вал≥ф≥ккц≥йн≥ ком≥с≥њ нотар≥атуѕ≥сл¤ проходженн¤ стажуванн¤ особи, ¤к≥ мають нам≥р зайн¤тис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю, повинн≥ скласти квал≥ф≥кац≥йний ≥спит. ƒл¤ цього створюютьс¤ квал≥ф≥кац≥йн≥ ком≥с≥њ при √оловному управл≥нн≥ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, обласних,  ињвському та —евастопольському м≥ських управл≥нн¤х юстиц≥њ.

√оловним завданн¤м квал≥ф≥кац≥йних ком≥с≥й Ї визначенн¤ р≥вн¤ профес≥йноњ п≥дготовленост≥ ос≥б, ¤к≥ мають нам≥р зайн¤тис¤ нотар≥альною практикою.

 вал≥ф≥кац≥йн≥ ком≥с≥њ д≥ють на п≥дстав≥ ѕоложенн¤ про квал≥ф≥кац≥йну ком≥с≥ю нотар≥ату, затвердженого наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 28.12.1993 р., з≥ зм≥нами й доповненн¤ми, внесеними наказом м≥н≥стра юстиц≥њ ”крањни в≥д 25.12.1997 р. "ѕро внесенн¤ зм≥н та доповнень до ѕоложенн¤ про квал≥ф≥кац≥йну ком≥с≥ю нотар≥ату".

—трок повноважень квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ становить три роки. ƒ≥Ї вона у склад≥ семи ос≥б: чотирьох нотар≥ус≥в, двох представник≥в в≥д управл≥нн¤ юстиц≥њ та одного представника в≥дд≥ленн¤ ”крањнськоњ нотар≥альноњ палати або ≥ншого об'Їднанн¤ нотар≥ус≥в. „лени квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ на час њњ роботи зв≥льн¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ њхн≥х службових обов'¤зк≥в з≥ збереженн¤м середнього зароб≥тку.

ѕовноваженн¤ми квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ Ї:

o розгл¤д за¤в ≥ проведенн¤ конкурсного в≥дбору дл¤ визначенн¤ профес≥йного р≥вн¤ ос≥б, ¤к≥ мають нам≥р займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю;

o зарахуванн¤ до резерву на зам≥щенн¤ посади стажиста;

o призначенн¤ кер≥вника стажуванн¤;

o допуск ос≥б до складанн¤ квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту;

o прийн¤тт¤ квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту;

o прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про можлив≥сть чи неможлив≥сть допуску особи до нотар≥альноњ д≥¤льност≥.

”часник≥в конкурсу пов≥домл¤ють за дес¤ть дн≥в про час ≥ м≥сце зас≥данн¤ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ. «а р≥шенн¤м ком≥с≥њ до участ≥ в конкурс≥ допускаютьс¤ особи, ¤к≥ в≥дпов≥дають умовам конкурсу. Ќе беруть участ≥ в конкурс≥ особи, ¤к≥ дос¤гли пенс≥йного в≥ку, та особи, зв≥льнен≥ з державноњ служби за порушенн¤ вимог «акон≥в ”крањни "ѕро державну службу", "ѕро боротьбу з корупц≥Їю та орган≥зованою злочинн≥стю".

ѕри конкурсному в≥дбор≥ враховуЇтьс¤ на¤вн≥сть знань ≥з питань нотар≥ату та стажу роботи за спец≥альн≥стю юриста. Ѕеретьс¤ до уваги робота пом≥чником приватного нотар≥уса, секретар¤ або консультанта в державн≥й нотар≥альн≥й контор≥ впродовж щонайменше двох рок≥в, а також позитивна характеристика з останнього м≥сц¤ роботи.  р≥м того, враховуЇтьс¤ ≥ те положенн¤ ст. « «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат", що стажист не може перебувати у штат≥ ≥нших державних, приватних ≥ громадських орган≥зац≥й, п≥дприЇмств, займатис¤ п≥дприЇмницькою ≥ посередницькою д≥¤льн≥стю, а також виконувати ≥ншу оплачувану роботу, кр≥м викладацькоњ та науковоњ.

Ќа п≥дстав≥ анал≥зу поданих документ≥в, п≥дготовлених за≥нтересованою особою реферат≥в, а також сп≥вбес≥д квал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤ голосуванн¤м приймаЇ р≥шенн¤ стосовно кожного учасника конкурсу.

–≥шенн¤ ком≥с≥њ за результатами проведеного конкурсу Ї остаточним.

ƒл¤ допуску до складанн¤ квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту особа, ¤ка маЇ нам≥р займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю, подаЇ особисто або надсилаЇ поштою до квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ за¤ву, засв≥дчену в установленому пор¤дку коп≥ю диплома про вищу осв≥ту ≥ висновок про результати проходженн¤ стажуванн¤.  вал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤ зобов'¤зана розгл¤нути одержан≥ документи ≥ прийн¤ти квал≥ф≥кац≥йний ≥спит прот¤гом м≥с¤ц¤ в≥д дн¤ надходженн¤ документ≥в.

Ќа зас≥данн≥ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ розгл¤даютьс¤ за¤ви ос≥б, ¤к≥ мають нам≥р займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю, та приймаЇтьс¤ р≥шенн¤ про допуск њх до складанн¤ квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту або в≥дмову в цьому.

Ќа зас≥данн≥, в раз≥ необх≥дност≥, можуть бути присутн≥ми: особа, ¤ка подала документи на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю; представники п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, ¤к≥ за≥нтересован≥ в розгл¤д≥ за¤ви. «вичайно запрошуЇтьс¤ кер≥вник стажуванн¤, щоб перев≥рити стан виконанн¤ ≥ндив≥дуального плану стажиста.

