ѕор¤док зам≥щенн¤ приватного нотар≥уса—аме пон¤тт¤ зам≥щенн¤ приватного нотар≥уса врегульоване чинним законодавством з огл¤ду на добросов≥сн≥сть приватного нотар≥уса, в≥ддан≥сть його складен≥й прис¤з≥, за≥нтересован≥сть в утвердженн≥ авторитету його ¤к приватного нотар≥уса та намаганн¤ не створювати перешкод громад¤нам, ¤к≥ саме у нього вчинили т≥ чи ≥нш≥ нотар≥альн≥ д≥њ у доступ≥ до оформлених документ≥в. ” ос≥б, в≥д ≥мен≥ чи в≥дносно ¤ких учин¤лис¤ нотар≥альн≥ д≥њ, може виникнути необх≥дн≥сть отримати дубл≥кат посв≥дченоњ цим приватним нотар≥усом угоди, отримати в≥домост≥ про д≥йсн≥сть посв≥дченого запов≥ту тощо. ѕриватний нотар≥ус зобов'¤заний пов≥домити управл≥нн¤ юстиц≥њ про те, що в≥н маЇ нам≥р припинити виконанн¤ своњх обов'¤зк≥в на строк б≥льше одного тижн¤.

Ќеобх≥дн≥сть цього пов≥домленн¤ пол¤гаЇ в тому, що саме управл≥нн¤ юстиц≥њ контролюЇ законн≥сть виконанн¤ приватними нотар≥усами њхн≥х обов'¤зк≥в.

«ам≥щенн¤ приватного нотар≥уса можливе тод≥, коли в≥н маЇ нам≥р тимчасово, на строк б≥льше одного тижн¤ припинити виконанн¤ своњх обов'¤зк≥в. ѕричини, за ¤ких в≥н бажаЇ тимчасово припинити свою д≥¤льн≥сть, можуть бути р≥зними - в≥дпочинок, л≥куванн¤ тощо. јле основне, що в≥д≥граЇ роль у вир≥шенн≥ питань зам≥щенн¤, це: по-перше, ≥н≥ц≥атива самого нотар≥уса тимчасово припинити д≥¤льн≥сть; по-друге - поверненн¤ до нењ п≥сл¤ вир≥шенн¤ питань, ¤к≥ стали п≥дставою дл¤ зупиненн¤ д≥¤льност≥; по-третЇ - неможлив≥сть, нав≥ть заборона йому особисто виконувати обов'¤зки приватного нотар≥уса ≥ в пер≥од зам≥щенн¤ його на посад≥ ≥ншим нотар≥усом.

ѕриватний нотар≥ус може укласти угоду з ≥ншим приватним нотар≥усом про його зам≥щенн¤. « огл¤ду на те, що сам нотар≥ус маЇ бути за≥нтересований у тому, аби його заступала на посад≥ в≥дома йому особа, законодавство регулюЇ в≥дносини зам≥щенн¤ посади на догов≥рних засадах м≥ж нотар≥усами. ѕро укладену угоду приватний нотар≥ус пов≥домл¤Ї управл≥нн¤ юстиц≥њ. ќтже, за угодою, приватн≥ нотар≥уси мають змогу зам≥щати один одного ≥ мати, в раз≥ необх≥дност≥, доступ до документ≥в, посв≥дчених ≥ншим нотар≥усом.

ѕов≥домленн¤ управл≥нн¤ юстиц≥њ в ус≥х випадках Ї обов'¤зковим. ƒл¤ того, щоб ≥нформувати громад¤н, управл≥нн¤ юстиц≥њ повинно мати необх≥дн≥ в≥домост≥ про д≥¤льн≥сть приватного нотар≥уса.

”правл≥нн¤ юстиц≥њ, отримавши пов≥домленн¤ приватного нотар≥уса про припиненн¤ на певний строк його д≥¤льност≥ в раз≥, коли нотар≥ус не уклав угоди з ≥ншим нотар≥усом про зам≥щенн¤ його на посад≥, може вжити заход≥в дл¤ того, щоб в≥дсутн≥сть приватного нотар≥уса на робочому м≥сц≥ не запод≥¤ла шкоди законним ≥нтересам громад¤н. ÷≥ заходи можуть пол¤гати в тому, щоби прим≥рники посв≥дчених приватним нотар≥усом угод були передан≥ до державного нотар≥ального арх≥ву, до державноњ нотар≥альноњ контори, розташованоњ в окруз≥ д≥¤льност≥ приватного нотар≥уса або сум≥жного з ним, або в призначенн≥ приватного нотар≥уса, ¤кий зам≥щатиме того приватного нотар≥уса, ¤кий тимчасово припинив свою д≥¤льн≥сть.

” таких випадках таЇмниц¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й поширюЇтьс¤ й на того нотар≥уса, ¤кий зам≥щаЇ в≥дсутнього, ≥ на тих ос≥б, ¤к≥ мають право доступу за р≥шенн¤м управл≥нн¤ юстиц≥њ до посв≥дчених чи засв≥дчених документ≥в.

ќтже, зам≥щенн¤ приватного нотар≥уса - це можлив≥сть виконанн¤ обов'¤зк≥в приватного нотар≥уса певного нотар≥ального округу ≥ншим приватним нотар≥усом цього ж нотар≥ального округу на п≥дстав≥ укладеноњ угоди чи наказу управл≥нн¤ юстиц≥њ, ¤ке маЇ на мет≥ забезпечити доступ передбачених законодавством ос≥б до арх≥вних документ≥в тимчасово в≥дсутнього на строк б≥льше одного тижн¤ приватного нотар≥уса. “реба мати на уваз≥, що угода про зам≥щенн¤ на посад≥ не може бути укладеною нотар≥усами, ¤к≥ мають р≥зн≥ нотар≥альн≥ округи, бо тод≥ порушувалис¤ б положенн¤ законодавства про те, що нотар≥усов≥ надаЇтьс¤ дл¤ провадженн¤ д≥¤льност≥ т≥льки один нотар≥альний округ, та положенн¤ про розташуванн¤ робочого м≥сц¤ приватного нотар≥уса в межах його нотар≥ального округу.

” такому випадку, оформлюючи документи при зам≥щенн≥, у посв≥дчувальному напис≥ приватний нотар≥ус, ¤кий зам≥щаЇ в≥дсутнього, маЇ посилатис¤ на укладену угоду про зам≥щенн¤ чи на наказ органу юстиц≥њ, але на вс≥х документах в≥н проставл¤Ї свою печатку.

ѕри цьому нотар≥ус, ¤кого зам≥щують, не маЇ права виконувати своњ службов≥ обов'¤зки.Ќа головнуHosted by uCoz