¬иди адм≥н≥стративних ст¤гнень1. ѕопередженн¤ в письмов≥й форм≥.

2. Ўтраф - грошове ст¤гненн¤.

3. ќплатне вилученн¤ предмета, ¤кий став знар¤дд¤м вилученн¤ або безпосередн≥м об'Їктом адм. правопорушенн¤ - примусове вилученн¤ цього предмета з подальшою реал≥зац≥Їю ≥ передачею вирученоњ суми колишньому власников≥ за в≥драхуванн¤м витрат по реал≥зац≥њ вилученого предмета.

4.  онф≥скац≥¤ предмета; грошей, одержаних внасл≥док вчиненн¤ адм. правопор. - примусова безоплатна передача цього предмета у власн≥сть держави.

5. ѕозбавленн¤ спец. права (права полюванн¤, керуванн¤ трансп. засобами) - до 3 рок≥в за грубе або систематичне порушенн¤ пор¤дку користуванн¤ цим правом.

6. ¬иправн≥ роботи - до 2 м≥с. за м≥сцем пост≥йноњ роботи особи ≥ з в≥драхуванн¤м до 20% њњ зароб≥тку в доход держави.

7. јдм. арешт - до 15 д≥б ≥ лише у вин¤ткових випадках.

ќплатне вилученн¤ та конф≥скац≥¤ - це основн≥ ≥ додатков≥ адм. ст¤гненн¤, решта - т≥льки основн≥. «а одне порушенн¤ може бути накладено основне або основне ≥ додаткове ст¤гненн¤.

ƒл¤ неповнол≥тн≥х (16-18 рок≥в) так≥ заходи впливу:

- зобов'¤занн¤ публ≥чно або в ≥н. форм≥ попросити вибаченн¤ у потерп≥лого;

- застереженн¤;

- догана або сувора догана;

передача неповнол≥тнього п≥д нагл¤д батькам або особам, ¤к≥ њх зам≥н¤ють, чи п≥д нагл¤д педагог≥чному або трудовому колективу за њх згодою, а також окремим громад¤нам на њх проханн¤.

—т. 24  пјѕ установлюЇ так≥ види адм≥н≥стративних ст¤гнень; 1) попередженн¤; 2) штраф; 3) сплатне вилученн¤ предмета; 4) конф≥скац≥¤ предмета; 5) позбавленн¤ спец≥ального права; 6) виправн≥ роботи; 7) адм≥н≥стративний арешт.

ƒо ос≥б, ¤к≥ не Ї громад¤нами ”крањни, може бути застосоване адм≥н≥стративне видворенн¤ за меж≥ ”крањни (ст. 24  пјѕ ≥ ст. 32 «акону "ѕро правовий статус ≥ноземц≥в").

ѕризначаЇтьс¤ адм≥н≥стративний арешт т≥льки судом (суддею) на терм≥н до 15 д≥б. …ого не застосовують до ваг≥тних ж≥нок, ж≥нок, що мають д≥тей в≥ком до 12 рок≥в, ос≥б, ¤к≥ не дос¤гли 18 рок≥в, ≥нвал≥д≥в 1 ≥ 2 груп (ст. 32), також в≥йськовослужбовц≥в, призваних на збори в≥йськовозобов'¤заних, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ (ст. 15).

”с≥ назван≥ ст¤гненн¤ т≥сно пов'¤зан≥ м≥ж собою й утворюють Їдину систему. ѓх насамперед об'ЇднуЇ загальна мета: захист правопор¤дку, вихованн¤ ос≥б, що учинили адм≥н≥стративн≥ проступки, у дус≥ дотриманн¤ закон≥в, а також попередженн¤ вчиненн¤ нових проступк≥в ¤к самими правопорушниками, так ≥ ≥ншими особами.

 ожне ст¤гненн¤ Ї покаранн¤м, м≥рою в≥дпов≥дальност≥, призначеноњ за проступки, а застосуванн¤ будь-¤кого ст¤гненн¤ означаЇ настанн¤ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ ≥ т¤гне дл¤ винного неспри¤тлив≥ юридичн≥ насл≥дки.

јдм≥н≥стративн≥ ст¤гненн¤, ¤к правило, пол¤гають в позбавленн≥ або обмеженн≥ прав чи благ.

јдм≥н≥стративн≥ ст¤гненн¤ накладаютьс¤ компетентними органами ≥ посадовими особами шл¤хом виданн¤ спец≥альних ≥ндив≥дуальних акт≥в управл≥нн¤, що мають примусовий характер. ѕримусовий вплив повинен бути справедливим, в≥дпов≥дати характеру проступку й особи правопорушника. …ого т¤жк≥сть залежить в≥д т¤жкост≥ проступку.

—т¤гненн¤ також можуть бути разовими, одномоментними (конф≥скац≥¤, попередженн¤, штраф) ≥ тривалими, розт¤гнутими в час≥ (арешт, позбавленн¤ прав, виправн≥ роботи).

“ак, ст. 68  одексу "“орговельного мореплавства ”крањни" передбачаЇ, що кап≥тан судна у випадку недостач≥ ≥ продовольства, "¤кщо ус≥ життЇв≥ припаси, у тому числ≥ незнижуваний запас продовольства, вичерпан≥, з метою загального розпод≥лу маЇ право провести рекв≥зиц≥ю необх≥дноњ к≥лькост≥ продовольства, що Ї в розпор¤дженн≥ ос≥б, ¤к≥ перебувають на судн≥, ≥ рекв≥зиц≥ю вантажу, що перебуваЇ на судн≥ ≥ ¤кий може бути використаний дл¤ харчуванн¤.

ƒане ст¤гненн¤ застосовуЇтьс¤ органами адм≥н≥стративноњ юрисдикц≥њ (найчаст≥ше судд¤ми, митними органами, органами внутр≥шн≥х справ), ¤к правило, ¤к додаткове ст¤гненн¤ (статт≥ 46; 85; 133; 160; 162 та ≥н.). як основне адм≥н≥стративне ст¤гненн¤ конф≥скац≥¤ передбачена т≥льки за порушенн¤ де¤ких митних правил (статт≥ 208 ≥ 209).

“ак, в≥дпов≥дно до п. 22 ст. 11 «акону "ѕро м≥л≥ц≥ю" в≥д 20 грудн¤ 1990 р. њњ роб≥тникам надане право вилучати при необх≥дност≥ зброю, боЇприпаси, вибухов≥ речовини ≥ матер≥али;

¬иселенн¤ за меж≥ ”крањни ¤к м≥ра адм≥н≥стративного ст¤гненн¤ застосовуЇтьс¤ за р≥шенн¤м орган≥в внутр≥шн≥х справ або —лужби безпеки ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz