јнулюванн¤ св≥доцтва про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стюјнулюванн¤ св≥доцтва щодо ¤к державних, так ≥ приватних нотар≥ус≥в вир≥шуЇтьс¤ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни. ÷е можливо ¤к з власноњ ≥н≥ц≥ативи нотар≥уса, так ≥ за поданн¤м в≥дпов≥дного управл≥нн¤ юстиц≥њ.

¬ласна ≥н≥ц≥атива - це волеви¤вленн¤ самого нотар≥уса на припиненн¤ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ з особистих обставин, що њх в≥н маЇ вказати в своњй за¤в≥ про анулюванн¤ св≥доцтва.

–еал≥зац≥¤ ≥нших п≥дстав анулюванн¤ св≥доцтва залежить в≥д д≥й в≥дпов≥дного управл≥нн¤ юстиц≥њ ≥ настаЇ незалежно в≥д вол≥ нотар≥уса.

ѕередбачен≥ законодавством п≥дстави анулюванн¤ св≥доцтва за поданн¤м управл≥нн¤ юстиц≥њ (ст. 12 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат") найпершою п≥дставою анулюванн¤ св≥доцтва Ї втрата нотар≥усом громад¤нства ”крањни чи вињзд за меж≥ ”крањни на пост≥йне м≥сце проживанн¤, бо т≥льки громад¤нин ”крањни може бути нотар≥усом, а вињзд за меж≥ ”крањни на пост≥йне м≥сце проживанн¤ робить нереальним зан¤тт¤ такою д≥¤льн≥стю на територ≥њ ”крањни.

¬чиненн¤ нотар≥усом злочину ≥ винесенн¤ проти нього обвинувального вироку, ¤кий набрав чинност≥, також Ї п≥дставою дл¤ анулюванн¤ св≥доцтва, оск≥льки нотар≥усом може бути особа, ¤ка не маЇ судимост≥.

ѕ≥дставою дл¤ анулюванн¤ св≥доцтва Ї винесенн¤ ухвали про застосуванн¤ до нотар≥уса примусових заход≥в медичного характеру, що набрала законноњ сили.

¬инесенн¤ постанови про припиненн¤ крим≥нальноњ справи щодо нотар≥уса з нереаб≥л≥туючих п≥дстав також Ї обставиною, за ¤кою анулюЇтьс¤ св≥доцтво.

якщо нотар≥ус зловживаЇ спиртними напо¤ми або наркотичними засобами ≥ цим ставить себе ≥ свою с≥м'ю в т¤жке матер≥альне становище, то за р≥шенн¤м суду, в≥н визнаЇтьс¤ обмежено д≥Їздатним, а таке р≥шенн¤, що набрало законноњ сили, Ї п≥дставою анулюванн¤ св≥доцтва. Ќотар≥ус, обмежений у своњй д≥Їздатност≥, не може об≥ймати таку посаду, де потр≥бн≥ неупереджен≥сть, неп≥дкупн≥сть ≥ лог≥чне мисленн¤, а людина, обмежена в њњ д≥Їздатност≥, може зазнати р≥зних негативних вплив≥в.

ѕ≥дставою дл¤ анулюванн¤ св≥доцтва Ї також р≥шенн¤ суду про визнанн¤ нотар≥уса нед≥Їздатним внасл≥док душевноњ хвороби. Ћюдина, ¤ка знаходитьс¤ в такому стан≥, не усв≥домлюЇ своњх д≥й ≥ не може ними керувати.

јнулюЇтьс¤ св≥доцтво ≥ в раз≥ винесенн¤ судом р≥шенн¤ про визнанн¤ нотар≥уса безв≥сно в≥дсутн≥м ≥ р≥шенн¤ про оголошенн¤ нотар≥уса померлим.

Ќаступна п≥дстава дл¤ анулюванн¤ св≥доцтва Ї правовою гарант≥Їю забезпеченн¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й в≥дпов≥дно до закону ≥ передбачаЇ в≥дпов≥дальн≥сть нотар≥уса за систематичне порушенн¤ ним чинного законодавства п≥д час вчиненн¤ нотар≥альних д≥й або одноразове грубе порушенн¤ закону, що завдало шкоди ≥нтересам держави, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, громад¤н.

јнулюванн¤ св≥доцтва в зв'¤зку з нев≥дпов≥дн≥стю нотар≥уса займан≥й посад≥ внасл≥док стану здоров'¤, що перешкоджаЇ нотар≥альн≥й д≥¤льност≥, може мати м≥сце в тому раз≥, коли йдетьс¤ про ¤к≥сь ф≥зичн≥ вади нотар≥уса. јле реал≥зац≥¤ ц≥Їњ п≥дстави можлива т≥льки тод≥, коли Ї медичний висновок про те, що за станом здоров'¤ нотар≥ус не може виконувати своњ профес≥йн≥ обов'¤зки.

