ќргани управл≥нн¤ митною справою–егулюванн¤ митною справою зд≥йснюють найвищ≥ органи державноњ влади та управл≥нн¤ ”крањни.

√оловн≥ напр¤ми митноњ пол≥тики ”крањни; структура системи орган≥в державного регулюванн¤ митноњ справи; розм≥ри мит та умов митного обкладенн¤; спец≥альн≥ митн≥ зони та митн≥ режими на територ≥њ ”крањни; перел≥к товар≥в, експорт, ≥мпорт та транзит ¤ких через територ≥ю ”крањни заборон¤Їтьс¤, визначаютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни.

«абезпеченн¤ зд≥йсненн¤ митноњ пол≥тики ”крањни в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни; встановленн¤ розм≥р≥в митних збор≥в ≥ плати за митн≥ процедури; координац≥¤ д≥¤льност≥ м≥н≥стерств, державних ком≥тет≥в та в≥домств ”крањни з питань митноњ справи; проведенн¤ переговор≥в та укладанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни з митних питань у випадках, передбачених законами ”крањни; поданн¤ на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥й щодо системи митних орган≥в ”крањни зд≥йснюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—пец≥ально уповноваженим органом державного управл≥нн¤ в галуз≥ митноњ справи Ї ƒержавний митний ком≥тет ”крањни.

ƒержавний митний ком≥тет ”крањни приймаЇ нормативн≥ акти т≥льки в≥дпов≥дно до цього  одексу та ≥нших закон≥в ”крањни.

ћитн≥ органи. ЅезпосереднЇ зд≥йсненн¤ митноњ справи покладаЇтьс¤ на митн≥ органи ”крањни. —истему орган≥в управл≥нн¤ митною справою становл¤ть ƒержавний митний ком≥тет ”крањни територ≥альн≥ митн≥ управл≥нн¤, митниц≥ та ≥нш≥ митн≥ установи ”крањни.

ћитн≥ органи ”крањни при проведенн≥ в житт¤ митноњ пол≥тики розв'¤зують так≥ головн≥ завданн¤:

а) захист економ≥чних ≥нтерес≥в ”крањни;

б) контроль за додержанн¤м законодавства ”крањни про митну справу;

в) забезпеченн¤ виконанн¤ зобов'¤зань, ¤к≥ випливають з м≥жнародних договор≥в ”крањни стосовно митноњ справи;

г) використанн¤ засоб≥в митно-тарифного та позатарифного регулюванн¤ при перем≥щенн≥ через митний кордон ”крањни товар≥в та ≥нших предмет≥в;

д) вдосконаленн¤ митного контролю ≥ оформленн¤ товар≥в та ≥нших предмет≥в, що перем≥щуютьс¤ через митний кордон ”крањни;

е) комплексний контроль разом з Ќац≥ональним банком ”крањни за валютними операц≥¤ми;

Ї) зд≥йсненн¤ заход≥в щодо захисту ≥нтерес≥в споживач≥в товар≥в ≥ додержанн¤ учасниками зовн≥шньоеконом≥чних зв'¤зк≥в державних ≥нтерес≥в на зовн≥шньому ринку за участю ћ≥н≥стерства зовн≥шньоеконом≥чних зв'¤зк≥в ”крањни;

ж) створенн¤ спри¤тливих умов дл¤ прискоренн¤ товарооб≥гу та пасажиропотоку через митний кордон крањни;

з) боротьба з контрабандою та порушенн¤ми митних правил;

и) сп≥вроб≥тництво з митними та ≥ншими органами заруб≥жних крањн, а також з м≥жнародними орган≥зац≥¤ми з питань митноњ справи;

≥) веденн¤ митноњ статистики.

ƒержавний митний ком≥тет ”крањни утворюЇтьс¤ ѕрезидентом ”крањни. √олова ƒержавного митного ком≥тету ”крањни призначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни.

“еритор≥альн≥ митн≥ управл≥нн¤ створюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. —творенн¤, реорган≥зац≥¤ ≥ л≥кв≥дац≥¤ митниць та ≥нших митних установ ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавним митним ком≥тетом ”крањни за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz