—лужба безпеки ”крањни—лужба безпеки ”крањни - державний правоохоронний орган спец≥ального призначенн¤, ¤кий забезпечуЇ державну безпеку ”крањни.

«авданн¤м служби безпеки ”крањни Ї:

- захист державного суверен≥тету, конституц≥йного ладу, територ≥альноњ ц≥л≥сност≥, економ≥чного, науково-техн≥чного та оборонного потенц≥алу ”крањни, законних ≥нтерес≥в держави та прав громад¤н в≥д розв≥дувально-п≥дривноњ д≥¤льност≥ ≥ноземних спец≥альних служб, пос¤гань з боку окремих орган≥зац≥й, груп та ос≥б;

- попередженн¤, ви¤вленн¤, припиненн¤ й розкритт¤ злочин≥в проти миру та безпеки людства, тероризму, корупц≥њ та орган≥зованоњ злочинноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ управл≥нн¤ та економ≥ки, ≥нших протиправних д≥й, ¤к≥ безпосередньо створюють загрозу життЇво важливим ≥нтересам ”крањни.

—Ѕ” п≥дпор¤дкована ѕрезидентов≥ ”крањни та п≥дконтрольна ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни.

—истему служби безпеки ”крањни складають центральне управл≥нн¤ служби безпеки ”крањни, п≥дпор¤дкован≥ йому рег≥ональн≥ органи: служба безпеки –еспубл≥ки  рим; органи в≥йськовоњ контррозв≥дки; в≥йськов≥ формуванн¤, а також навчальн≥, науково-досл≥дн≥ та ≥нш≥ заклади —лужби безпеки ”крањни.

÷ентральне управл≥нн¤ служби безпеки ”крањни, ≥нш≥ органи та установи, що вход¤ть до системи служби безпеки ”крањни - Ї юридичними особами, мають печатку з зображенн¤м державного герба ”крањни та своњм найменуванн¤м, ≥нш≥ печатки ≥ штампи, рахунки в банках, у тому числ≥ валютн≥.Ќа головнуHosted by uCoz