. ѕри зд≥йсненн≥ своњх повноважень вони в≥дпов≥дальн≥ перед президентом ”крањни ≥  аб≥нетом м≥н≥стр≥в ”крањни , п≥дзв≥тн≥ та п≥дконтрольн≥ органам виконавчоњ влади вищого р≥вн¤.

ƒо спец≥альнињ орган≥в державноњ виконавчоњ влади належать органи, ¤к≥ в≥днесен≥ законодавством н≥ до вищих, н≥ до центральних, н≥ до м≥сцевих, проте над≥лен≥ статусом органа виконавчоњ влади.Ќа головнуHosted by uCoz