омпетенц≥¤ ≥нших орган≥в (кр≥м нотар≥альних), ¤к≥ зд≥йснюють нотар≥альн≥ д≥њѕредметна компетенц≥¤ консульських установ ≥ дипломатичних представництв щодо вчиненн¤ нотар≥альних д≥й

 омпетенц≥¤ консульських установ щодо вчиненн¤ нотар≥альних д≥й регулюЇтьс¤ ст. 38 «акону ”крањни "ѕро нота-р≥ат" та  онсульським статутом ”крањни, затвердженим указом ѕрезидента ”крањни в≥д 2 кв≥тн¤ 1994 р.

¬они можуть посв≥дчувати угоди, видавати св≥доцтво про право на спадщину, на частку в сп≥льному майн≥ подружж¤, вживати заход≥в до охорони спадкового майна, приймати в депозит грошов≥ суми та ц≥нн≥ папери, приймати на збер≥ганн¤ документи, посв≥дчувати юридичн≥ факти знаходженн¤ громад¤нина в живих, у певному м≥сц≥, тотожност≥ громад¤нина з особою, зображеною на фотокартц≥, часу пред'¤вленн¤ документ≥в, засв≥дчувати в≥рн≥сть коп≥њ документ≥в ≥ виписок ≥з них, справжн≥сть п≥дпису на документах ≥ в≥рн≥сть перекладу з одн≥Їњ мови на ≥ншу, вчин¤ти морськ≥ протести та виконавч≥ написи.

 р≥м того, в≥дпов≥дно до  онсульського статуту (ст. 44) консульськ≥ установи мають право забезпечувати докази. ÷е по¤снюЇтьс¤ тим, що за законодавством ”крањни (ст. 35 ÷ѕ  ”крањни) забезпеченн¤ доказ≥в ¤к до порушенн¤ справи в суд≥, так ≥ п≥сл¤ порушенн¤ зд≥йснюЇ суд. Ќотар≥ус такого права не маЇ.

ќск≥льки консульськ≥ установи д≥ють на територ≥њ ≥нших держав, вони в р¤д≥ випадк≥в не Ї правомочними застосовувати т≥ правила й повноваженн¤, що њх мають нотар≥альн≥ органи в ”крањн≥. “ому з њхньоњ компетенц≥њ виключено де¤к≥ нотар≥альн≥ д≥њ, а саме: вони не можуть посв≥дчувати угоди про в≥дчуженн¤ нерухомост≥, що знаходитьс¤ в ”крањн≥, накладати заборони на в≥дчуженн¤ нерухомост≥, передавати за¤ви в≥д одних ос≥б до ≥нших, вчин¤ти протести вексел≥в, приймати чеки до платежу ≥ посв≥дчувати несплату чек≥в, видавати св≥доцтва про придбанн¤ жилих будинк≥в ≥з прилюдних торг≥в.

 онсульськ≥ установи ”крањни мають право вчин¤ти нотар≥альн≥ д≥њ й в≥дносно ≥ноземц≥в, причому не лише тод≥, коли угоди укладаютьс¤ на територ≥њ ”крањни, а й тод≥, коли угоди укладаютьс¤ на територ≥њ ≥нших держав, ¤кщо це випливаЇ з м≥жнародних договор≥в ≥ конвенц≥й, у ¤ких бере участь ”крањна.

«аконодавством ”крањни можуть бути передбачен≥ й ≥нш≥ д≥њ, що вчин¤ютьс¤ консульськими установами ”крањни.

