ќргани управл≥нн¤ промислов≥стю ”крањни¬ систем≥ орган≥в управл≥нн¤ промислов≥стю ”крањни можна вид≥лити три п≥дсистем≥: 1. ѕрезидентська , 2. ѕ≥дсистема  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в, 3.п≥дсистема безпосереднього управл≥нн¤ п≥дприЇмством.

1. ѕрезидент та його адм≥н≥страц≥¤. «аконодавчою основою њх д≥¤льност≥ Ї  онституц≥¤ ”крањни (голова держави та виконавчоњ влади проводить у житт¤  онституц≥ю та закони через систему виконавчоњ влади).

2.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ( ћ) е органом державн. виконавч. влади п≥дпор¤дкованоњ , п≥дзв≥тноњ та в≥дпов≥дальноњ ѕрезиденту.  еруЇтьс¤ основним та поточними законами, указами та розпор¤дженн¤ми ѕрезидента.  ћ складаЇтьс¤: прем'Їр-м≥н≥стр, перший в≥це-прем'Їр м≥н≥стр, в≥це-прем'Їр м≥н≥стр, м≥н≥стри, голови ƒержком≥тет≥в.  ћ об'ЇднуЇ ≥ спр¤мовуЇ роботу м≥н≥стерств та ƒержавних ком≥тету.

ќрган≥зац≥йна структура м≥н≥стерств - центральний апарат (включаЇ управл≥нн¤ галузево-виробнич≥, функц≥ональн≥; в≥дд≥ли; служби; п≥дприЇмства, установи, об'Їднанн¤, концерни тощо). ¬ ”крањн≥ м≥н≥стерства управл¤ють окремими галуз¤ми (прац≥, економ≥ки, охорони навколишнього середовища, соц≥ального захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в авар≥њ на „ј≈—, молод≥ ≥ спорту); а також в≥дають окремими функц≥¤ми адм≥н≥стративноњ д≥¤льност≥ (енергетики та електриф≥кац≥њ, внутр≥шн≥х справ, захисту, культури, в справах буд≥вництва ≥ арх≥тектури, машинобудуванн¤, в≥йськово-промислового комплексу ≥ конверс≥њ, оборони, транспорту, юстиц≥њ).

3. ќргани безпосереднього управл≥нн¤ - адм≥н≥страц≥¤ п≥дприЇмств та установ. ƒо представник≥в адм≥н≥страц≥њ належать службов≥ особи, ¤к≥ виконують функц≥њ орган≥зац≥йно-розпор¤дчого характеру, њхн≥ акти мають юридично обов'¤зковий характер, а д≥њ здатн≥ породжувати юридичн≥ насл≥дки, бути п≥дставою дл¤ юридичних акт≥в.

ƒиректор≥, начальники, ≥нспектори,

”правл¤юч≥ ____________ ≥ ____________ ≥нструктор≥,

 еруюч≥ заступники службов≥ особи.

јдм≥н≥страц≥¤ держав. п≥дприЇмств перебуваЇ у подв≥йному п≥дпор¤дкуванн≥:

1. јдм≥н≥страц≥њ органу вищого р≥вн¤.

2. «агальних збор≥в (рад) трудового колективу, чињ р≥шенн¤, прийн¤т≥ на основ≥ законодавства Ї дл¤ адм≥н≥страц≥њ обов'¤зковими.

3. ”часть труд¤щих в управл≥нн≥ п≥дприЇмством складаЇтьс¤ з:

розпод≥л прибутку (прем≥альн≥ на п≥дстав≥ економ≥њ, зниженн¤ затрат виробництва, зростанн¤ продуктивност≥ прац≥);

участь у власност≥ (колективна) - право купувати акц≥њ, тобто стати власником майна п≥дприЇмства;

участь в управл≥нн≥ (виробнич≥ ради, консультац≥йн≥ ком≥тети).Ќа головнуHosted by uCoz