—уб'Їкти адм≥н≥стративного правопорушенн¤—уб'Їкт правопорушенн¤ - це особа, ¤ка його зд≥йснила. Ќею, ¤к правило, може бути повнол≥тн¤ ≥ обов'¤зково осудна особа.

«а доктриною сучасного адм≥н≥стративного права суб'Їктом протиправного д≥¤нн¤, ¤ отже, адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥, Ї ф≥зична особа, людина в стан≥ д≥Їздатност≥ та осудност≥. —аме таке широке визначенн¤ й здатне охопити вс≥ р≥зновиди суб'Їкта в≥дпов≥дальност≥, на в≥дм≥ну, скажемо, в≥д терм≥ну "громад¤нин", що використовуЇтьс¤ у цив≥льному законодавств≥.

ўодо юридичних ос≥б, законодавство до останнього часу дотримуЇтьс¤ традиц≥йноњ концепц≥њ, зг≥дно з ¤кою так≥ визнаютьс¤ безв≥дпов≥дальними в адм≥н≥стративному (крим≥нальному) аспект≥ й на них поширюЇтьс¤ цив≥льна в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду та збитки, ¤к ≥ де¤к≥ заходи адм≥н≥стративного припиненн¤.

—уб'Їкти в≥дпов≥дальност≥, ф≥зичн≥ особи мають певн≥ ≥ндив≥дуальн≥ характеристики, ¤к≥ можна под≥лити на загальн≥, властив≥ вс≥м суб_Їктам (в≥к, осудн≥сть) та соц≥альн≥, що визначають ≥ндив≥дуальну характеристику суб'Їкта, особливост≥ його соц≥ального, ф≥зичного, профес≥йного, службового, статевого статусу, родинн≥ зв'¤зки, в≥дношенн¤ до власност≥, до в≥йськовоњ служби, ймов≥рну колишню протиправну повед≥нку ≥ т.д., ≥ т.п.

«г≥дно з спец≥альними ознаками суб'Їкт≥в адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥, њх можна под≥лити на к≥лька р≥зновид≥в.

громад¤ни (у тому числ≥ ≥ноземн≥ громад¤ни та особи без громад¤нства). ¬≥дпов≥дальн≥сть цих суб'Їкт≥в може наставати лише з дос¤гненн¤м 16-р≥чного в≥ку до моменту вчиненн¤ проступку (а не на момент прит¤гненн¤ до в≥дпов≥дальност≥ за нього). ѕричому, при в≥ц≥ в≥д 16 до 18 рок≥в справи розгл¤даютьс¤ в райм≥ськсудах.

≤ноземц≥, ¤к≥ не мають дипломатичного ≥мун≥тету. ÷е - ≥ноземц≥, ¤к≥ перебувають в ”крањн≥ за приватними в≥зами, у комерц≥йних справах, сп≥ввласники сп≥льних п≥дприЇмств, студенти, туристи. ѕитанн¤ про в≥дпов≥дальн≥сть ≥ноземц≥в, що мають дипломатичний ≥мун≥тет, за порушенн¤ адм≥н≥стративного характеру вир≥шуЇтьс¤ дипломатичним шл¤хом (¬≥денська конвенц≥¤, 1969рю). «а окрем≥ проступки ≥ноземц≥ ≥ особи без громад¤нства не можуть бути прит¤гнен≥ до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥. ÷е порушенн¤ правил користуванн¤ сусп≥льними фондами, нехтуванн¤ загальним в≥йськовим обов'¤зком та ≥н.

“ак зван≥ прац≥вники - особи, що виконують профес≥йну д≥¤льн≥сть або взагал≥ зайн¤т≥ у сусп≥льн≥й прац≥. —еред таких - прац≥вники транспорту, торг≥вл≥, с≥льського господарства, землекористувач≥, мисливц≥, особи, в≥дпов≥дальн≥ за експлуатац≥ю розмножувальноњ техн≥ки та ≥н.

ќсоби, ¤к≥ у адм≥н≥стративно-правов≥ в≥дносини з органами виконавчоњ влади щодо реал≥зац≥њ власних прав - вод≥њ особистого транспорту, особистих малом≥рних суден, громад¤ни. ўо мають дозв≥л на збер≥ганн¤ вогнепальноњ зброњ та ≥н.

—уб'Їкти, ¤кими стають громад¤ни на п≥дстав≥ родинних зв'¤зк≥в, життЇвих обставин або њхнього ф≥зичного стану. ÷е батьки та особи, що њх зам≥нюють, громад¤ни, хвор≥ на венеричн≥ захворюванн¤, пасажири, що перетинають державн≥ кордони, та ≥н.

—лужбов≥ особи, оск≥льки службовим обов8¤зком може бути виконанн¤ (дотриманн¤) певних загальнообов'¤зкових правил (сан≥тарних, протипожежних, паспортних), що забезпечуЇтьс¤ нормами адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

ќсоби, ¤к≥ виконують службов≥ обов'¤зки у громадському пор¤дку з наданн¤м њм законом владних повноважень.

Ќародн≥ депутати. ƒл¤ них законодавством передбачено депутатський ≥мун≥тет в≥д адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥. «а своЇю суттю цей ≥мун≥тет Ї процесуальним, оск≥льки поширюЇтьс¤ лише на адм≥н≥стративн≥ проступки, що розгл¤даютьс¤ у судовому пор¤дку. ƒо того ж в≥н обмежений територ≥ально - д≥Ї на територ≥њ м≥сцевоњ –ади. ƒаванн¤ згоди –адою, зг≥дно з поданн¤м прокурора, на прит¤ганн¤ депутата до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ робить останнього дел≥ктоздатним.

Ќе допускаЇтьс¤ також затриманн¤ з доставленн¤м чи застосуванн¤м адм≥н≥стративних ст¤гнень щодо судд≥ при виконанн≥ ним обов'¤зк≥в суд≥.Ќа головнуHosted by uCoz