ѕереконанн¤ ≥ примус√арант≥Їю правильного поЇднанн¤ метод≥в переконанн¤, заохоченн¤ й примусу Ї визнанн¤ головноњ рол≥ метод≥в переконанн¤ ≥ заохоченн¤ ¤к метод≥в псих≥чного впливу на св≥дом≥сть, а через нењ - на повед≥нку людей. ÷≥ методи ви¤вл¤ютьс¤ в систем≥ заохочувальних, виховних, по¤снювальних, рекомендуючих заход≥в, що забезпечують правочинн≥сть вчинк≥в ≥ д≥й учасник≥в управл≥нських в≥дносин.

ѕереконанн¤ й заохоченн¤ ¤к всеохоплююч≥ методи становл¤ть основу функц≥онуванн¤ апарату державного управл≥нн¤.

ѕри зд≥йсненн≥ державного кер≥вництва господарством, соц≥ально-культурним ≥ адм≥н≥стративно-пол≥тичним буд≥вництвом, а також у процес≥ правоохоронноњ д≥¤льност≥ органи державного управл≥нн¤ використовують найр≥зноман≥тн≥ш≥ прийоми ≥ способи переконанн¤ ≥ заохоченн¤ ¤к методи ц≥леспр¤мованого впливу.

«ростанн¤ св≥домост≥, орган≥зованост≥ громад¤н робить методи переконанн¤ й заохоченн¤ дедал≥ ефективн≥шими ≥нструментами регулюванн¤ громадських управл≥нських в≥дносин. ѕри цьому звужуЇтьс¤ сфера адм≥н≥струванн¤, невиправдане застосуванн¤ адм≥н≥стративно-примусових засоб≥в впливу.

—утн≥сть адм≥н≥стративного примусу. Ќев≥д'Їмною складовою системи метод≥в державного управл≥нн¤ сусп≥льством Ї метод примусу. ¬казаний метод належить до найб≥льш жорстких засоб≥в впливу, тому в д≥¤льност≥ орган≥в управл≥нн¤ та њх посадових ос≥б примус застосовуЇтьс¤, ¤к правило, у поЇднанн≥ з ≥ншими управл≥нськими прийомами.

¬ажлива (хоч ≥ не Їдина) функц≥¤ державного примусу - правоохоронна. ¬она пол¤гаЇ в локал≥зац≥њ, нейтрал≥ зац≥њ, недопущенн≥ правопорушень.

¬≥дм≥нност≥, що ≥снують м≥ж галузевими нормами ≥ тими, ¤к≥ складаютьс¤ п≥д њх впливом, ступенем сусп≥льноњ небезпеки галузевих дел≥кт≥в, зумовили розб≥жност≥ в характер≥ й особливост¤х державних примусових заход≥в залежно в≥д т≥Їњ чи ≥ншоњ правовоњ галуз≥.

¬насл≥док перел≥чених обставин, види державного примусу прийн¤то розгл¤дати ¤к ¤вища, пох≥дн≥ в≥д ≥снуючих галузей права ≥ властив≥ цим галуз¤м правопорушенн¤, ≥ диференц≥ювати зг≥дно з ≥снуючими правовими галуз¤ми.

Ќа цих п≥дставах вид≥л¤ють: крим≥нальний примус, цив≥льно-правовий примус, адм≥н≥стративний примус.

јдм≥н≥стративний примус - це владне, зд≥йснюване в односторонньому пор¤дку ≥ в передбачених правовими нормами випадках застосуванн¤ в≥д ≥мен≥ держави до суб'Їкт≥в правопорушень, по-перше, заход≥в попередженн¤ правопорушень, по-друге, запоб≥жних заход≥в щодо правопорушень, по-третЇ, заход≥в в≥дпов≥дальност≥ за порушенн¤ нормативно-правових положень.

¬≥дм≥тн≥ ознаки адм≥н≥стративного примусу, що дозвол¤ють розп≥знати заходи адм≥н≥стративного впливу серед ≥нших державних примусових заход≥в, так≥:

o ¤кщо вс≥ види державного примусу р≥внозначн≥ за своЇю сутн≥стю в≥дпов≥дному виду юридичноњ в≥дпов≥дальност≥

o ¤к правило, заходи адм≥н≥стративного примусу застосовуютьс¤ органами державного управл≥нн¤ та њх посадовими особами. ƒана функц≥¤ орган≥в державного управл≥нн¤ та њх посадових ос≥б ф≥ксуЇтьс¤ у в≥дпов≥дних адм≥н≥стративно-правових нормах.

o дл¤ адм≥н≥стративного примусу характерна множинн≥сть орган≥в ≥ посадових ос≥б, ¤ким надано право на його застосуванн¤.

o правообмеженн¤, що настають у результат≥ застосуванн¤ заход≥в адм≥н≥стративного примусу, менш в≥дчутн≥, менш сувор≥ за силою примусового впливу, н≥ж т≥ обмеженн¤, що виникають при застосуванн≥ заход≥в крим≥нального примусу;

o засоби адм≥н≥стративного впливу на правопорушник≥в врешт≥-решт Ї проф≥лактикою злочинноњ повед≥нки;

o заходи адм≥н≥стративного примусу можуть застосовуватись ¤к щодо правопорушник≥в чи ос≥б, в≥д ¤ких можна чекати зд≥йсненн¤ правопорушенн¤, так ≥ щодо ос≥б, ¤к≥ належать до категор≥њ законослухн¤них, не зд≥йснюють ≥ не збираютьс¤ зд≥йснювати будь-¤ких проступк≥в.

o адм≥н≥стративний примус в≥дзначаЇтьс¤ складною багатоц≥льовою спр¤мован≥стю заход≥в впливу. ÷е, по-перше, покаранн¤ за скоЇний вчинок; по-друге, заходи припиненн¤ правопорушень; по-третЇ, заходи попередженн¤ правопорушенн¤; по-четверте, заходи забезпеченн¤ право слухн¤ноњ повед≥нки суб'Їкт≥в правов≥дносин.

o застосуванн¤ заход≥в адм≥н≥стративного примусу передбачаЇтьс¤ р≥зними за юридичною силою нормативними документами.

o заходи адм≥н≥стративного примусу застосовуютьс¤ ¤к до ф≥зичних, так ≥ до юридичних ос≥б.

o ус≥ заходи адм≥н≥стративного примусу мають примусово-обов'¤зковий, державно-владний характер; вони застосовуютьс¤ в≥д ≥мен≥ держави ≥ в ≥нтересах держави.Ќа головнуHosted by uCoz