ѕон¤тт¤ ≥ юридичний захист орган≥в державного управл≥нн¤ƒержавне управл≥нн¤ - п≥дзаконна виконавча ≥ розпор¤дча д≥¤льн≥сть орган≥в державного управл≥нн¤, спр¤мована на практичне виконанн¤ закон≥в у процес≥ повс¤кденного та безпосереднього кер≥вництва господарським, соц≥ально-культурним та адм≥н≥стративно-пол≥тичним буд≥вництвом. ѕ≥д д≥¤льн≥стю орган≥в державноњ влади розум≥Їтьс¤ д≥¤льн≥сть вс≥х г≥лок законодавчих, виконавчих та судових орган≥в державного управл≥нн¤ з орган≥зац≥њ сусп≥льного житт¤.

ќргани державного управл≥нн¤ - спец≥альний апарат держави в особ≥ в≥дпов≥дних орган≥в, ¤к≥ безперервно, планом≥рно, владно ≥ в рамках своЇњ компетенц≥њ впливають на сусп≥льну систему з метою њњ вдосконаленн¤ в≥дпов≥дно до державних ≥нтерес≥в. «г≥дно ст.6  онституц≥њ ”крањни, орган≥зац≥¤ державноњ влади в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс¤ на засадах њњ под≥лу на законодавчу, виконавчу, судову.

ƒо орган≥в законодавчоњ влади в≥днос¤тьс¤: ¬ерховна –ада ”крањни, обласн≥, м≥ськ≥ ради, районн≥ та с≥льськ≥ ради народних депутат≥в.

ƒо орган≥в виконавчоњ влади належать:  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в, м≥н≥стерства, державн≥ ком≥тети, обласн≥, м≥ськ≥, районн≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ, в≥домства, департаменти, бюро, агентства.

ƒо орган≥в судовоњ влади належать  онституц≥йний —уд, јрб≥тражний —уд, Ќародний —уд.

ќргани, ¤к≥ зд≥йснюють державне управл≥нн¤ - це насамперед виконавч≥ структури. Ќайважлив≥ш≥ з них м≥ст¤ть дану ознаку вже в своњй назв≥. ≤снують органи державного управл≥нн¤, ¤к≥ такого статусу не мають (наприклад, управл≥нн¤ зал≥зниц≥). Ќа них покладено обов'¤зок виконувати (реал≥зовувати) р≥шенн¤, ¤к≥ безпосередньо приймаютьс¤ законодавчою владою.

«д≥йсненн¤ такоњ функц≥њ (виконанн¤) неможливе без прийн¤тт¤ конкретних управл≥нських р≥шень ≥ контролю за њх виконанн¤м. “ому органи державного управл≥нн¤ над≥л¤ютьс¤ повноваженн¤ми владного характеру, тобто одержують в≥д держави право зд≥йснювати розпор¤дчу (владну) д≥¤льн≥сть. ѕри цьому вони д≥ють в≥д ≥мен≥ держави ≥ з метою реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у т≥й або ≥нш≥й управл≥нськ≥й сфер≥.

–озпор¤дча д≥¤льн≥сть управл≥нських структур ви¤вл¤Їтьс¤, по-перше, у прийн¤тт≥ загальнообов'¤зкових припис≥в (закр≥плених в указах, постановах, ≥нструкц≥¤х...); по-друге, в орган≥зац≥њ виконанн¤ зазначених припис≥в; по-третЇ, у зд≥йсненн≥ контролю за цим процесом. ” ход≥ зд≥йсненн¤ ц≥Їњ д≥¤льност≥ органи державного управл≥нн¤ застосовують заходи переконанн¤ та державного примусу.Ќа головнуHosted by uCoz