 онсульський статут ”крањни передбачаЇ р¤д уточнень, що стосуютьс¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, а саме:

o консул вживаЇ заход≥в до охорони майна, що залишилос¤ п≥сл¤ смерт≥ громад¤нина ”крањни. якщо ж залишене майно повн≥стю або частково складаЇтьс¤ з предмет≥в, що можуть з≥псуватис¤, а також за надм≥рноњ дорожнеч≥ збер≥ганн¤ такого майна консул маЇ право продати майно ≥ над≥слати вилучен≥ грош≥ за належн≥стю (ст. 36 статуту);

o консул маЇ право приймати спадкове майно дл¤ передач≥ спадкоЇмц¤м, ¤к≥ знаход¤тьс¤ в ”крањн≥ (ст. 37 статуту);

o консул може приймати на збер≥ганн¤ грош≥, коштовност≥, ц≥нн≥ папери й документи, що належать громад¤нинов≥ ”крањни, а в раз≥ смерт≥ особи, ¤к≥й належало майно, здане на збер≥ганн¤, вживаЇ заход≥в до його охорони, а при необх≥дност≥ може його реал≥зувати ≥ вилучен≥ грош≥ над≥слати за належн≥стю (ст. 38 статуту);

o консул негайно передаЇ до ћ≥н≥стерства закордонних справ ”крањни вс≥ в≥дом≥ йому дан≥ про спадщину ≥ можливих спадкоЇмц≥в, ¤кщо йому стане в≥домо про спадщину, котра в≥дкрилас¤ на користь громад¤н ”крањни, ¤к≥ проживають в ”крањн≥ (ст. 51 статуту);

o консул приймаЇ в≥д кап≥тана морського судна за¤ву про загибель або пошкодженн¤ судна, а також на його проханн¤ складаЇ акт про морський протест (ст. 79 статуту);

o консул вживаЇ заход≥в до збереженн¤ (забезпеченн¤) речових доказ≥в у раз≥ авар≥њ чи вимушеноњ посадки пов≥тр¤ного судна (ст. 85 статуту); таких самих заход≥в в≥н вживаЇ, коли мова йде про засоби автомоб≥льного, зал≥зничного транспорту ≥ суден р≥чкового флоту (ст. 88 статуту).

ѕредметна компетенц≥¤ виконком≥в м≥сцевих рад щодо вчиненн¤ нотар≥альних д≥й

¬иконкоми с≥льських, селищних ≥ м≥ських рад мають право вчин¤ти де¤к≥ найб≥льш поширен≥ й нескладн≥ нотар≥альн≥ д≥њ, ¤кщо в м≥сцевост≥ немаЇ нотар≥ус≥в. ÷е зручно дл¤ м≥сцевого населенн¤, бо зв≥льн¤Ї його в≥д поњздок до м≥ст ≥ районних центр≥в; наданн¤ виконкомам повноважень вчин¤ти певн≥ нотар≥альн≥ д≥њ Ї доц≥льним з огл¤ду на специф≥ку цих д≥й.

ѕосадов≥ особи виконком≥в м≥сцевих рад можуть посв≥дчувати односторонн≥ угоди - запов≥ти й дорученн¤. ¬чиненн¤ цих нотар≥альних д≥й у багатьох випадках може бути терм≥новим, коли звол≥кати не можна.ѕосадовим особам виконком≥в надано право засв≥дчувати в≥рн≥сть коп≥й документ≥в ≥ виписок ≥з них, а також справжн≥сть п≥дпису на документах. ÷е дуже поширен≥, а водночас нескладн≥ нотар≥альн≥ д≥њ, тому в≥днесенн¤ њх до компетенц≥њ виконком≥в Ї виправданим.

ƒо компетенц≥њ виконком≥в м≥сцевих рад входить вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна та реЇстрац≥¤ заборон на в≥дчуженн¤ нерухомост≥. ÷≥ нотар≥альн≥ д≥њ зручн≥ше вчин¤ти на м≥сц≥, тим б≥льш, що вжитт¤ заход≥в до охо.рони спадкового майна може вимагати негайного њх зд≥йсненн¤.

ѕосадов≥ особи мають право вчин¤ти т≥льки ц≥ д≥њ, передбачен≥ ст. 37 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат". ¬иход¤чи з того, що посадов≥ особи виконком≥в не завжди мають спец≥альну юридичну п≥дготовку, вони не Ї правомочними вчин¤ти складн≥ нотар≥альн≥ д≥њ, а також оформл¤ти документи, що мають д≥¤ти за кордоном.Ќа головнуHosted by uCoz