онф≥скац≥¤ онф≥скац≥¤ предмета, ¤кий став знар¤дд¤м вчиненн¤ або безпосередн≥м об'Їктом адм≥н≥стративного правопорушенн¤, пол¤гаЇ в примусов≥й безоплатн≥й передач≥ цього предмета у власн≥сть держави.

ƒане ст¤гненн¤ застосовуЇтьс¤ органами адм≥н≥стративноњ юрисдикц≥њ (найчаст≥ше судд¤ми, митними органами, органами внутр≥шн≥х справ), ¤к правило, ¤к додаткове ст¤гненн¤ (статт≥ 46; 85; 133; 160; 162 та ≥н.). як основне адм≥н≥стративне ст¤гненн¤ конф≥скац≥¤ передбачена т≥льки за порушенн¤ де¤ких митних правил (статт≥ 208 ≥ 209). јдм≥н≥стративно-правова конф≥скац≥¤ завжди Ї спец≥альною (маЇ спец≥альний характер). ÷е означаЇ, що конф≥скуЇтьс¤ не все майно ≥ не будь-¤к≥ предмети.  онф≥скац≥¤ провадитьс¤ т≥льки щодо речей, безпосередньо зв'¤заних ≥з проступком ≥ пр¤мо названих у закон≥ (рушниць та ≥нших знар¤дь полюванн¤, предмет≥в спекул¤ц≥њ тощо).

” ст. 29  пјѕ п≥дкреслено, що конф≥скувати можна лише предмет, ¤кий Ї в особист≥й власност≥ порушника, ¤кщо ≥нше не передбачено законодавчими актами. —права в тому, що конф≥сковувати р≥ч, що не належить правопорушнику, - означаЇ, покарати власника майна, ¤кий не вчинив правопорушенн¤ ≥ не п≥дл¤гаЇ адм≥н≥стративн≥й в≥дпов≥дальност≥ (на жаль, у практиц≥ под≥бн≥ випадки мають м≥сце).  онф≥скований предмет переходить з особистоњ власност≥ у власн≥сть держави.

¬илученн¤ предмет≥в ¤к. запоб≥жна м≥ра адм≥н≥стративних правопорушень застосовуЇтьс¤ т≥льки в несудовому пор¤дку. ѓњ п≥дставою Ї статт≥ 260 ≥ 265  пјѕ, а також ≥нш≥ чинн≥ нормативн≥ акти. «астосовуЇтьс¤ вона посадовими особами орган≥в, ¤к≥ перел≥чен≥ в статт¤х 234, 234, 262, 264  пјѕ (органи державноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ, митного контролю, контрольно-рев≥з≥йноњ служби, ћ¬— та ≥н.). “аке вилученн¤ допускаЇтьс¤ щодо предмет≥в, об≥г ¤ких обмежений (вони заборонен≥ до продажу, нос≥нн¤, перевезенн¤, пересилки) або предмет≥в, що можуть знаходитис¤ в об≥гу за умови дотриманн¤ встановлених правил.

“ак, в≥дпов≥дно до п. 22 ст. 11 «акону "ѕро м≥л≥ц≥ю" в≥д 20 грудн¤ 1990 р. њњ роб≥тникам надане право вилучати при необх≥дност≥ зброю, боЇприпаси, вибухов≥ речовини ≥ матер≥али;

в≥дпов≥дно до п. 9 ст. 5 «акону "ѕро захист прав споживач≥в" (у редакц≥њ в≥д 15 грудн¤ 1993 р.) роб≥тники ƒержавного ком≥тету ”крањни у справах захисту прав споживач≥в мають право вилучати не¤к≥сн≥ товари; роб≥тникам митних орган≥в надане право вилучати предмети, що Ї безпосередн≥ми об'Їктами порушенн¤ митних правил (ст. 128 ћитного кодексу ”крањни).

¬илучен≥ в пор¤дку припиненн¤ правопорушенн¤ предмети збер≥гаютьс¤ до розгл¤ду адм≥н≥стративноњ справи. ѕ≥сл¤ розгл¤ду справи щодо цих предмет≥в приймаЇтьс¤ р≥шенн¤ або про њх конф≥скац≥ю, або поверненн¤ власнику, або про њх оплатне вилученн¤.

 онф≥скац≥¤ ¤к одне з додаткових покарань за вчиненн¤ злочин≥в (статт≥ 23 ≥ 35   ) провадитьс¤ вин¤тково за вироком суду, Ї додатковим покаранн¤м за скоЇний злочин, може поширюватис¤ на все майно засудженого або його частину, незалежно в≥д зв'¤зку предмет≥в, що конф≥скуютьс¤, ≥з злочинним д≥¤нн¤мЌа головнуHosted by uCoz