ћ≥н≥стерство закордонних справ, його завданн¤ ≥ функц≥њ÷ентральним органом державноњ виконавчоњ влади у сфер≥ зовн≥шньопол≥тичноњ д≥¤льност≥ ”крањни Ї ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни (ћ«—).¬оно забезпечуЇ у межах своњх повноважень проведенн¤ зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни ≥ зд≥йснюЇ координац≥ю д≥¤льност≥ вс≥х учасник≥в зовн≥шньопол≥тичних зв'¤зк≥в. «авданн¤ ћ«—:

1.”часть у реал≥зац≥њ державного суверен≥тету ”крањни у сфер≥ зовн≥шньопол≥тичноњ д≥¤льност≥ , спри¤нню п≥днесенню м≥жнародного авторитету держави .

2. «абезпеченн¤ в межах своњх повноважень проведенн¤ Їдиного зовн≥шньопол≥тичного курсу ”крањни з метою всеб≥чного розвитку пол≥тичних, економ≥чних , гуман≥тарних , наукових та ≥н. зв¤зк≥в ≥з заруб≥жними крањнами.

3. –озробка ≥ участь у зд≥йснен≥ концепц≥њ розвитку зовн≥шньопол≥тичноњ д≥¤льност≥ держави.

4. «ахист прав та ≥нтерес≥в ”крањни, њњ ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б за кордоном.

5. јнал≥з зовн≥шньопол≥тичноњ д≥¤льност≥ ”крањни , розробка ≥ зд≥йсненн¤ комплексу заход≥в , спр¤мованих на п≥двищенн¤ ефективност≥ зовн≥шньопол≥тичних зв'¤зк≥в ”крањни (наданн¤ орган≥зац≥йно-методичноњ та ≥нформац≥йноњ допомоги учасникам зовн≥шньопол≥тичних в≥дносин.

6. ќрган≥зац≥¤ координац≥¤ та ф≥нансуванн¤ роботи представництв ”крањни за кордоном, а також спри¤нн¤ д≥¤льност≥ представництв ≥ноземних держав на територ≥њ ”крањни.

‘ункц≥њ ћ«—:

1. –озробл¤Ї та подаЇ  ћ” пропозиц≥њ про вир≥шенн¤ стратег≥чних

питань зовн≥шньопол≥тичних в≥дносин, реал≥зац≥ю пр≥оритетних напр¤мк≥в сп≥вроб≥тництва з ≥ншими державами.

2.«абезпечуЇ створенн¤ спри¤тливих зовн≥шньопол≥тичних умов дл¤

встановленн¤ ≥ розвитку в≥дносин м≥ж ”крањною та ≥ншими державами на двосторонньому , рег≥ональному та глобальному р≥вн¤х.

3.«абезпечуЇ участь ”крањни у п≥дготовц≥ м≥жнародних договор≥в з ≥ншими крањнами ≥ м≥жнародними орган≥зац≥¤ми та подаЇ  ћ” пропозиц≥њ про п≥дписанн¤, ратиф≥кац≥ю, схваленн¤ м≥жнародних договор≥в або приЇднанн¤ до них.

4.Ѕере участь у робот≥ м≥жнародних орган≥зац≥й, орган≥в м≥жур¤дових ком≥с≥й та ком≥тет≥в, конференц≥й , конгрес≥в, симпоз≥ум≥в ≥ нарад з питань м≥жнародноњ пол≥тики, приймаЇ ≥ноземн≥ делегац≥њ дл¤ обговоренн¤ питань зовн≥шньоњ пол≥тики.

5.  оординуЇ д≥¤льн≥сть м≥н≥стерств ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади ”крањни у сфер≥ зовн≥шньопол≥тичних в≥дносин.

6. «абезпечуЇ в≥зову пол≥тику ”крањни, видач≥ дипломатичних ≥ службових паспорт≥в.Ќа головнуHosted by uCoz