Система адмiністративного праваСлово система грецького походження і означає порядок, обумовлений планомiрним, правильним розташуванням частин цiлого.

Система адмiністративного права - це структурний взаємозв'язок адмiнiстративно-правових норм та iнститутiв, що iснують у державi. Юридичнi норми, котрі сприяють налагодженню правового порядку у стосунках мiж державою, що здiйснює виконавчу владу та iншими державними та недержавними структурами і громадянами, що контактують з державою і її органами в сфері державного управлiння є адмiнiстративно-правовими нормами, а сукупнiсть таких становить адмiнiстративне право.

Адмiнiстративно-правова норма є правилом поведiнки, що встановлюються вiдповiдним державним органом і забезпечуються санкцiєю, органiзованим захистом з боку держави.

До кола суб'єктів адмiнiстративно-правових вiдносин входять :

державні органи (органи всiх гiлок влади, прокурори, адмiнiстрацiя державних пiдприємств, установ);

службові особи державних органiв;

власник (представник, менеджер, уповноважений власника);

об'єднання громадян, кооперативи, органи самоврядування, самодiяльнi органiзацiї (їхнi органи);

соціальні iндивiди: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства.На головнуHosted by uCoz