ƒержавний арх≥тектурно-буд≥вельний контроль”правл≥нн¤ в сфер≥ м≥стобудуванн¤ ≥ державний арх≥тектурно-буд≥вельний контроль зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ «акон≥в ”крањни "ѕро основи м≥стобудуванн¤" в≥д 16. 11. 1992 р.; "ѕро арх≥тектурну д≥¤льн≥сть" в≥д 20. 05. 99р.; "ѕро в≥дпов≥дальн≥сть п≥дприЇмств, њх об'Їднань, установ та орган≥зац≥й за правопорушенн¤ у сфер≥ м≥стобудуванн¤" в≥д 14. 10. 1994р.; ≥нших нормативно-правових акт≥в у сфер≥ м≥стобудуванн¤.

ƒержавний арх≥тектурно-буд≥вельний контроль пол¤гаЇ в забезпеченн≥ п≥д час забудови територ≥њ, розм≥щенн≥ ≥ буд≥вництв≥ об'Їкт≥в додержанн≥ суб'Їктами арх≥тектурно-буд≥вельноњ д≥¤льност≥:

вимог м≥стобуд≥вельноњ документац≥њ;

м≥сцевих правил забудови населених пункт≥в;

державних стандарт≥в, норм ≥ правил при зд≥йсненн≥ проектуванн¤, буд≥вельних роб≥т, виготовленн≥ буд≥вельних матер≥ал≥в, вироб≥в ≥ конструкц≥й;

затвердженоњ м≥стобуд≥вельноњ та ≥ншоњ проектноњ документац≥њ;

а також захист державою прав споживач≥в буд≥вельноњ продукц≥њ.

ƒержавний арх≥тектурно-буд≥вельний контроль зд≥йснюЇ ƒержавна арх≥тектурно-буд≥вельна ≥нспекц≥¤ ”крањни, ≥нспекц≥њ державного арх≥тектурно-буд≥вельного контролю в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област¤х, районах, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, м≥стах обласного п≥дпор¤дкуванн¤.

ƒ≥ючим законодавством передбачена в≥дпов≥дальн≥сть у вигл¤д≥ штрафу за так≥ правопорушенн¤:

проведенн¤ буд≥вельних роб≥т без дозволу на њх виконанн¤ або без затвердженн¤ проектноњ документац≥њ;

передача у виробництво проектноњ документац≥њ, що не в≥дпов≥даЇ державним стандартам, нормам ≥ правилам, техн≥чним умовам або затверджен≥й м≥стобуд≥вн≥й документац≥њ;

виробництво, реал≥зац≥ю або застосуванн¤ в буд≥вництв≥ буд≥вельних матер≥ал≥в, вироб≥в ≥ конструкц≥й, ¤к≥ не в≥дпов≥дають державним стандартам, нормам ≥ правилам, проектним р≥шенн¤м, ≥ так само п≥дл¤гають обов'¤зков≥й сертиф≥кац≥њ, але не пройшли њњ;

виконанн¤ буд≥вельних роб≥т, що не в≥дпов≥дають державним стандартам, нормам ≥ правилам або проектним р≥шенн¤м;

прийн¤тт¤ у експлуатац≥ю об'Їкт≥в, зведених з порушенн¤м законодавства, м≥сцевих правил забудови населених пункт≥в або проектних р≥шень;

виконанн¤ спец≥альних вид≥в роб≥т у проектуванн≥ та буд≥вництв≥ без отриманн¤ у встановленому пор¤дку л≥ценз≥њ;

ухиленн¤ в≥д виконанн¤ або несвоЇчасне виконанн¤ припис≥в ≥нспекц≥њ державного арх≥тектурно-буд≥вельного контролю.Ќа головнуHosted by uCoz