ќргани управл≥нн¤ соц≥альним захистом населенн¤ ≥ њх повноваженн¤1.”правл≥нн¤ охороною здоров'¤

ст. 3  онституц≥њ - здоров'¤ людини Ї одн≥Їю з найвищих соц≥альних ц≥нностей, забезпеченн¤ ¤коњ-один з головних обов'¤зк≥в держави.

«авданн¤ ћ≥н≥стерства охорони

«абезпечуЇ реал≥зац≥ю держ. пол≥тики щодо охорони здоров'¤, розробл¤Ї проекти в≥дпов≥дних державних програм на перспективу, вносить до  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни пропозиц≥њ про њх ф≥нансове забезпеченн¤;

«д≥йснюЇ координац≥ю д≥¤льност≥ заклад≥в охорони;

ќрган≥зуЇ вивченн¤ впливу навколишнього природного середовища на здоров'¤ людини

√отуЇ та подаЇ до ”р¤ду пропозиц≥њ про п≥дписанн¤ м≥жур¤дових угод з питань охорони здоров'¤.

–озробл¤Ї разом з јкадем≥Їю наук науково-техн≥чн≥ програми з охорони здоров'¤ та б≥олог≥њ людини;

–озробл¤Ї ≥ впроваджуЇ у д≥¤льн≥сть нац≥ональноњ служби охорони здоров'¤ нов≥ умови господарюванн¤ виход¤чи ≥з закон≥в ринковоњ економ≥ки.

ѕроводить в органах ≥ закладах охорони здоров'¤ орган≥зац≥йно-методичну роботу по реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики в галуз≥ прац≥ ≥ зароб. ѕлати.

«абезпечуЇ державний сан≥тарний нагл¤д за виконанн¤м п≥дприЇмствами;

”становлюЇ гранично допустим≥ показники ≥ характеристики шк≥дливих фактор≥в дл¤ здоров'¤ людини.

«д≥йснюЇ разом з в≥дпов≥дними органами державноњ виконавчоњ влади виб≥рковий контроль за р≥внем рад≥ац≥йного забрудненн¤.

ѕогоджуЇ стандарти, техн≥чн≥ умови ≥ документац≥ю на харчов≥ продукти ≥ питну воду, нов≥ х≥м≥чн≥ речовини

¬носить пропозиц≥њ щодо заборони або тимчасового припиненн¤ експлуатац≥њ д≥ючих об'Їкт≥в.

”становлюЇ пор¤док: наданн¤ населенню швидкоњ допомоги

«д≥йснюЇ заход≥в щодо п≥дготовки орган≥в, заклад≥в охорони здоров'¤ ≥ п≥дприЇмств.

ћатер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ медичних формувань та установ, призначених дл¤ ћ≥нооборони, ÷ив≥льноњ оборони та служби екстремальноњ медицини

¬изначенн¤ виробництв, профес≥й та роб≥т ≥з важкими ≥ шк≥дливими умовами прац≥, на ¤ких заборон¤Їтьс¤ застосуванн¤ прац≥ ж≥нок ≥ ос≥б., наданн¤ додатковоњ в≥дпустки, встановленн¤ скороченого робочого дн¤;

ћедичного в≥дбору ≥ направленн¤ хворих дл¤ санаторно-курортного л≥куванн¤

ќсв≥та

ƒо орган≥в управл≥нн¤ осв≥тою в ”крањн≥ належать:

1.ћ≥н≥стерство осв≥ти

2.ћ≥н≥стерства ≥ в≥домства, ¤ким п≥дпор¤дкован≥ заклади осв≥ти;

3.¬ища атестац≥йна ком≥с≥¤ ”крањни

4.ћ≥н≥стерство осв≥ти јвтономноњ –еспубл≥ки  рим;

5.ћ≥сцев≥ органи державноњ виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ ≥ п≥дпор¤дкован≥ њм органи управл≥нн¤ осв≥тою.

1.ћ≥н≥стерство осв≥ти

бере участь у визначенн≥ державноњ пол≥тики в галуз≥ осв≥ти, науки, профес≥йноњ п≥дготовки кадр≥в. –озробл¤Ї програми розвитку осв≥ти, державн≥ стандарти осв≥ти;

встановлюЇ держ. —тандарти знань з кожного предмета;

визначаЇ м≥н≥мальн≥ нормативи матер≥ально-техн≥чного, ф≥нансового забезпеченн¤ заклад≥в осв≥ти

зд≥йснюЇ навчально-методичне кер≥вництво

забезпечуЇ зв'¤зок ≥з закладами осв≥ти

проводить акредитац≥ю вищих та профес≥йно-техн≥чних заклад≥в осв≥ти

формуЇ ≥ розм≥щуЇ держ замовленн¤ на п≥дготовку спец≥ал≥ст≥в

2. ћ≥н≥стерства ≥ в≥домства, ¤ким п≥дпор¤дкован≥ заклади осв≥ти, разом з ћ≥н≥стерством осв≥ти ”крањни беруть участь у зд≥йсненн≥ державноњ пол≥тики в галуз≥ осв≥ти, науки, у проведенн≥ державного ≥нспектуванн¤ та акредитац≥њ заклад≥в осв≥ти, зд≥йснюють контрольн≥ функц≥њ по дотриманню ¤кост≥ осв≥ти.

¬ища атестац≥йна ком≥с≥¤. ™ центральним органом держ. виконавчоњ влади, п≥дв≥домчим  абм≥ну

ѕроводить атестац≥ю наукових ≥ наукових ≥ науково-педагог≥чних кадр≥в, керуЇ роботою по присудженню наукових ступен≥в, присвоЇнню вченого званн¤ старшого наукового сп≥вроб≥тника.

3. ”правл≥нн¤ культурою

ћ≥н≥стерство культурою

розробл¤Ї проекти ц≥льових держ програм розвитку культурою ≥ мистецтв, пропозиц≥њ щодо правового регулюванн¤ та податковоњ пол≥тики

прогнозуЇ розвиток культури ≥ мистецтв

спри¤Ї в≥дкритост≥ ≥ нац≥ональноњ культури

забезпечуЇ реал≥зац≥ю м≥жнародних договор≥в у сфер≥ культури ≥ мистецтв

зд≥йснюЇ за участю в≥дпов≥дних орган≥в держ виконавчоњ влади контроль за перем≥щенн¤м твор≥в мистецтва

орган≥зовуЇ обл≥к

контролюЇ додержанн¤ правил охорони прац≥ , техн≥ки безпеки

координуЇ гастрольно-концертну , виставкову д≥¤льн≥стьЌа головнуHosted by uCoz