ѕосв≥дченн¤ факту знаходженн¤ громад¤нина в живих або в певному м≥сц≥ƒержавн≥ нотар≥альн≥ контори, приватн≥ нотар≥уси та консульськ≥ установи можуть посв≥дчувати певн≥ безсп≥рн≥ юридичн≥ факти, в ¤ких можна пересв≥дчитис¤ безпосередньо.

÷е - посв≥дченн¤ факту, що громад¤нин Ї живим.

ƒл¤ порушенн¤ цього нотар≥ального провадженн¤ достатньо усноњ за¤ви громад¤нина про посв≥дченн¤ факту.

√ромад¤нин, ¤кий звертаЇтьс¤ з таким проханн¤м, подаЇ документ, ¤кий безсп≥рно св≥дчить про його особу. ѕ≥сл¤ особистого з ним сп≥лкуванн¤ та перев≥рки його особи нотар≥ус посв≥дчуЇ вказаний юридичний факт.

‘акт, що неповнол≥тн≥й, ¤кий не дос¤г 15-р≥чного в≥ку, Ї живим, посв≥дчуЇтьс¤ на проханн¤ його законних представник≥в (батьк≥в, усиновител≥в, оп≥кун≥в). явка цих неповнол≥тн≥х дл¤ посв≥дченн¤ факту Ї обов'¤зковою.

—тосовно д≥тей в≥ком в≥д 15 до 18 рок≥в цей факт посв≥дчуЇтьс¤ на њхнЇ проханн¤ та за згодою на це законних представник≥в (батьк≥в, усиновител≥в, п≥клувальник≥в). —правжн≥сть п≥дпису законних представник≥в на за¤в≥ про њхню згоду на встановленн¤ вказаного факту повинна бути засв≥дчена в нотар≥альному пор¤дку чи п≥дприЇмством, установою, орган≥зац≥Їю, в ¤к≥й вони працюють або навчаютьс¤, житлово-експлуатац≥йною орган≥зац≥Їю за м≥сцем њхнього проживанн¤, а також адм≥н≥страц≥Їю стац≥онарного л≥кувально-проф≥лактичного закладу, в ¤кому вони знаход¤тьс¤ на л≥куванн≥. «асв≥дченн¤ справжност≥ п≥дпису не потр≥бне, ¤кщо законн≥ представники прийдуть до нотар≥альноњ контори та особисто подадуть нотар≥усу за¤ву про свою згоду. “од≥ нотар≥ус установлюЇ особу законного представника, перев≥р¤Ї справжн≥сть п≥дпису, про що робить в≥дм≥тку на за¤в≥ та вказуЇ назву документа, його номер, дату видач≥ й назву установи, що видала документ, ¤кий стверджуЇ особу.

Ќа п≥дтвердженн¤ факту, що громад¤нин Ї живим, нотар≥ус видаЇ св≥доцтво.

” св≥доцтв≥ обов'¤зково вказуютьс¤ дата ≥ точний час, коли громад¤нин особисто з'¤вивс¤ до нотар≥уса. ” раз≥ встановленн¤ факту, що громад¤нин Ї живим, поза прим≥щенн¤м державноњ нотар≥альноњ контори чи прим≥щенн¤м, що Ї робочим м≥сцем приватного нотар≥уса, останн≥й зобов'¤заний вказати у св≥доцтв≥, що в≥н посв≥дчив цей факт особисто, з'¤вившись за зазначено адресою в зазначений час. якщо факт посв≥дчуЇтьс¤ в л≥кувальн≥й установ≥, то у св≥доцтв≥ треба вказати не лише точну адресу, а й повне найменуванн¤ установи.

 р≥м того, у св≥доцтв≥ обов'¤зково повинно бути вказано, в супровод≥ кого саме з законних представник≥в неповнол≥тн≥й з'¤вивс¤ до нотар≥уса.Ќа головнуHosted by uCoz