јдм≥н≥стративно-правов≥ в≥дносини, види, особливост≥јдм≥н≥стративно-правов≥ в≥дносини - правов≥дносини, ¤к≥ заснован≥ на нормах адм≥н≥стративного права. јдм≥н≥стративно-правов≥ в≥дносини матер≥альн≥ (виникають та розвиваютьс¤ на баз≥ матер≥альноњ правовоњ норми), процесуальн≥ (виникають на ірунт≥ матер≥ального правов≥дношенн¤ та процесуально-правового правила). ќ«Ќј »:

1).—уб'Їкт-державний орган (правомочна особа).≤нш≥ суб'Їкти Ї правозобов'¤зальними щодо першого;

2).—пециф≥ка јѕ¬ пол¤гаЇ в тому, що з числа юридичних факт≥в т≥льки юридичн≥ акти державних орган≥в Ї д≥йсними юридичними фактами, що викликають, зм≥нюють, припин¤ють јѕ¬. Ќормативн≥ акти Ї передумовою дл¤ виникненн¤ конкретних правов≥дносин, вони не здатн≥ породжувати правов≥дносини.(¬ин¤ток ѕравила дорожнього руху).

3).ƒержавно-управл≥нський орган зобов'¤заний реал≥зовувати своњ матер≥ально-правов≥ та процесуальн≥ права.(право њ обов'¤зком суб'Їкта јѕ¬).

4). ожен суб'Їкт може виступати одночасно у к≥лькох рольових функц≥¤х;

5).”часники јѕ не Ї р≥вноправними суб'Їктами. ” сфер≥ процесуальних адм≥н≥стративних в≥дносин державний орган та громад¤нин њ р≥вноправний.

6).јѕ¬ може виникати з ≥н≥ц≥ативи одн≥Їњ сторони, незалежно в≥д волеви¤вленн¤ ≥ншоњ;

7).јѕ¬ складаютьс¤:- в≥дношенн¤ м≥ж р≥зними р≥вн¤ми орган≥зац≥йноњ структури; - м≥ж р≥шенн¤м ¢ його виконавцем; - м≥ж органом ¢ службовц¤ми; - м≥ж р≥зними посадовими особами; - м≥ж р≥знопор¤дковими функц≥¤ми, завданн¤ми у середин≥ галуз≥, в≥домства;

8).ѕравозобов'¤зальний суб'Їкт своњ обов'¤зки маЇ виконувати п≥д загрозою санкц≥й у вигл¤д≥ юридичноњ в≥дпов≥дальност≥.Ќа головнуHosted by uCoz