Предмет адміністративного праваВизначаючи предмет адм. права, слід брати до уваги: сферу держ. управ-ня, що охоплює б.-які аспекти држ.-управл. діял-сті; наявність в ній суб'єкта виконавчої влади; необхідність практичної реалізації повноважень, наданих суб'єктам виконавчої влади для здійснення ними держ.-управл. діял-сті.

Предмет адм. права охоплює коло однорідних сусп. відносин:

- управл. відносини, в межах яких безпосередньо реаліз-ся завдання, функції та повноваження виконавчої влади;

- управл. відносини внутр. організаційного характеру, що склалися в процесі діяльності інших органів держ. влади;

- управл. відносини, що виникають за участі суб'єктів місцевого самоврядування;

- управл. відносини організ. характеру, що виникають усередині системи громадських організацій.На головнуHosted by uCoz