ƒержавний ком≥тет ¤к орган управл≥нн¤ƒержавний ком≥тет Ї центральним органом виконавчоњ влади, д≥¤льн≥сть ¤кого спр¤мовуЇ ≥ координуЇ ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни або один ≥з в≥це-прем'Їр-м≥н≥стр≥в чи м≥н≥стр≥в. ƒержавний ком≥тет вносить пропозиц≥њ щодо формуванн¤ державноњ пол≥тики в≥дпов≥дним членам  абм≥ну ”крањни та забезпечуЇ њњ реал≥зац≥ю у визначен≥й сфер≥ д≥¤льност≥, зд≥йснюЇ управл≥нн¤ в ц≥й сфер≥, м≥жгалузеву координац≥ю та функц≥ональне регулюванн¤ з питань, в≥днесених до його в≥данн¤. ƒержавний очолюЇ його голова.

ƒержавн≥ ком≥тети д≥ють на п≥дстав≥ положень, ¤к≥ затверджуЇ ѕрезидент ”крањни.

—татус гол≥в ком≥тет≥в та њх заступник≥в встановлюЇтьс¤ положенн¤ми про ц≥ ƒержавний ком≥тет. Ќе допускаЇтьс¤ прир≥вн¤нн¤ будь-¤ких посад в органах викон. влади за статусом до член≥в  абм≥ну ”крањни.

√олову ком≥тету та його заступник≥в призначаЇ на посади ѕрезидент ”крањни за поданн¤м ѕрем'Їр-м≥н≥стра ”крањни. ѕовноваженн¤ голови та його заступник≥в на цих посадах припин¤Ї ѕрезидент ”крањни. √олова може мати не б≥льше одного першого заступника ≥ трьох заступник≥в. ‘≥нансуванн¤ видатк≥в на забезпеченн¤ д≥¤льност≥ ком≥тету зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни.

„исельн≥сть прац≥вник≥в ком≥тету затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—труктуру ком≥тету затверджуЇ голова ком≥тету.

Ўтатний розпис, кошторис видатк≥в ком≥тету голова ком≥тету за погодженн¤м з ћ≥нф≥ном ”крањни.

ƒержавн≥ ком≥тети влади можуть мати своњ територ≥альн≥ органи, що утворюютьс¤, реорган≥зовуютьс¤ ≥ л≥кв≥довуютьс¤ в пор¤дку, встановленому законодавством.Ќа головнуHosted by uCoz