Організаційна структура і штати органів управлінняПрезидент Україні

Органи виконавчої влади

1.За масштабом діяльності 2.За порядком утворення 3.За обсягом компетенції 4.За становищем у держ. управл. ієрархії

1.1.Вищі 2.1.Утворені внаслідок прямої дії Конституції 3.1. заг. компетенції 4.1. вищестоящі

1.2.Центральні 3.2.галузевої комп. 4.2. нижчестоящі

1.3.Місцеві

1.4.Спеціальні 2.2.Утворені Президентом 3.3. міжгалузевої комп.

1.1. КМУ: прем'єр-міністр, перший віце П.М., 3шт віце П.М., міністри + Служба П.М,, служби віце-П.М., управління кадрового забезпечення і т.д. і т.п.;

1.2. - Міністерства : Міністерство АПК України;

Комітети : Держкомзв'язку;

Відомства: Нац.комс агентство, Державна митниця.

За Указом П. Від 13.03.99 "Про змінив системі центральних органів виконавчої влади":

центр. Органи виконавчої влади, керівники яких входять до складу КМУ;

Держ комітети;

Інші ( 50шт.: комітети - 13;адміністрації - 6; агенства-6;служби - 5; комісії-5; головні управління-5;фонди-3;палати-3; бюро-1)

1.3. Державні адміністрації :Києву , Севастополя, обласні;;; районні , районні у містах.

1.4. Міліція.

2.1. КМУ;

2.2. інші.

3.1. КМУ

3.2. Міністерство АПК У.;

3.3. Міністерство фінансів, Держкомстат.

ШТАТИ.

Державні службовці є кадровим складом державного управління. Регламентація: Закон "Про державну службу" від 16.12.1993р.

Посада - це визначена структурою та штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами визначене коло службових повноважень.

Посадовими особами є державні службовці, на яких нормативними актами покладено здійснення певних функцій.

Посади класифікуються за категоріями і рангами:

I категорія - 3,2,1 ранги

II - 5.4.3

III- 7.6.5

IV-9.8.7

V-11.10.9

VI-13.12.11

VII-15.14.13

Оскільки практично кожний державний орган є самостійною юр. особою, з окремим балансом та печаткою, штатний розпис повністю знаходиться в владі керівника, який підзвітний вищестоящому органу влади.На головнуHosted by uCoz