ѕон¤тт¤ ≥ зм≥ст державного управл≥нн¤ѕ≥д державним управл≥нн¤м розум≥ють специф≥чну д≥¤льн≥сть держави, що д≥стаЇ ви¤в у функц≥онуванн≥ њњ орган≥в, ¤к≥ безперервно, планом≥рно, владно впливають на сусп≥льну систему з метою њњ вдосконаленн¤ в≥дпов≥дно до державних ≥нтерес≥в.

Ѕудучи частиною соц≥ального управл≥нн¤, державне управл≥нн¤ збер≥гаЇ його характеристики. ¬одночас, воно маЇ численн≥ особливост≥, що в≥дображають його специф≥ку ≥ дозвол¤ють детерм≥нувати ¤к самост≥йний вид управл≥нн¤.

÷≥ особливост≥ д≥стають ви¤в у основних компонентах системи державного управл≥нн¤ (суб'Їкт≥, об'Їкт≥, керуючому вплив≥) та ≥нтегрованих властивост¤х, що притаманн≥ йому ¤к систем≥ управл≥нн¤.

√оловна особлив≥сть суб'Їкта - це, те що ним Ї держава в ц≥лому. ¬ управл≥нському процес≥ вона представлена системою спец≥альних, ¤к правило, державних орган≥в.

√оловна особлив≥сть об'Їкта - це, те що ним Ї орган≥зоване сусп≥льство в ц≥лому. Ѕезпосередн≥ми об'Їктами, на ¤к≥ справл¤Ї вплив той або ≥нший конкретний суб'Їкт, Ї п≥дв≥домч≥ йому сфери державного управл≥нн¤.

√оловна ≥нтегративна ¤к≥сть системи - реал≥зац≥¤ у повному обс¤з≥ загальнодержавних ≥нтерес≥в у сфер≥ соц≥ального управл≥нн¤.

¬ид≥л¤ють 5 ознак державного управл≥нн¤:

¬иконавчо-розпор¤дчий характер. ќргани, ¤к≥ зд≥йснюють державне управл≥нн¤ - це насамперед виконавч≥ структури, на ¤к≥ покладено обов'¤зок реал≥зувати (виконувати) р≥шенн¤, ¤к≥ приймаютьс¤ законодавчою владою. –озпор¤дча д≥¤льн≥сть управл≥нських структур д≥стаЇ ви¤в у прийн¤тт≥ загальнообов'¤зкових припис≥в (закр≥плених в указах, постановах, ≥нструкц≥¤х, протоколах, тощо), в орган≥зац≥њ виконанн¤ цих припис≥в, а також у зд≥йсненн≥ контролю за цим процесом.

ѕ≥дзаконн≥сть. ѕ≥д п≥дзаконн≥стю державного управл≥нн¤ розум≥ють те, що його ц≥л≥, сфери його впливу, основн≥ форми ≥ методи державного управл≥нн¤ визначаютьс¤ на законодавчому р≥вн≥.

ћасштабн≥сть та ун≥версальн≥сть. ¬и¤вом масштабност≥ та ун≥версальност≥ державного управл≥нн¤ Ї те, що органи державного управл≥нн¤, зд≥йснюючи управл≥нську д≥¤льн≥сть, справл¤ють вплив на вс≥ сфери соц≥ального житт¤.

≤Їрарх≥чн≥сть. ≤Їрарх≥чн≥сть державного управл≥нн¤ в тому, що органи, ¤к≥ його зд≥йснюють, мають систему нижчесто¤щих, п≥дпор¤дкованих њм ≥нстанц≥й.

Ѕезпосередньо орган≥зац≥йний характер. Ѕезпосередньо орган≥зац≥йний характер державно управл≥нськоњ д≥¤льност≥ пол¤гаЇ в тому, що в процес≥ виконанн¤ ≥ розпор¤дженн¤ на р≥зних р≥вн¤х орган≥зуЇтьс¤ сп≥льна д≥¤льн≥сть людей.

ѕрийн¤то вид≥л¤ти так≥ групи принцип≥в державного управл≥нн¤:

- соц≥ально-пол≥тичн≥ - демократизм, участь населенн¤ в управл≥нськ≥й д≥¤льност≥ (народн≥сть); р≥вноправн≥сть ос≥б р≥зних нац≥ональностей; р≥вн≥сть ус≥х перед законом; законн≥сть; гласн≥сть ≥ врахуванн¤ громадськоњ думки; об'Їктивн≥сть.

- орган≥зац≥йн≥ принципи побудови апарату державного управл≥нн¤ - галузевий, функц≥ональний, територ≥альний.

- орган≥зац≥йн≥ принципи функц≥онуванн¤ (д≥¤льност≥) апарату державного управл≥нн¤ - нормативн≥сть д≥¤льност≥, Їдиноначальн≥сть, колег≥альн≥сть, под≥л управл≥нськоњ прац≥; в≥дпов≥дальн≥сть за прийн¤т≥ р≥шенн¤, оперативн≥ самост≥йн≥сть.Ќа головнуHosted by uCoz