ќргани управл≥нн¤ у сфер≥ стандартизац≥њ, сертиф≥кац≥њ ≥ метролог≥њƒержавна система стандартизац≥њ в ”крањн≥ визначаЇ мету ≥ принципи управл≥нн¤, форми та загальн≥ орган≥зац≥йно-техн≥чн≥ правила виконанн¤ вс≥х вид≥в роб≥т ≥з стандартизац≥њ.

ƒержавна система стандартизац≥њ спр¤мована на забезпеченн¤ реал≥зац≥њ Їдиноњ техн≥чноњ пол≥тики в сфер≥ стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ. ƒержавну систему стандартизац≥њ створюЇ ƒержавний ком≥тет ”крањни по стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ - нац≥ональний орган ≥з стандартизац≥њ.

 атегор≥њ нормативних документ≥в ≥з стандартизац≥њ

Ќормативн≥ документи ≥з стандартизац≥њ под≥л¤ютьс¤ на: державн≥ стандарти ”крањни; галузев≥ стандарти; стандарти науково-техн≥чних та ≥нженерних товариств ≥ сп≥лок; техн≥чн≥ умови; стандарти п≥дприЇмств.

ћ≥жнародн≥, рег≥ональн≥ та нац≥ональн≥ стандарти ≥нших крањн застосовуютьс¤ в ”крањн≥ в≥дпов≥дно до њњ м≥жнародних договор≥в.

ƒержавний ком≥тет ”крањни по стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ (дал≥ - ƒержстандарт ”крањни) Ї центральним органом виконавчоњ влади, п≥дпор¤дкованим  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ƒержстандарт ”крањни ¤к Їдиний нац≥ональний орган з≥ стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ зд≥йснюЇ державну пол≥тику у сфер≥ стандартизац≥њ, метролог≥њ, акредитац≥њ орган≥в та ≥спитових лаборатор≥й з сертиф≥кац≥њ (дал≥ - акредитац≥њ) та сертиф≥кац≥њ.

ƒержстандарт ”крањни у своњй д≥¤льност≥ керуЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни, законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, а також ѕоложенн¤м. ” межах своњх повноважень ƒержстандарт ”крањни орган≥зовуЇ виконанн¤ акт≥в законодавства ”крањни та узагальнюЇ практику њх застосуванн¤ ≥ зд≥йснюЇ систематичний контроль за њх реал≥зац≥Їю, розробл¤Ї пропозиц≥њ щодо вдосконаленн¤ законодавства ≥ в установленому пор¤дку вносить њх на розгл¤д ѕрезидентов≥ ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ƒержстандарт ”крањни в межах своњх повноважень на основ≥ та на виконанн¤ законодавства ”крањни видаЇ накази, орган≥зовуЇ та контролюЇ њх виконанн¤. –≥шенн¤ ƒержстандарту ”крањни, прийн¤т≥ в межах його компетенц≥њ, Ї обов'¤зковими дл¤ ≥нших центральних та м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥, громад¤н.

ƒержстандарт ”крањни очолюЇ √олова, ¤кого призначаЇ на посаду та зв≥льн¤Ї з посади в установленому пор¤дку ѕрезидент ”крањни.

√олова ƒержстандарту ”крањни Ї за посадою головним державним ≥нспектором ”крањни з державного нагл¤ду за ¤к≥стю продукц≥њ, додержанн¤м стандарт≥в, норм ≥ правил, а його заступники - заступниками головного державного ≥нспектора ”крањни з державного нагл¤ду за ¤к≥стю продукц≥њ, додержанн¤м стандарт≥в, норм ≥ правил.

ƒл¤ виконанн¤ державних функц≥й з нагл¤ду за додержанн¤м стандарт≥в, норм та правил ≥ з метролог≥чного нагл¤ду, орган≥зац≥њ роб≥т з≥ стандартизац≥њ та сертиф≥кац≥њ ƒержстандарт ”крањни утворюЇ систему територ≥альних орган≥в - державних центр≥в стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ. ƒиректори цих центр≥в Ї за посадою головними державними ≥нспекторами в≥дпов≥дних територ≥альних одиниць, а њх заступники - заступниками головного державного ≥нспектора.

ƒл¤ п≥дготовки р≥шень з окремих питань д≥¤льност≥ ƒержстандарту ”крањни при ньому утворюютьс¤ консультац≥йно-дорадч≥ науково-техн≥чн≥ ком≥с≥њ з≥ стандартизац≥њ, метролог≥њ, акредитац≥њ та сертиф≥кац≥њ.

” ƒержстандарт≥ ”крањни можуть утворюватис¤ й ≥нш≥ дорадч≥ та консультац≥йн≥ органиЌа головнуHosted by uCoz