Ќеобх≥дн≥сть забезпеченн¤ об'Їктивност≥ й незалежност≥ нотар≥уса п≥д час вчиненн¤ нотар≥альних д≥й вимагаЇ, щоб нотар≥ус не перебував у штат≥ ≥нших державних, приватних ≥ громадських орган≥зац≥й, не був п≥дприЇмцем ≥ посередником ≥ взагал≥ не виконував ≥ншоњ оплачуваноњ роботи. ѕорушенн¤ ц≥Їњ вимоги Ї п≥дставою дл¤ анулюванн¤ св≥доцтва. ѕрац¤ в ≥нших орган≥зац≥¤х, а також зан¤тт¤ п≥дприЇмництвом чи посередництвом впливали б на законн≥сть та об'Їктивн≥сть вчинюваних нотар≥усом д≥й.

—татт¤ 8 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат" передбачаЇ необх≥дн≥сть додержанн¤ нотар≥усом таЇмниц≥ вчинюваних нотар≥альних д≥й. ѕорушенн¤ ц≥Їњ вимоги Ї п≥дставою анулюванн¤ св≥доцтва.

ќстанн¤ п≥дстава дл¤ анулюванн¤ св≥доцтва - це порушенн¤ нотар≥усом вимог ст. 9 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат", ¤ка регулюЇ обмеженн¤ у прав≥ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, коли в≥н маЇ певну за≥нтересован≥сть у вчиненн≥ њх.

—в≥доцтво анулюЇтьс¤ за поданн¤м √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, управл≥нь юстиц≥њ обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й, що попередньо розгл¤даЇтьс¤ ком≥с≥Їю. Ќаказом ћ≥н≥стра юстиц≥њ ”крањни в≥д 19 листопада 1998 р. було затверджено ѕоложенн¤ про  ом≥с≥ю з розгл¤ду подань √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, обласних,  ињвського та —евастопольського м≥ських управ, л≥нь юстиц≥њ щодо анулюванн¤ св≥доцтв про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю.

 ом≥с≥¤ утворюЇтьс¤ при ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни та складаЇтьс¤ з 7 ос≥б.

ѕовноваженн¤ми ц≥Їњ ком≥с≥њ Ї розгл¤д подань вищевказаних управл≥нь юстиц≥њ щодо анулюванн¤ св≥доцтв.

ѕоданн¤ розгл¤даЇтьс¤ при участ≥ нотар≥уса, щодо ¤кого вир≥шуЇтьс¤ питанн¤ про анулюванн¤ св≥доцтва, та представника управл≥нн¤ юстиц≥њ, але њх не¤вка не Ї перешкодою дл¤ розгл¤ду поданн¤, кр≥м випадк≥в, коли  ом≥с≥¤ визнаЇ њх ¤вку обов'¤зковою.

ƒо поданн¤ сл≥д додати засв≥дчен≥ у встановленому пор¤дку коп≥њ документ≥в:

- допов≥дну записку про перев≥рку роботи нотар≥уса;

- по¤сненн¤ нотар≥уса;

- коп≥ю наказу про призупиненн¤ нотар≥альноњ д≥¤льност≥;

- документи, що св≥дчать про вжит≥ заходи щодо ви¤влених в робот≥ нотар≥уса порушень;

- в≥дпов≥дн≥ документи орган≥в д≥знанн¤ ≥ сл≥дства, прокуратури ≥ суду та ≥н.

 ом≥с≥¤ за результатами розгл¤ду поданн¤ може винести так≥ р≥шенн¤:

- щодо в≥дхиленн¤ поданн¤ управл≥нн¤ юстиц≥њ; oад- щодо анулюванн¤ св≥доцтва про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю;

- щодо в≥дмови про анулюванн¤ св≥доцтва на право займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю.

Ќа час розгл¤ду ком≥с≥Їю при ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ поданн¤ управл≥нь юстиц≥њ щодо анулюванн¤ св≥доцтва про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю така д≥¤льн≥сть нотар≥уса призупин¤Їтьс¤. ѕечатка, реЇстри, арх≥в та спец≥альн≥ бланки нотар≥альних документ≥в, що залишились у нотар≥уса, опечатуютьс¤ представниками управл≥нн¤ юстиц≥њ та передаютьс¤ њм на збереженн¤. ћаксимальний терм≥н призупиненн¤ д≥¤льност≥ нотар≥уса становить три м≥с¤ц≥.

ѕравовою гарант≥Їю захисту прав нотар≥уса при анулюванн≥ св≥доцтва Ї його право оскаржити ц≥ д≥њ до суду в м≥с¤чний строк в≥д дн¤ одержанн¤ р≥шенн¤ про анулюванн¤ св≥доцтва. —карга розгл¤даЇтьс¤ в пор¤дку провадженн¤, що виникаЇ з адм≥н≥стративно-правових в≥дносин (статт≥ 248≥- 24810 ÷ѕ  ”крањни).Ќа головнуHosted by uCoz