Головне Управління державної служби, його повноваженняОрганом управління державною службою в державних органах та їх апараті є Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України.

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України:

- прогнозує і планує потребу державних органів та їх апарату в кадрах;

- забезпечує разом з іншими державними органами реалізацію загальних напрямів політики у сфері державної служби в державних органах та їх апараті;

- розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативних актів з питань державної служби в державних органах та їх апараті;

- розробляє, координує і контролює здійснення заходів щодо підвищення ефективності державної служби в державних органах та їх апараті;

- здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних службовців в державних органах та їх апараті;

- організує навчання і професійну підготовку державних службовців державних органів та їх апарату;

- контролює дотримання визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу;

- організує, координує та забезпечує умови для розвитку наукових досліджень з питань державної служби.На головнуHosted by uCoz