–озгл¤д за¤в починаЇтьс¤ з допов≥д≥ голови ком≥с≥њ, його заступника або секретар¤, ¤к≥ попередньо вивчали подан≥ до ком≥с≥њ документи. ѕ≥сл¤ анал≥зу поданих документ≥в заслуховуютьс¤ особи, ¤к≥ Ї присутн≥ми на зас≥данн≥ ком≥с≥њ. ƒал≥ квал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ про допуск до квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту або в≥дмову в цьому. –≥шенн¤ про в≥дмову в допуску до квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту обов'¤зково треба мотивувати, бо таку в≥дмову можна оскаржити.

–≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ приймаЇтьс¤ в≥дкритим голосуванн¤м б≥льш≥стю голос≥в в≥д к≥лькост≥ присутн≥х на зас≥данн≥ член≥в ком≥с≥њ. «ас≥данн¤ ком≥с≥њ Ї правомочним, ¤кщо в ньому бере участь не менш ¤к % член≥в ком≥с≥њ.

ѕро насл≥дки складанн¤ ≥спит≥в квал≥ф≥кац≥йн≥ ком≥с≥њ оголошують за≥нтересованим особам у день складанн¤ ними ≥спит≥в.

Ќа п≥дстав≥ складеного ≥спиту квал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤ виносить р≥шенн¤ про можлив≥сть допуску особи до нотар≥альноњ д≥¤льност≥.

якщо за р≥шенн¤м ком≥с≥њ особа не склала ≥спиту, то вона маЇ право на повторний ≥спит не ран≥ше ¤к через один р≥к.

якщо за≥нтересована особа не погоджуЇтьс¤ з р≥шенн¤м квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ, вона може оскаржити його у ¬ищу квал≥ф≥кац≥йну ком≥с≥ю при ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни в м≥с¤чний строк в≥д дн¤ врученн¤ за≥нтересован≥й особ≥ коп≥њ цього р≥шенн¤.

¬ища квал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ при ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни та д≥Ї на п≥дстав≥ ѕоложенн¤ про ¬ищу квал≥ф≥кац≥йну ком≥с≥ю нотар≥ату, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 22 лютого 1994 р.

“ерм≥н повноважень ком≥с≥њ становить три роки. ƒо њњ складу вход¤ть чотири нотар≥уси, три представники в≥д ћ≥н≥стерства юстиц≥њ, два представники в≥д ”крањнськоњ нотар≥альноњ палати. „лени ¬ищоњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ зв≥льн¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ њхн≥х службових обов'¤зк≥в на час њњ роботи з≥ збереженн¤м середнього зароб≥тку.

ѕовноваженн¤ми ¬ищоњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ Ї:

o розгл¤д скарг на р≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йних ком≥с≥й нотар≥ату про в≥дмову в допущенн≥ особи до нотар≥альноњ д≥¤льност≥;

o вир≥шенн¤ питанн¤ про можлив≥сть складанн¤ повторного квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту особою, ¤ка подала скаргу, ¬ищ≥й квал≥ф≥кац≥йн≥й ком≥с≥њ;

o розробленн¤ та затвердженн¤ програми й пор¤дку складанн¤ квал≥ф≥кац≥йних ≥спит≥в особами, ¤к≥ мають нам≥р займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю.

 ом≥с≥¤ проводить своњ зас≥данн¤ ¤к до потреби; вони Ї правомочними, ¤кщо в них бере участь не менш ¤к 2/3 член≥в ком≥с≥њ.

—карги на р≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йних ком≥с≥й нотар≥ату розгл¤даютьс¤ ¬ищою квал≥ф≥кац≥йною ком≥с≥Їю у м≥с¤чний терм≥н за участю особи, ¤ка подала скаргу, ≥ представника ком≥с≥њ нотар≥ату, р≥шенн¤ ¤коњ оскаржуЇтьс¤. Ќе¤вка цих ос≥б не Ї перешкодою дл¤ розгл¤ду скарги, але в де¤ких випадках ком≥с≥¤ може визнати присутн≥сть њх обов'¤зковою. Ќа зас≥данн≥ також можуть бути присутн≥ми представники п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, за≥нтересованих у розгл¤д≥ скарги.

–озгл¤д скарги починаЇтьс¤ допов≥ддю члена ком≥с≥њ, ¤кий попередньо вивчив скаргу ≥ додан≥ до нењ документи. ѕ≥сл¤ цього заслуховуютьс¤ присутн≥ на ком≥с≥њ особи, провод¤тьс¤ досл≥дженн¤ та анал≥з необх≥дних документ≥в.

–≥шенн¤ приймаЇтьс¤ в≥дкритим голосуванн¤м простою б≥льш≥стю голос≥в в≥д к≥лькост≥ присутн≥х член≥в ком≥с≥њ. ¬оно викладаЇтьс¤ в письмов≥й форм≥, п≥дписуЇтьс¤ головуючим на зас≥данн≥ та членами ком≥с≥њ, Ї остаточним ≥ оскарженню не п≥дл¤гаЇ.

«а результатами розгл¤ду скарги ком≥с≥¤ може залишити р≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ нотар≥ату без зм≥ни, а скаргу без задоволенн¤. ћоже допустити особу до повторного складанн¤ квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту, але вже перед ¬ищою квал≥ф≥кац≥йною ком≥с≥Їю, а також скасувати р≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ нотар≥ату ≥ допустити особу до зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю.

” триденний строк коп≥¤ р≥шенн¤ ¬ищоњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ видаЇтьс¤ особ≥, стосовно ¤коњ воно було винесено.Ќа головнуHosted by uCoz