Ќотар≥альн≥ арх≥виƒержавн≥ нотар≥альн≥ арх≥ви Ї складовою частиною Ќац≥онального арх≥вного фонду ”крањни. ƒ≥¤льн≥сть та орган≥зац≥¤ державних нотар≥альних арх≥в≥в регулюЇтьс¤ ѕоложенн¤м про державний нотар≥альний арх≥в, затвердженим наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 7 лютого 1994 р. ƒержавн≥ нотар≥альн≥ арх≥ви створюютьс¤ й л≥кв≥дуютьс¤ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни. јрх≥в Ї юридичною особою, маЇ печатку з зображенн¤м ƒержавного √ерба ”крањни та своњм найменуванн¤м. јрх≥ви очолюють зав≥дуюч≥, ¤ких призначають на посаду та зв≥льн¤ють ≥з нењ √оловне управл≥нн¤ юстиц≥њ, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нн¤ юстиц≥њ обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й.ƒержавн≥ нотар≥альн≥ арх≥ви створюютьс¤ дл¤ тимчасового (до 75 рок≥в) централ≥зованого збер≥ганн¤ та використанн¤ нотар≥альних документ≥в, передач≥ њх у в≥дпов≥дний державний арх≥в, наданн¤ методичноњ та практичноњ допомоги фондоутворювачам у вдосконаленн≥ роботи з документами. ¬≥дпов≥дно до ст. 23 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат", засновуютьс¤ державн≥ нотар≥альн≥ арх≥ви в обласних центрах, у м≥стах  иЇв≥, —евастопол≥ й —≥мферопол≥ дл¤ тимчасового (75 рок≥в) централ≥зованого збер≥ганн¤ й використанн¤ нотар≥альних документ≥в, передач≥ њх до в≥дпов≥дного державного арх≥ву, наданн¤ методичноњ та практичноњ допомоги фондо-утворювачам у вдосконаленн≥ роботи з документами. ѕоложенн¤м про державний нотар≥альний арх≥в, що було затверджене наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 7 лютого 1994 р., на державний нотар≥альний арх≥в покладено обов'¤зок зд≥йснювати певн≥ функц≥њ. јрх≥в складаЇ граф≥ки прийманн¤ документ≥в, на п≥дстав≥ ¤ких й приймаЇ документи; забезпечуЇ збереженн¤ цих документ≥в ≥ складаЇ щодо них науково-дов≥дковий апарат; проводить експертизу ц≥нност≥ документ≥в, що знаход¤тьс¤ в арх≥в≥; зд≥йснюЇ контроль за збер≥ганн¤м документ≥в у фондоутворювач≥в, надаЇ њм методичну та практичну допомогу тощо.  р≥м того, державн≥ нотар≥альн≥ арх≥ви можуть ≥ вчин¤ти нотар≥альн≥ д≥њ. ÷е - видача дубл≥кат≥в ≥ засв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥й та виписок ≥з документ≥в, що збер≥гаютьс¤ у справах арх≥ву. ѕри цьому в≥н повинен додержуватис¤ принципу таЇмниц≥ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й. ƒержавн≥ нотар≥альн≥ арх≥ви мають право вимагати в≥д зав≥дуючих державних нотар≥альних контор, приватних нотар≥ус≥в ≥ посадових ос≥б виконавчих ком≥тет≥в м≥сцевих рад, ¤к≥ вчин¤ють нотар≥альн≥ д≥њ, додержанн¤ правил роботи з арх≥вними документами, зд≥йсненн¤ контролю за њх збер≥ганн¤м ≥ використанн¤м. “акож вони Ї правомочними: давати нотар≥усам рекомендац≥њ з питань, що вход¤ть до компетенц≥њ арх≥ву; робити запити до нотар≥ус≥в, посадових ос≥б виконком≥в ≥ посадових ос≥б, уповноважених посв≥дчувати запов≥ти, що прир≥внюютьс¤ до нотар≥ально посв≥дчених; вимагати в≥домост≥, необх≥дн≥ дл¤ роботи арх≥ву; залучати в необх≥дних випадках ¤к експерт≥в ≥ консультант≥в прац≥вник≥в орган≥в нотар≥ату. јрх≥ви можуть ≥нформувати ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни та јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нн¤ юстиц≥њ обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й про стан арх≥вноњ справи та вносити пропозиц≥њ щодо њњ вдосконаленн¤.

Ќа головнуHosted by uCoz