ћ≥л≥ц≥¤ та њњ п≥дрозд≥лић≥л≥ц≥¤ ”крањни Ї найважлив≥шою складовою частиною орган≥в внутр≥шн≥х справ.

«авданн¤ ≥ обов'¤зки, покладен≥ державою на м≥л≥ц≥ю, виконують р≥зн≥ апарати загальноњ (територ≥альноњ), транспортноњ ≥ спец≥альноњ м≥л≥ц≥њ, ¤к≥ в орган≥зац≥йному в≥дношенн≥ належать до складу центральних ≥ м≥сцевих орган≥в внутр≥шн≥х справ або Ї самост≥йними п≥дрозд≥лами.

«г≥дно ≥з «аконом ”крањни "ѕро м≥л≥ц≥ю" м≥л≥ц≥¤ ”крањни - це державний озброЇний орган виконавчоњ влади, ¤кий захищаЇ житт¤, здоров'¤, права ≥ свободи громад¤н, власн≥сть, природне середовище, ≥нтереси сусп≥льства ≥ держави в≥д протиправних пос¤гань.

ћ≥л≥ц≥¤ виконуЇ адм≥н≥стративну, проф≥лактичну, оперативно-розшукову, крим≥нально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на догов≥рних засадах) функц≥њ.

¬она складаЇтьс¤ з п≥дрозд≥л≥в: крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ; м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки, транспортноњ м≥л≥ц≥њ, державноњ автомоб≥льноњ ≥нспекц≥њ; м≥л≥ц≥њ охорони, спец≥альноњ м≥л≥ц≥њ.

ƒо крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ належать служби карного розшуку, по боротьб≥ з орган≥зованою злочинн≥стю, крим≥нального пошуку, боротьби з економ≥чною злочинн≥стю, сл≥дчоњ роботи ≥ д≥знанн¤.

ћ≥л≥ц≥ю громадськоњ безпеки складають служби охорони громадського пор¤дку (патрульно-постовоњ служби м≥л≥ц≥њ, приймальники-розпод≥льники дл¤ затриманих за брод¤жництво, медичн≥ витверезники, приймальники-розпод≥льники дл¤ неповнол≥тн≥х, охорони, утриманн¤ ≥ конвоюванн¤ затриманих та вз¤тих п≥д варту ос≥б, спецприймальники, п≥дрозд≥ли м≥л≥ц≥њ швидкого реагуванн¤ "Ѕеркут"), паспортноњ, реЇстрац≥йноњ та м≥грац≥йноњ роботи, дозв≥льноњ системи, д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ, забезпеченн¤ карантинних ≥ ветеринарно-сан≥тарних заход≥в при проведенн≥ боротьби з еп≥зоот≥Їю.

ƒо транспортноњ м≥л≥ц≥њ належать в≥дпов≥дн≥ п≥дрозд≥ли, ¤к≥ забезпечують охорону громадського пор¤дку ≥ боротьбу з≥ злочинн≥стю на зал≥зничному, водному та пов≥тр¤ному транспорт≥.

ƒержавна автомоб≥льна ≥нспекц≥¤ ¤вл¤Ї собою сукупн≥сть п≥дрозд≥л≥в дорожньо-патрульноњ служби, дорожнього нагл¤ду, реЇстрац≥йно-екзаменац≥йноњ роботи, техн≥чного нагл¤ду, розшуку транспортних засоб≥в, пропаганди та аг≥тац≥њ з безпеки руху.

ћ≥л≥ц≥¤ охорони складаЇтьс¤ з п≥дрозд≥л≥в ¤к≥ забезпечують на догов≥рних засадах охорону ус≥х вид≥в власност≥, об'Їкт≥в майна та вантаж≥в, ф≥зичних ос≥б, грошових кошт≥в (управл≥нн¤, в≥дд≥ли охорони при територ≥альних органах внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ мають у своЇму склад≥ окрем≥ див≥з≥они, роти, взводи, спец≥альн≥ п≥дрозд≥ли м≥л≥ц≥њ охорони "“итан").

ƒо спец≥альноњ м≥л≥ц≥њ належать п≥дрозд≥ли внутр≥шн≥х справ на закритих об'Їктах (наприклад, п≥дприЇмства з особливим режимом функц≥онуванн¤).Ќа головнуHosted by uCoz