ƒержавний сан. нагл¤д јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ» ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј в≥д 22 червн¤ 1999 р. N 1109

ѕќЋќ∆≈ЌЌя про державний сан≥тарно еп≥демолог≥чний нагл¤д в ”крањн≥ (зг≥дно «акону ”крањни "ѕро забезпеченн¤ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч¤ населенн¤".)

3. ќсновними завданн¤ми державного сан≥тарно еп≥демолог≥чного нагл¤ду Ї:

- нагл¤д за орган≥зац≥Їю ≥ проведенн¤м органами виконавчоњ влади та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми та громад¤нами сан≥тарних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в;

- нагл¤д за реал≥зац≥Їю державноњ пол≥тики з питань проф≥лактики захворювань населенн¤, участь у розробленн≥ та контроль за виконанн¤м програм ≥з запоб≥ганн¤ шк≥дливому впливу небезпечних фактор≥в довк≥лл¤ та виробничого середовища на здоров'¤ людини;

- нагл¤д за дотриманн¤м сан≥тарного законодавства;

- нагл¤д за виконанн¤м припис≥в та вимог посадових ос≥б державноњ с-е-ноњ служби;

- проведенн¤ держ. сан-г≥г експертизи, наданн¤ висновк≥в та дозвол≥в на провадженн¤ вид≥в д≥¤льност≥, передбачених «аконом ”крањни "ѕро забезпеченн¤ сан. та еп≥д. благополучч¤ населенн¤" (4004-12 );

- проведенн¤ г≥г≥Їн≥чноњ регламентац≥њ будь-¤кого небезпечного фактора ф≥зичноњ, х≥м≥чноњ, б≥олог≥чноњ природи, присутнього у середовищ≥ життЇд≥¤льност≥ людини, з метою встановленн¤ та затвердженн¤ критер≥њв њх допустимого впливу на здоров'¤ людини.

4. ƒержавний с-е-ний нагл¤д зд≥йснюють:

а) установи ≥ заклади державноњ с-е-ноњ служби системи ћќ«:

- √оловне с-е-не управл≥нн¤ ћќ«;

- управл≥нн¤ з медичних проблем авар≥њ на „орнобильськ≥й ј≈— ћќ«;

- центральна с-е-на станц≥¤ ћќ«;

-  римська республ≥канська с-е-на станц≥¤;

- обласн≥, м≥ськ≥, районн≥ та районн≥ у м≥стах с-е-н≥ станц≥њ, дез≥нфекц≥йн≥ станц≥њ;

- центральна с-е-на станц≥¤ на зал≥зн.транспорт≥, с-е-н≥ станц≥њ на зал≥зниц¤х, л≥н≥йн≥ с-е-н≥ станц≥њ на зал-ц¤х;

- центральна с-е-на станц≥¤ на пов≥тр¤ному транспорт≥;

- центральна с-е-на станц≥¤ на водному транспорт≥, с-е-н≥ станц≥њ басейн≥в ≥ порт≥в;

- с-карантинн≥ п≥дрозд≥ли;

- спец≥ал≥зован≥ установи та заклади ћќ« дл¤ боротьби з особливо небезпечними ≥нфекц≥¤ми;

- с-е-н≥ станц≥њ об'Їкт≥в, що мають особливий режим роботи;

- б) в≥дпов≥дн≥ установи, заклади, з'Їднанн¤, частини ≥ п≥дрозд≥ли державноњ с-е-ноњ служби ћ≥ноборони, ћ¬—, ƒержкомкордону, √оловного управл≥нн¤  омандувача Ќац≥ональноњ гвард≥њ, —Ѕ”.

5. ƒержавну с-е-ну службу ”крањни очолюЇ головний державний сан≥тарний л≥кар ”крањни - перший заступник ћ≥н≥стра охорони здоров'¤ ”крањни

7. √оловний державний сан≥тарний л≥кар ”крањни маЇ першого заступника та чотирьох заступник≥в.

10.  ер≥вництво держ.с-е-ною службою ј– рим зд≥йснюЇ головний державний сан≥тарний л≥кар ј– рим.

11.  ер≥вництво державною с-е-ною службою област≥, м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤ зд≥йснюЇ в≥дпов≥дно головний державний сан≥тарний л≥кар област≥, м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤.

12. ƒержавну с-е-ну службу в район≥, м≥ст≥, район≥ в м≥ст≥ очолюЇ в≥дпов≥дно головний державний сан≥тарн≥й л≥кар району, м≥ста, району в м≥ст≥.

13.  ер≥вництво державною с-е-ною службою на водному, зал≥зничному, пов≥тр¤ному транспорт≥ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно головним державним сан≥тарним л≥карем водного,

зал≥зничного та пов≥тр¤ного транспорту.

