Поняття, структура і види адміністративно-правових нормА-п норма - це обов'язкове правило поведінки, яке встановлено і охороняється державою і регулює сусп. відносини в сфері держуправління.

Головна ціль - організація управлінських рішень. Інші цілі:

1. Інформаційні.

2. Охоронні (забезпечення охоронності і правопорядку)

Соц-моральні.

Заохочувальні (розвиток ініціативи).

Функції:

Заб-ння еф-ї діяльності органів держуправління

З-ння честі, гідності, прав свобод гр-н

Охорона системи сусп-х відносин

Виховна

Взаємодія з нормами інших галузей права

Взаємодії з неправовими нормами

Структура: гіпотеза, диспозиція, санкція.

Гіпотеза - умови, за яких слід керуватися даною нормою. Абсолютно або відносно визначена.

Диспозиція - сформульоване правило поведінки.

Санкція - міра відповідальності, конкретний захід адм-ного або дисциплінарного впливу.

Види: За спрямованістю змісту

Такі, що закріплюють порядок утворення і правовий стан суб'єктів.

Такі, що визначають форми і методи управлінської діяльності.

Такі, що встановлюють порядок проходження держ. служби, права і обов'язки держслужбовців.

Такі, що регулюють управління окремими галузями, держ функціями і територіями.

Норми, що встановлюють права і обов'язки громадян у сфері адм-пр відносин.

За адресами або суб'єктами

Адресовані органам держ-виконавчої влади.

---- іншим державним виконавчо-розпорядчим органам.

---- держслужбовцям.

---- держпідприємствам, закладам, організаціям.

За формою припису

Зобов'язуючі (зобов-ть здійснювати певні дії при виникненні передбачених ними умов).

Заборонні (забороняють ті чи інші дії). Можуть мати загальний або спец хар-р.

Повноважні (дозвільні, диспозитивні). Уповноважують або дозволяють діяти в рамках норми за своїм розсудом.

Стимулюючі (забезпечують певну поведінку заохоченням, пільгами).

Рекомендаційні (рекомендації не мають юридично обов'язкового хар-ру).

За галузевою належністю

Матеріальні (юридично закріплюють обов'язки, права, відповідальність).

Процесуальні (регламентують динаміку держупр-ння і пов'язаних з ними відносин.

За межею дії

У просторі (територія, на яку пош-ться юр. сила).

У часі (строкові і безстрокові норми).

За ступенем загальності

Загальні.

Міжгалузеві.

Галузеві.

Місцеві (норми місцевих органів влади).

За юридичною силою

В законах.

В указах.

В постановах.

В рішеннях.

В наказах…….і т.п.На головнуHosted by uCoz