ѕон¤тт¤ нотар≥атуЌотар≥ат в ”крањн≥ - це система орган≥в ≥ посадових ос≥б, на ¤ких покладено обов'¤зок посв≥дчувати права, а також факти, що мають юридичне значенн¤, та вчин¤ти ≥нш≥ нотар≥альн≥ д≥њ, передбачен≥ законом, з метою наданн¤ њм юридичноњ в≥рог≥дност≥ (ст. 1 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат").

÷е пон¤тт¤ м≥стить в соб≥ суб'Їктивну та об'Їктивну сторони д≥¤льност≥ нотар≥ату, а також мету вчиненн¤ нотар≥альних д≥й.

—уб'Їктивна сторона пон¤тт¤ вказуЇ на систему нотар≥альних орган≥в, до ¤коњ вход¤ть державн≥ нотар≥альн≥ контори, державн≥ нотар≥альн≥ арх≥ви, приватн≥ нотар≥уси.  р≥м того, в населених пунктах, де немаЇ н≥ державних, н≥ приватних нотар≥ус≥в, де¤к≥ нотар≥альн≥ д≥њ мають право вчин¤ти уповноважен≥ на це особи м≥сцевих рад. Ќотар≥альн≥ д≥њ за кордоном вчин¤ють консульськ≥ установи ”крањни, а у випадках, передбачених законом, - дипломатичн≥ представництва ”крањни. ¬≥дпов≥дно до ст. 40 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат" посв≥дченн¤ запов≥т≥в ≥ доручень може вчин¤тис¤ в≥дпов≥дними посадовими особами. Ќаприклад, головними л≥кар¤ми, њх заступниками по медичн≥й частин≥ або черговими л≥кар¤ми, директорами ≥ головними л≥кар¤ми будинк≥в дл¤ престар≥лих та ≥нвал≥д≥в, кап≥танами морських суден, начальниками експедиц≥й та ≥н. “аке посв≥дченн¤ прир≥внюЇтьс¤ до нотар≥ального посв≥дченн¤ ≥ маЇ на мет≥ забезпечити в нев≥дкладних життЇвих ситуац≥¤х вчиненн¤ цих нотар≥альних д≥й.

ќб'Їктивна сторона пон¤тт¤ нотар≥ату вказуЇ на повноваженн¤ нотар≥альних орган≥в ≥ посадових ос≥б стосовно кола тих д≥й, що њх вони в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат" можуть вчин¤ти. ѕри цьому вчиненн¤ передбачених законом нотар≥альних д≥й не повинно викликати спору, бо предметом нотар≥альноњ д≥¤льност≥ Ї справи, в ¤ких в≥дсутн≥й сп≥р про право цив≥льне ≥ ¤кщо в процес≥ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ такий сп≥р виникаЇ, то в≥н п≥дл¤гаЇ вир≥шенню в органах суду чи арб≥тражного суду, а сама нотар≥альна д≥¤ в такому раз≥ зупин¤Їтьс¤ до набутт¤ р≥шенн¤м законноњ сили.

ќтже, нотар≥ус посв≥дчуЇ безсп≥рн≥ права та безсп≥рн≥ факти, в на¤вност≥ ¤ких в≥н може упевнитис¤ безпосередньо або на п≥дстав≥ в≥дпов≥дних документ≥в, а також вчин¤Ї ≥нш≥ д≥њ, спр¤мован≥ на юридичне п≥дтвердженн¤ та закр≥пленн¤ цив≥льних прав, щоб запоб≥гти њх можливому порушенню в майбутньому.Ќа головнуHosted by uCoz