16. ƒержавну с-е-ну службу ћ≥ноборони,ћ¬—,ƒержкомкордону, √оловного управл≥нн¤  омандувача Ќац≥ональноњ гвард≥њ, —Ѕ” очолюЇ головний держ. сан. л≥кар цього центрального органу виконавчоњ влади.

19. √оловн≥ державн≥ сан≥тарн≥ л≥кар≥ на м≥стах мають право:

1) зд≥йснювати нагл¤д за дотриманн¤м органами виконавчоњ влади та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми ≥ громад¤нами сан≥тарного законодавства, а також контроль за проведенн¤м сан≥тарних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в та виконанн¤м програм проф≥лактики захворювань та охорони здоров'¤ населенн¤;

2) розсл≥дувати причини ≥ умови виникненн¤ профес≥йних та ≥нф. захворювань, отруЇнь, рад≥ац≥йних авар≥й;

3) безоплатно отримувати в≥д юридичних ос≥б ≥ громад¤н, у тому числ≥ ≥ноземних, ¤к≥ перебувають або провад¤ть д≥¤льн≥сть на в≥дпов≥дних територ≥¤х ”крањни, ≥нформац≥ю, матер≥али ≥ документи, статистичн≥ та ≥нш≥ дан≥, що характеризують с-г≥г≥Їн≥чний

та еп≥дем≥чний стан об'Їкт≥в ≥ здоров'¤ людей;

4) призначати державну с-г≥г≥Їн≥чну експертизу, а в раз≥ потреби визначати склад ком≥с≥њ дл¤ њњ зд≥йсненн¤;

6) визначати необх≥дн≥сть проф≥лактичних щеплень та ≥нших заход≥в проф≥лактики у раз≥ загрози виникненн¤ еп≥дем≥й, масових отруЇнь та рад≥ац≥йних уражень;

8) проводити перев≥рки та видавати висновки на в≥дпов≥дн≥сть вимогам сан≥тарних норм об'Їкт≥в ≥ споруд, що ввод¤тьс¤ в експлуатац≥ю;

11) безперешкодно входити на територ≥ю ≥ в прим≥щенн¤ об'Їкт≥в державного с-е-ного нагл¤ду за службовим посв≥дченн¤м;

12) в≥дбирати безоплатно зразки сировини, продукц≥њ, матер≥ал≥в дл¤ проведенн¤ державноњ с-г≥г≥Їн≥чноњ експертизи ≥ необх≥дних лабораторних досл≥джень (за умови складенн¤ акта перев≥рки або протоколу про порушенн¤ сан≥тарного законодавства);

13) вносити обов'¤зков≥ дл¤ виконанн¤ пропозиц≥њ (поданн¤) щодо усуненн¤ ви¤влених порушень сан≥тарного законодавства, викликати в установленому пор¤дку порушник≥в сан≥тарного законодавства та брати з них по¤сненн¤;

14) видавати постанови про накладенн¤ штрафу та застосуванн¤ ф≥нансових санкц≥й за порушенн¤ сан≥тарного законодавства;

15) у пор¤дку, встановленому головним державним сан≥тарним л≥карем ”крањни:

а) складати протоколи та акти про порушенн¤ сан≥тарного законодавства;

б) видавати постанови, приписи, а також вносити пропозиц≥њ (поданн¤):

в) видавати постанови:

- про тимчасову заборону чи припиненн¤ д≥¤льност≥ об'Їкта державного с-е-ного нагл¤ду у раз≥ ви¤вленн¤ порушень ним сан≥тарного законодавства, що можуть негативно вплинути на здоров'¤ людей, але ц≥ порушенн¤ можна усунути

зд≥йсненн¤м в≥дпов≥дних заход≥в;

- про заборону чи припиненн¤ д≥¤льност≥ об'Їкта державного с-е-ного нагл¤ду у раз≥ ви¤вленн¤ порушень сан≥тарного законодавства, що негативно впливають на здоров'¤ людей ≥ не можуть бути усунут≥ зд≥йсненн¤м в≥дпов≥дних заход≥в;

21. ≤нш≥ посадов≥ особи:

а) л≥кар≥-г≥г≥Їн≥сти, л≥кар≥-еп≥дем≥ологи державноњ с-е-ноњ служби.

б) пом≥чники л≥кар≥в державноњ с-е-ноњ служби.

23. ƒержавний с-е-ний нагл¤д зд≥йснюЇтьс¤ установами ≥ закладами державноњ с-е-ноњ служби у форм≥ попереджувального та поточного нагл¤ду за виконанн¤м центральними та м≥сцевими органами виконавчоњ влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми та громад¤нами сан≥тарного законодавства.Ќа головнуHosted by uCoz