ѕрипиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ѕрипиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ регулюЇтьс¤ ст. «ќ «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат". ≤з припиненн¤м приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ реЇстрац≥йне посв≥дченн¤ анулюЇтьс¤, ≥ особа перестаЇ бути приватним нотар≥усом. „астина 1 ст. «ќ встановлюЇ перел≥к випадк≥в, коли приватна нотар≥альна д≥¤льн≥сть особи припин¤Їтьс¤. ÷ей перел≥к Ї вичерпним ≥ не п≥дл¤гаЇ розширеному тлумаченню.

ѕриватний нотар≥ус ≥з власноњ ≥н≥ц≥ативи може припинити свою приватну нотар≥альну д≥¤льн≥сть, подавши письмове клопотанн¤ до управл≥нн¤ юстиц≥њ. ” цьому випадку приватний нотар≥ус залишаЇтьс¤ особою, ¤ка зможе в майбутньому пос≥сти посаду нотар≥уса в державн≥й нотар≥альн≥й контор≥ чи знову зареЇструвати свою приватну нотар≥альну д≥¤льн≥сть у цьому ж чи в ≥ншому окруз≥, оск≥льки в нењ залишаЇтьс¤ св≥доцтво про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю, тобто особа не втрачаЇ допуску до профес≥њ.

„инне законодавство не м≥стить положень, ¤к≥ обмежували б призначенн¤ на посаду нотар≥уса особи, ¤ка мала перерву в нотар≥альн≥й д≥¤льност≥ за умови, що вона маЇ св≥доцтво про право на нотар≥альну д≥¤льн≥сть.

ѕ≥дстави дл¤ припиненн¤ з власноњ ≥н≥ц≥ативи приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ можуть бути р≥зними, наприклад: бажанн¤ зайн¤тис¤ п≥дприЇмницькою чи посередницькою та ≥ншою д≥¤льн≥стю, ¤ка Ї несум≥сною з нотар≥альною д≥¤льн≥стю, перех≥д на роботу до державноњ нотар≥альноњ контори, бажанн¤ працювати у штат≥ громадськоњ орган≥зац≥њ, зм≥на нотар≥ального округу тощо.

ѕрипиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ може бути насл≥дком втрати особою взагал≥ вправа на нотар≥альну д≥¤льн≥сть.

« анулюванн¤м св≥доцтва ¤к п≥дстави дл¤ реЇстрац≥њ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ сама д≥¤льн≥сть припин¤Їтьс¤ автоматично.

якщо особа, св≥доцтво про право на нотар≥альну д≥¤льн≥сть ¤коњ анульоване, захоче коли-небудь зареЇструвати свою приватну нотар≥альну д≥¤льн≥сть, вона повинна знову отримати доступ до профес≥њ, тобто пройти стажуванн¤, скласти квал≥ф≥кац≥йний ≥спит, отримати св≥доцтво ≥ в≥дпов≥дати вимогам до нотар≥уса, викладених у ст. « «акону.

ѕрипиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ можливе, коли нотар≥ус прот¤гом трим≥с¤чного строку в≥д дн¤ реЇстра-

ц≥њ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ не уклав догов≥р службового страхуванн¤ чи не вн≥с на спец≥альний рахунок до банк≥вськоњ установи страхову заставу, призначену дл¤ покритт¤ шкоди, запод≥¤ноњ незаконними чи недбалими д≥¤ми, або ж не поповнив впродовж одного року в≥д дн¤ витрачанн¤ кошт≥в розм≥р страховоњ застави до початкового розм≥ру.

якщо приватний нотар≥ус не виконуЇ своњх обов'¤зк≥в прот¤гом двох м≥с¤ц≥в без поважних причин ≥ не пов≥домив про це управл≥нн¤ юстиц≥њ, його нотар≥альна д≥¤льн≥сть припин¤Їтьс¤.

ѕ≥д "невиконанн¤м своњх обов'¤зк≥в" розум≥Їтьс¤ те, що приватний нотар≥ус не вчин¤Ї нотар≥альних д≥й, не надаЇ консультац≥й правового характеру, не уклав угоди щодо його зам≥щенн¤ ≥ не забезпечив у такий спос≥б доступу ос≥б, ¤кими або щодо ¤ких вчин¤лис¤ нотар≥альн≥ д≥њ, прац≥вникам правоохоронних орган≥в до посв≥дчених ним документ≥в дл¤ скасуванн¤ чи зм≥ни вчинених нотар≥альних д≥й, отриманн¤ дубл≥кат≥в, отриманн¤ в≥домостей про вчинен≥ нотар≥альн≥ д≥њ тощо.

якщо приватний нотар≥ус не в≥дпов≥даЇ своњй посад≥ або виконуван≥й робот≥ внасл≥док стану здоров'¤, що на тривалий час перешкоджаЇ нотар≥альн≥й д≥¤льност≥, ц¤ п≥дстава теж т¤гне за собою припиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥.

ѕрипиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ та анулюванн¤ реЇстрац≥йного посв≥дченн¤ провадитьс¤ за наказом управл≥нн¤ юстиц≥њ.  оп≥¤ наказу у триденний терм≥н маЇ бути видана або над≥слана поштою нотар≥усу, приватна нотар≥альна д≥¤льн≥сть ¤кого припин¤Їтьс¤.

ѕриватний нотар≥ус, д≥¤льн≥сть ¤кого припин¤Їтьс¤, в м≥с¤чний строк зобов'¤заний передати документи, що стосуютьс¤ вчиненн¤ ним нотар≥альних д≥й, до державного нотар≥ального арх≥ву.

–≥шенн¤ про анулюванн¤ реЇстрац≥йного посв≥дченн¤ може бути оскаржене в пор¤дку, передбаченому чинним законодавством.

«аконодавство м≥стить також положенн¤ про призупиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥. ѕризупиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ можливе лише в одному випадку: в раз≥ припиненн¤ права власност≥ чи права користуванн¤ прим≥щенн¤м, ¤ке Ї робочим м≥сцем приватного нотар≥уса. ѕризупиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ може провадитись особисто нотар≥усом, ¤кий зобов'¤заний подати в≥дпов≥дну за¤ву до управл≥нн¤ юстиц≥њ не п≥зн≥ше одного тижн¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку прав на прим≥щенн¤ ≥ за в≥дсутност≥ прав на ≥нше прим≥щенн¤, або ж управл≥нн¤м юстиц≥њ за на¤вност≥ таких в≥домостей. Ќотар≥альна д≥¤льн≥сть нотар≥усом вважаЇтьс¤ в≥дновленою з моменту внесенн¤ в≥дпов≥дних зм≥н до реЇстрац≥йного посв≥дченн¤ про реЇстрац≥ю нового робочого м≥сц¤ нотар≥уса.

 онтроль за законн≥стю виконанн¤ приватними нотар≥усами њхн≥х обов'¤зк≥в зд≥йснюЇтьс¤ √оловним управл≥нн¤м ћ≥н≥стерства юстиц≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нн¤ми юстиц≥њ областей, м≥ст  иЇва та —евастопол¤.Ќа головнуHosted by uCoz