ѕосв≥дченн¤ договор≥в дов≥чного утриманн¤ƒоговори дов≥чного утриманн¤ посв≥дчуютьс¤ державними нотар≥усами з дотриманн¤м загальних правил посв≥дченн¤ договор≥в куп≥вл≥-продажу жилих будинк≥в.

ѕри посв≥дченн≥ договор≥в дов≥чного утриманн¤ не застосовуютьс¤ правила, викладен≥ в абзац≥ першому пункту 40 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.

ѕосв≥дчуючи так≥ договори, державний нотар≥ус повинен перев≥рити, чи Ї в≥дчужувач жилого будинку (квартири) непрацездатним (за в≥ком або станом здоров'¤), про що зазначаЇтьс¤ в текст≥ договору. Ќа прим≥рнику договору дов≥чного утриманн¤, що залишаЇтьс¤ в справах державноњ нотар≥альноњ контори, робитьс¤ в≥дм≥тка в ¤к≥й зазначаютьс¤ рекв≥зити документа, що п≥дтверджуЇ непрацездатн≥сть в≥дчужувача.

¬≥дчужувачем жилого будинку (квартири) за договором дов≥чного утриманн¤ не може бути неповнол≥тн¤ особа.

¬ текст≥ договору дов≥чного утриманн¤ обов'¤зково зазначаЇтьс¤, що набувач жилого будинку (квартири) зобов'¤заний надавати в≥дчужувачев≥ дов≥чно матер≥альне забезпеченн¤ в натур≥ у вигл¤д≥ житла, харчуванн¤, догл¤ду ≥ необх≥дноњ допомоги, та визначаЇтьс¤ грошова оц≥нка матер≥ального забезпеченн¤, ¤ка встановлюЇтьс¤ за згодою стор≥н.

ѕри посв≥дченн≥ договору дов≥чного утриманн¤ накладаЇтьс¤ заборона в≥дчуженн¤ жилого будинку (квартири), у встановленому пор¤дку, про що робитьс¤ напис на вс≥х прим≥рниках договору.

” раз≥ смерт≥ громад¤нина-набувача жилого будинку (квартири) за договором дов≥чного утриманн¤, при в≥дсутност≥ у нього спадкоЇмц≥в або при в≥дмов≥ њх в≥д договору дов≥чного утриманн¤, державний нотар≥ус за письмовою за¤вою в≥дчужувача анулюЇ цей догов≥р, про що на вс≥х прим≥рниках його робитьс¤ в≥дпов≥дний напис з посиланн¤м на статтю 429 ÷ив≥льного кодексу.

‘акт смерт≥ набувача п≥дтверджуЇтьс¤ св≥доцтвом органу реЇстрац≥њ акт≥в громад¤нського стану про смерть.

¬≥дчужувачу жилого будинку (квартири) повертаЇтьс¤ приЇднаний до прим≥рника договору дов≥чного утриманн¤ первинний правовстановлюючий документ на будинок (квартиру) або його дубл≥кат, ¤кий знаходитьс¤ у справах державноњ нотар≥альноњ контори. –азом з листом державного нотар≥уса про анулюванн¤ договору дов≥чного утриманн¤ цей правовстановлюючий документ (або його дубл≥кат) подаЇтьс¤ в≥дпов≥дному реЇструючому органу дл¤ перереЇстрац≥њ.

–оз≥рванн¤ договору дов≥чного утриманн¤ за згодою стор≥н оформл¤Їтьс¤ державним нотар≥усом.Ќа головнуHosted by uCoz