—в≥доцтво про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю—в≥доцтво про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю - це документ, що видаЇтьс¤ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни на п≥дстав≥ р≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ нотар≥ату або ¬ищоњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ про допуск до нотар≥альноњ д≥¤льност≥ та е п≥дставою дл¤ призначенн¤ на посаду державного нотар≥уса або реЇстрац≥њ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥.

ѕор¤док видач≥ такого св≥доцтва регулюЇ ѕоложенн¤, затверджене наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 20 с≥чн¤ 1994 р., з≥ зм≥нами, внесеними зг≥дно з наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ в≥д 25 грудн¤ 1997 р.

—в≥доцтво про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю може бути видане т≥льки громад¤нинов≥ ”крањни, ¤кий маЇ вищу юридичну осв≥ту, пройшов стажуванн¤ та склав квал≥ф≥кац≥йний ≥спит.

ƒл¤ одержанн¤ св≥доцтва необх≥дно подати до ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни за¤ву, до ¤коњ долучаЇтьс¤ р≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ нотар≥ату або ¬ищоњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ, ¤кщо ≥спит було складено повторно, а також документ банк≥вськоњ установи про внесенн¤ плати за видачу св≥доцтва. « поданн¤м за¤ви пред'¤вл¤Їтьс¤ документ, ¤кий посв≥дчуЇ особу за¤вника.

«а¤ва маЇ бути розгл¤нута прот¤гом м≥с¤ц¤ в≥д дн¤ њњ поданн¤.

–озгл¤нувши за¤ву, ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни може винести три в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤: про видачу св≥доцтва, про в≥дмову у видач≥ св≥доцтва чи про залишенн¤ за¤ви без розгл¤ду.

якщо вс≥ вимоги щодо видач≥ св≥доцтва про зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю виконано, а ћ≥н≥стерство юстиц≥њ д≥йде висновку про можлив≥сть зан¤тт¤ за¤вника нотар≥альною д≥¤льн≥стю, то виноситьс¤ р≥шенн¤ про видачу такого св≥доцтва. —в≥доцтво маЇ встановлену законом форму ≥ м≥стить вказ≥вку про те, хто одержуЇ це св≥доцтво ≥ що воно Ї п≥дставою дл¤ призначенн¤ на посаду державного нотар≥уса або реЇстрац≥њ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥.

¬≥дмова у видач≥ св≥доцтва можлива в тих випадках, коли на момент зверненн¤ ≥з за¤вою виникли обставини, ¤к≥ взагал≥ перешкоджають видач≥ св≥доцтва, а усунути њх не можна. ” ѕоложенн≥ про пор¤док видач≥ св≥доцтва наведено п≥дстави, що дають можлив≥сть застосуванн¤ цього повноваженн¤. ÷е, зокрема, втрата особою громад¤нства ”крањни, винесенн¤ щодо нењ обвинувального вироку, ¤кий набрав чинност≥, винесенн¤ ухвали про застосуванн¤ примусових заход≥в медичного характеру, що набрала законноњ сили, винесенн¤ р≥шенн¤, що набрало законноњ сили, про обмеженн¤ д≥Їздатност≥ особи, про визнанн¤ њњ нед≥Їздатною, а також ≥нш≥ п≥дстави, передбачен≥ «аконом ”крањни "ѕро нотар≥ат".

«алишенн¤ за¤ви про видачу св≥доцтва без розгл¤ду можливе тод≥, коли виникли обставини, ¤к≥ на цей момент перешкоджають видач≥ св≥доцтва, але надал≥ њх можна буде усунути. “акою обставиною Ї неподанн¤ вс≥х необх≥дних документ≥в дл¤ видач≥ св≥доцтва, передбачених п. « ѕоложенн¤. ÷е може бути р≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ або документ про внесенн¤ плати за видачу св≥доцтва. ѕ≥сл¤ поданн¤ вказаних документ≥в розгл¤д справи поновлюЇтьс¤.

«а видачу св≥доцтва необх≥дно внести в≥дпов≥дну плату на рахунок ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни.

–озм≥р плати за видачу св≥доцтва про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю встановлюЇтьс¤ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 22 лютого 1994 р., з≥ зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановою  ћ в≥д 8 червн¤ 1996 р. ¬становлено плату за видачу такого св≥доцтва в розм≥р≥ дес¤ти неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н, а за видачу його дубл≥ката - в розм≥р≥ 50% ц≥Їњ суми.

¬≥д плати за видачу св≥доцтва про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю зв≥льн¤ютьс¤ нотар≥уси, ¤к≥ на день набранн¤ чинност≥ «аконом ”крањни "ѕро нотар≥ат" працювали в державних нотар≥альних конторах, а також посадов≥ особи ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни, √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, управл≥нь юстиц≥њ обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й, робота ¤ких безпосередньо пов'¤зана з кер≥вництвом ≥ контролем за д≥¤льн≥стю нотар≥ату.

¬иход¤чи з того, що кожна особа, ¤ка маЇ нам≥р зайн¤тис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю, повинна отримати дл¤ цього св≥доцтво, то припиненн¤ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ обумовлюЇтьс¤ анулюванн¤м такого св≥доцтва.Ќа головнуHosted by uCoz