ћетоди адм≥н≥стративно-правового регулюванн¤ѕ≥д методом сл≥д розум≥ти способи, прийоми, засоби, ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ дос¤гненн¤ поставленоњ мети ≥ становл¤ть зм≥ст ц≥Їњ д≥¤льност≥.

¬иди

јдм≥н≥стративн≥ методи-це засоби впливу д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ . орган≥зац≥й, посадових ос≥б ≥ громад¤н з боку орган≥в управл≥нн¤ шл¤хом пр¤мого встановленн¤ њх обов'¤зк≥в. Ўл¤хом наказу. ўо спираЇтьс¤ на владн≥ повноваженн¤ ≥ стан п≥дпор¤дкуванн¤. ÷е односторонн≥й виб≥р органом управл≥нн¤ способу вир≥шенн¤ завданн¤ чи конкретного вар≥анта об'Їкта управл≥нн¤.

ѕри використанн≥ адм≥н≥стративних метод≥в орган управл≥нн¤ пр¤мо приписуЇ керованому, що в≥н повинен робити.

≈коном≥чн≥ методи-це так≥ способи впливу на повед≥нку трудових колектив≥в, посадових ос≥б ≥ громад¤н, ¤к≥ ор≥Їнтуютьс¤ не на пр¤мий, а на непр¤мий вплив.

«астосуванн¤ економ≥чних метод≥в означаЇ утворенн¤ таких економ≥чних умов, ¤к≥ викликають зац≥кавлен≥сть у виконанн≥ певноњ роботи, у п≥двищенн≥ продуктивност≥ прац≥.

3.ѕереконанн¤, заохоченн¤ й примусу.

÷≥ методи застосовуютьс¤ дл¤ того щоб забезпечити:

- ц≥леспр¤мован≥сть управл≥нськоњ д≥¤льност≥

- правом≥рн≥сть повед≥нки учасник≥в управл≥нських в≥дносин;

- функц≥онуванн¤ й захист режиму, встановленого державою.

- нормальн≥ взаЇмов≥дносини ус≥х учасник≥в управл≥нських в≥дносин.Ќа головнуHosted by uCoz