«агальна характеристика законодавства в сфер≥ економ≥кићета державного управл≥нн¤ в сфер≥ економ≥ки пол¤гаЇ у необх≥дност≥ забезпеченн¤ гармон≥йного розвитку сусп≥льства, створенн≥ умов дл¤ його внутр≥шньоњ ≥ зовн≥шньоњ безпеки.

Ќовий етап у забезпеченню переходу в≥д галузевого управл≥нн¤ економ≥кою, ¤ке притаманне не ринков≥й економ≥ц≥ до функц≥онального управл≥нн¤ економ≥кою почавс¤ 15 грудн¤ 1999р. коли був п≥дписаний ”каз ѕ” є1573/99, зг≥дно з ¤ким почалас¤ л≥кв≥дац≥¤ галузевих м≥н≥стерств, в тому числ≥ ≥ найб≥льше з них ћ≥нпромпол≥тики ”крањни, ¤ке перетворене у ƒержком≥тет з в≥дпов≥дною назвою ≥ п≥дпор¤дковане ћ≥н≥стерству економ≥ки ”крањни, ¤ке створюЇтьс¤ на баз≥ двох л≥кв≥дованих м≥н≥стерств та трьох ком≥тет≥в ≥ в свою чергу буде координувати роботу 4-х державних ком≥тет≥в, що безумовно п≥двищуЇ роль цього м≥н≥стерства в управл≥нн≥ економ≥кою. ќтже, з 15 березн¤ 2000р. (к≥нець терм≥ну формуванн¤ нових адм≥н≥стративних структур) можна говорити про так≥ органи управл≥нн¤ економ≥кою:

 ћ”- впливаЇ на економ≥ку шл¤хом розробленн¤ та поданн¤ на розгл¤д ¬– ѕрограми своЇњ д≥¤льност≥, через бюджетну пол≥тику, шл¤хом ≥н≥ц≥юванн¤ зм≥н до законодавства в сфер≥ економ≥ки.  оординуЇ роботу м≥н≥стерств та державних адм≥н≥страц≥й, забезпечуЇ реал≥зац≥ю економ≥чноњ пол≥тики держави.

ћ≥н≥стерство економ≥ки ”крањни, ¤ке д≥Ї на п≥дстав≥ ѕоложенн¤ затвердженого 6 березн¤ 1993р. з урахуванн¤м ”казу ѕ”, зг≥дно з ¤ким це м≥н≥стерство в≥д≥граватиме ключову роль в управл≥нн≥ економ≥чними процесами в держав≥, Ї координатором серед орган≥в, ¤к≥ зд≥йснюють управл≥нн¤ економ≥кою, розробл¤Ї законопроекти, ¤к≥ регулюють взаЇмов≥дносини в економ≥чн≥й сфер≥, впливаЇ на д≥¤льн≥сть вс≥х об'Їкт≥в господарюванн¤, не залежно в≥д форм власност≥, шл¤хом розробки положень, ¤к≥ регламентують застосуванн¤ законодавства в сфер≥ економ≥ки в конкретних ситуац≥¤х. ћ≥н≥стерство розробл¤Ї програми економ≥чного розвитку. Ќар¤ду з ћ≥нф≥ном погоджуЇ передачу державних об'Їкт≥в до комунальноњ власност≥, з одного в≥домства в ≥нше, узгоджуЇ ≥ передаЇ на затвердженн¤ перел≥к стратег≥чно важливих п≥дприЇмств та перел≥к об'Їкт≥в приватизац≥¤ ¤ких заборонена.

«аконодавство в сфер≥ економ≥ки, основою ¤кого Ї  онституц≥¤ ”крањни, охоплюЇ ¤к економ≥чн≥ закони у власному значенн≥, так ≥ ≥нш≥ нормативн≥ акти, ¤к≥ регулюють економ≥чну д≥¤льн≥сть: це ѕостанови ¬–” з економ≥чних питань, декрети  ћ”, ¤к≥ приймались в пер≥од коли цьому органу ¬–” надавались певн≥ повноваженн¤, ”кази ѕ” прийн¤т≥ в пер≥од д≥њ перех≥дних положень конституц≥њ з економ≥чних питань не врегульованих чинним законодавством, постанови ≥ розпор¤дженн¤  ћ” та ≥нших орган≥в виконавчоњ влади, нормативн≥ акти м≥сцевих –ад ≥ м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й.

ќб'Їктивною ознакою законодавства в сфер≥ економ≥ки Ї множинн≥сть акт≥в, що зумовлено наступним: на¤вн≥стю р≥зних форм власност≥, реформуванн¤м економ≥ки, застосуванн¤м економ≥чного законодавства колишнього —оюзу, в≥дсутн≥сть кодиф≥кац≥њ цього законодавства.

ќсновн≥ закони:

«акон ”крањни "ѕро власн≥сть" в≥д 7 лютого 1991р. є697-’11, ¬¬–,1991р.,є20, ст.249 з≥ зм≥нами та доповненн¤ми.

«акон ”крањни " ѕро п≥дприЇмництво" в≥д 7лютого 1991р. є698-’11, ¬¬–, 1991р.,є14, ст.168.«” "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥" в≥д 27 березн¤ 1991р. є887-’11,¬¬–,1991р.,є24, ст.272 з≥ зм≥нами та доповненн¤ми.

«” " ѕро господарськ≥ товариства" в≥д 19 вересн¤ 1991р. є1576-’11, ¬¬–,1991р.,є49, ст.682 з≥ зм≥нами та доповненн¤ми.

«” "ѕро ц≥нн≥ папери ≥ фондову б≥ржу" в≥д 18 червн¤ 1991р. є1201-’11, ¬¬–, 1991р.,є38, ст.508 з≥ зм≥нами та доповненн¤ми.

«” "ѕро внесенн¤ зм≥н до «акону ”крањни "ѕро банкрутство" в≥д 30 червн¤ 1999р. є784-’1”, "”р¤довий кур'Їр" в≥д 15 вересн¤ 1999р. є172.

«” "ѕро приватизац≥ю державного майна" в≥д 4 березн¤ 1992р. є2163-’11, ¬¬–, 1992р. є24, ст.348 в редакц≥њ закону є89/97-¬– в≥д 19.02.97р.

÷≥ закони регулюють д≥¤льн≥сть ¤к державного так ≥ приватного сектора в економ≥ц≥ ”крањни. √оворити про стаб≥льн≥сть законодавства в економ≥чн≥й сфер≥ передчасно, так-¤к не ≥снуЇ однозначно вибраного шл¤ху вир≥шенн¤ економ≥чних проблем ≥ к≥льк≥сть зм≥н до цього законодавства говорить т≥льки про нестаб≥льн≥сть економ≥чноњ ситуац≥њ в держав≥.Ќа головнуHosted by uCoz