¬иправн≥ роботи¬иправн≥ роботи (ст. 31  пјѕ) - ст¤гненн¤ майнового характеру, що триваЇ. ¬оно застосовуЇтьс¤ на терм≥н в≥д 15 дн≥в до двох м≥с¤ц≥в ≥з в≥дбуванн¤м за м≥сцем пост≥йноњ роботи винного ≥ з в≥драхуванн¤м до 20 в≥дсотк≥в його зароб≥тку в доход держави.

¬иправн≥ роботи призначаютьс¤ районним (м≥ським) судом (суддею). ƒана санкц≥¤ застосовуЇтьс¤ т≥льки до правопорушник≥в, що мають пост≥йну роботу. ¬она не може застосовуватис¤ до непрацездатних ос≥б (пенс≥онер≥в за в≥ком, ≥нвал≥д≥в, до ваг≥тних).  р≥м цього, в≥дпов≥дно до ст. 15  пјѕ, виправн≥ роботи не можуть бути застосован≥ до в≥йськових, призваних на збори в≥йськовозобов'¤заних, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ.

ƒане ст¤гненн¤ застосовуЇтьс¤ за адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤, що за ступенем громадськоњ безпеки наближаютьс¤ до злочинних д≥¤нь.

¬иправн≥ роботи призначаютьс¤ т≥льки ¤к основне ст¤гненн¤ й в≥дбуваютьс¤ виключно за м≥сцем пост≥йноњ роботи правопорушника. ¬≥драхуванн¤ зд≥йснюютьс¤ ≥з зароб≥тку за основним м≥сцем роботи, за сум≥сництвом, гонорар≥в, одержуваних за договорами ≥ трудовими угодами. ¬они не допускаютьс¤ з пенс≥й, грошовоњ допомоги, виплат одноразового характеру.

 р≥м в≥драхувань грошових сум у доход держави, виправн≥ роботи припускають ще р¤д правообмежень майнового ≥ трудового характеру, так, у пер≥од в≥дбуванн¤ виправних роб≥т заборон¤Їтьс¤ наданн¤ черговоњ в≥дпустки, час њх в≥дбуванн¤ не зараховуЇтьс¤ у виробничий стаж, не допускаЇтьс¤ зв≥льненн¤ з роботи за власним бажанн¤м, кр≥м окремих випадк≥в (перех≥д на роботу з кращими умовами прац≥, на роботу з фаху тощо).

” вс≥х випадках виправн≥ роботи встановлюютьс¤ законодавцем у рамках альтернативних санкц≥й.

ƒане ст¤гненн¤ може застосовуватис¤ до ос≥б, що зв≥льнен≥ в≥д крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ на п≥дстав≥ ст. 51  рим≥нального кодексу ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz