«агальна характеристика законодавства у сфер≥ науки ≥ осв≥тиќсв≥та - основа ≥нтелектуального, культурного, духовного, соц≥ального, економ≥чного розвитку сусп≥льства ≥ держави.

ћетою осв≥ти Ї всеб≥чний розвиток людини ¤к особистост≥ та найвищоњ ц≥нност≥ сусп≥льства, розвиток њњ талант≥в, розумових ≥ ф≥зичних зд≥бностей, вихованн¤ високих моральних ¤костей, формуванн¤ громад¤н, здатних до св≥домого сусп≥льного вибору, збагаченн¤ на ц≥й основ≥ ≥нтелектуального, творчого, культурного потенц≥алу народу, п≥двищенн¤ осв≥тнього р≥вн¤ народу, забезпеченн¤ народного господарства квал≥ф≥кованими фах≥вц¤ми.

ќсв≥та в ”крањн≥ ірунтуЇтьс¤ на засадах гуман≥зму, демократ≥њ, нац≥ональноњ св≥домост≥, взаЇмоповаги м≥ж нац≥¤ми ≥ народами.

«акон ”крањни "ѕро осв≥ту" «аконодавство ”крањни про осв≥ту базуЇтьс¤ на  онституц≥њ ”крањни ≥ складаЇтьс¤ з «акон ”крањни "ѕро осв≥ту", ≥нших акт≥в законодавства ”крањни.

«авданн¤м законодавства ”крањни про осв≥ту Ї регулюванн¤ сусп≥льних в≥дносин у галуз≥ навчанн¤, вихованн¤, профес≥йноњ, науковоњ, загальнокультурноњ п≥дготовки громад¤н ”крањни.

«акону ”крањни "ѕро профес≥йно-техн≥чну осв≥ту". ÷ей «акон визначаЇ правов≥, орган≥зац≥йн≥ та ф≥нансов≥ засади функц≥онуванн¤ ≥ розвитку системи профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти, створенн¤ умов дл¤ профес≥йноњ самореал≥зац≥њ особистост≥ та забезпеченн¤ потреб сусп≥льства ≥ держави у квал≥ф≥кованих роб≥тниках.

«аконодавство ”крањни в галуз≥ профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти обов'¤зкове дл¤ застосуванн¤ на територ≥њ ”крањни незалежно в≥д форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤ заклад≥в ≥ установ профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти.

«авданн¤м цього «акону ”крањни "ѕро профес≥йно-техн≥чну осв≥ту" Ї регулюванн¤ сусп≥льних в≥дносин в галуз≥ профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти з метою:

- забезпеченн¤ громад¤нам ”крањни, а також ≥ноземц¤м та особам без громад¤нства, що перебувають в ”крањн≥ на законних п≥дставах, права на здобутт¤ профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти в≥дпов≥дно до њх покликань, ≥нтерес≥в ≥ зд≥бностей, переп≥дготовку та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ;

- задоволенн¤ потреб економ≥ки крањни у квал≥ф≥кованих ≥ конкурентоспроможних на ринку прац≥ роб≥тниках;

- спри¤нн¤ в реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики зайн¤тост≥ населенн¤;

- забезпеченн¤ необх≥дних умов функц≥онуванн¤ ≥ розвитку установ профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти та профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в р≥зних форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤.

«акон ”крањни "ѕро наукову ≥ науково-техн≥чну д≥¤льн≥сть". ÷ей «акон визначаЇ правов≥, орган≥зац≥йн≥ та ф≥нансов≥ засади функц≥онуванн¤ ≥ розвитку науково-техн≥чноњ сфери, створюЇ умови дл¤ науковоњ ≥ науково-техн≥чноњ д≥¤льност≥, забезпеченн¤ потреб сусп≥льства ≥ держави у технолог≥чному розвитку.

ћета ≥ завданн¤. ћетою цього «акону Ї врегулюванн¤ в≥дносин, пов'¤заних з науковою ≥ науково-техн≥чною д≥¤льн≥стю, та створенн¤ умов дл¤ п≥двищенн¤ ефективност≥ наукових досл≥джень ≥ використанн¤ њх результат≥в дл¤ забезпеченн¤ розвитку ус≥х сфер сусп≥льного житт¤.

ќсновними завданн¤ми цього «акону Ї визначенн¤:

правового статусу суб'Їкт≥в науковоњ ≥ науково-техн≥чноњ д≥¤льност≥, матер≥альних та моральних стимул≥в забезпеченн¤ престижност≥ та зумовленоњ сусп≥льними потребами пр≥оритетност≥ ц≥Їњ сфери людськоњ д≥¤льност≥, залученн¤ до нењ ≥нтелектуального потенц≥алу нац≥њ;

економ≥чних, соц≥альних та правових гарант≥й науковоњ ≥ науково-техн≥чноњ д≥¤льност≥, свободи науковоњ творчост≥;

основних ц≥лей, напр¤м≥в та принцип≥в державноњ пол≥тики у сфер≥ науковоњ ≥ науково-техн≥чноњ д≥¤льност≥;

повноважень орган≥в державноњ влади щодо зд≥йсненн¤ державного регулюванн¤ та управл≥нн¤ у сфер≥ науковоњ ≥ науково-техн≥чноњ д≥¤льност≥.

«аконодавство ”крањни про наукову ≥ науково-техн≥чну д≥¤льн≥сть складаЇтьс¤ з цього «акону та ≥нших нормативно-правових акт≥в, що регулюють в≥дносини у процес≥ зд≥йсненн¤ такоњ д≥¤льност≥.Ќа головнуHosted by uCoz