«аконодавство про охорону навколишнього природного середовища«авданн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища Ї регулюванн¤ в≥дносин у галуз≥ охорони, використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки, запоб≥ганн¤ ≥ л≥кв≥дац≥њ негативного впливу господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище, збереженн¤ природних ресурс≥в, генетичного фонду живоњ природи, ландшафт≥в та ≥нших природних комплекс≥в, ун≥кальних територ≥й та природних об'Їкт≥в, пов'¤заних з ≥сторико-культурною спадщиною.

«аконодавство ”крањни про охорону навколишнього природного середовища

¬≥дносини у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища в ”крањн≥ регулюютьс¤ «аконом "ѕро охорону навколишнього природного середовища", а також розроблюваними в≥дпов≥дно до нього земельним, водним, л≥совим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного пов≥тр¤, про охорону ≥ використанн¤ рослинного ≥ тваринного св≥ту та ≥ншим спец≥альним законодавством.

ќсновн≥ принципи охорони навколишнього природного середовища

ќсновними принципами охорони навколишнього природного середовища Ї:

а) пр≥оритетн≥сть вимог еколог≥чноњ безпеки, обов'¤зков≥сть додержанн¤ еколог≥чних стандарт≥в, норматив≥в та л≥м≥т≥в використанн¤ природних ресурс≥в при зд≥йсненн≥ господарськоњ, управл≥нськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥;

б) гарантуванн¤ еколог≥чно безпечного середовища дл¤ житт¤ ≥ здоров'¤ людей;

в) запоб≥жний характер заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) еколог≥зац≥¤ матер≥ального виробництва на основ≥ комплексност≥ р≥шень у питанн¤х охорони навколишнього природного середовища, використанн¤ та в≥дтворенн¤ в≥дновлюваних природних ресурс≥в, широкого впровадженн¤ нов≥тн≥х технолог≥й;

д) збереженн¤ просторовоњ та видовоњ р≥зноман≥тност≥ ≥ ц≥л≥сност≥ природних об'Їкт≥в ≥ комплекс≥в;

е) науково обірунтоване узгодженн¤ еколог≥чних, економ≥чних та соц≥альних ≥нтерес≥в сусп≥льства на основ≥ поЇднанн¤ м≥ждисципл≥нарних знань еколог≥чних, соц≥альних, природничих ≥ техн≥чних наук та прогнозуванн¤ стану навколишнього природного середовища;

Ї) обов'¤зков≥сть еколог≥чноњ експертизи;

ж) гласн≥сть ≥ демократизм при прийн¤тт≥ р≥шень, реал≥зац≥¤ ¤ких впливаЇ на стан навколишнього природного середовища, формуванн¤ у населенн¤ еколог≥чного св≥тогл¤ду;

з) науково обірунтоване нормуванн¤ впливу господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище;

и) безоплатн≥сть загального та платн≥сть спец≥ального використанн¤ природних ресурс≥в дл¤ господарськоњ д≥¤льност≥;

≥) ст¤гненн¤ збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища та пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в, компенсац≥¤ шкоди, запод≥¤ноњ порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

њ) вир≥шенн¤ питань охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в з урахуванн¤м ступен¤ антропогенноњ зм≥нност≥ територ≥й, сукупноњ д≥њ фактор≥в, що негативно впливають на еколог≥чну обстановку;

й) поЇднанн¤ заход≥в стимулюванн¤ ≥ в≥дпов≥дальност≥ у справ≥ охорони навколишнього середовища;

к) вир≥шенн¤ проблем охорони навколишнього природного середовища на основ≥ широкого м≥ждержавного сп≥вроб≥тництва

ѕриродн≥ ресурси ”крањни Ї власн≥стю народу ”крањни, ¤кий маЇ право на волод≥нн¤, використанн¤ та розпор¤дженн¤ природними багатствами.

ѕовновладд¤ народу ”крањни в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в реал≥зуЇтьс¤ на основ≥  онституц≥њ ”крањни ¤к безпосередньо, шл¤хом проведенн¤ референдум≥в, так ≥ через органи державноњ влади в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

¬≥д ≥мен≥ народу ”крањни право розпор¤дженн¤ природними ресурсами зд≥йснюЇ ¬ –ада ”крањни.

ћ≥н≥стерство охорони навколишнього природного середовища та ¤дерноњ безпеки ”крањни (ћ≥некобезпеки ”крањни) Ї центральним органом виконавчоњ влади, п≥дв≥домчим  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ћ≥н≥стерство реал≥зуЇ державну пол≥тику в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в, захисту населенн¤ та навколишнього природного середовища в≥д негативного впливу господарськоњ д≥¤льност≥ шл¤хом регулюванн¤ еколог≥чноњ, ¤дерноњ та рад≥ац≥йноњ безпеки на об'Їктах ус≥х форм власност≥.

ћ≥некобезпеки ”крањни у своњй д≥¤льност≥ керуЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни, законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни,  абм≥н ”крањни, а також ѕоложенн¤м. ” межах своњх повноважень ћ≥н≥стерство орган≥зовуЇ виконанн¤ акт≥в законодавства ”крањни ≥ зд≥йснюЇ систематичний контроль за њх реал≥зац≥Їю.

ћ≥некобезпеки ”крањни очолюЇ ћ≥н≥стр, ¤кого призначаЇ на посаду ≥ зв≥льн¤Ї ѕрезидент ”крањни.

ћ≥н≥стр зд≥йснюЇ кер≥вництво ћ≥некобезпеки ”крањни ≥ несе в≥дпов≥дальн≥сть перед ѕрезидентом ”крањни та  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за виконанн¤ покладених на ћ≥н≥стерство завдань, визначаЇ ступ≥нь в≥дпов≥дальност≥ заступник≥в ћ≥н≥стра, кер≥вник≥в п≥дрозд≥л≥в ћ≥н≥стерства.Ќа головнуHosted by uCoz