«'¤суванн¤ д≥Їздатност≥ учасник≥в посв≥дчувальноњ угодиќдн≥Їю з обов'¤зкових умов посв≥дченн¤ угод Ї перев≥рка д≥Їздатност≥ ф≥зичних ос≥б та правоздатност≥ юридичних ос≥б.

ѕ≥д д≥Їздатн≥стю сл≥д розум≥ти здатн≥сть своњми д≥¤ми набувати цив≥льних прав та створювати дл¤ себе цив≥льн≥ обов'¤зки. ƒ≥Їздатн≥сть ф≥зичних ос≥б виникаЇ в повному обс¤з≥ з 18 рок≥в, а в тих випадках, коли законом допускаЇтьс¤ вступ до шлюбу до дос¤гненн¤ 18 рок≥в, така особа набуваЇ д≥Їздатност≥ в повному обс¤з≥ з моменту одруженн¤.

Ќеповнол≥тн≥ в≥ком в≥д 15 до 18 рок≥в мають право самост≥йно вчин¤ти др≥бн≥ побутов≥ угоди, розпор¤джатис¤ зароб≥тною платою, стипенд≥Їю (але не речами, придбаними за ц≥ грош≥), авторськими та винах≥дницькими правами, вносити вклади до кредитних установ ≥ розпор¤джатис¤ ними. ¬они мають право волод≥ти, користуватись ≥ розпор¤джатис¤ майном трудового чи сел¤нського господарства, ¤кщо Ї членами цих господарств. ћожуть бути засновниками молод≥жних, громадських орган≥зац≥й. ¬они несуть цив≥льно-правову в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, запод≥¤ну ними ≥ншим особам. «а законодавством ”крањни (ст. 13 ÷  ”крањни) неповнол≥тн≥ в≥д 15 до 18 рок≥в органами оп≥ки й п≥клуванн¤ за на¤вност≥ достатн≥х п≥дстав можуть бути обмежен≥ у прав≥ користуватис¤ њхньою зароб≥тною платою або стипенд≥Їю.

≤нш≥ угоди укладаютьс¤ неповнол≥тн≥ми в≥д 15 до 18 рок≥в лише за згодою њхн≥х батьк≥в (усиновител≥в) або п≥клувальник≥в.

Ќеповнол≥тн≥, ¤к≥ не дос¤гли 15-р≥чного в≥ку, мають м≥н≥мальну д≥Їздатн≥сть: вони можуть вчин¤ти др≥бн≥ побутов≥ угоди, вносити вклади до кредитних установ ≥ розпор¤джатис¤ ними. «а шкоду, запод≥¤ну неповнол≥тн≥м, ¤кий не дос¤г ≥ 15-р≥чного в≥ку, в≥дпов≥дають його батьки (усиновител≥) або ≤ оп≥кун. ≤нш≥ угоди укладають батьки (усиновител≥) або оп≥-o куни в≥д ≥мен≥ неповнол≥тн≥х.

ќтож, нотар≥ус, перев≥р¤ючи д≥Їздатн≥сть громад¤нина, повинен установити в≥к ос≥б, ¤к≥ звернулис¤ за посв≥дченн¤м угоди. ƒл¤ цього нотар≥ус витребуЇ документи, в ¤ких указано в≥к учасник≥в угоди.

ƒ≥Їздатн≥сть дорослих громад¤н може бути обмежена за р≥шенн¤м суду, ¤кщо такий громад¤нин зловживаЇ спиртними напо¤ми або наркотичними засобами, внасл≥док чого ставить себе ≥ свою с≥м'ю в т¤жке матер≥альне становище. ќбмежено д≥Їздатн≥й особ≥ призначаЇтьс¤ п≥клувальник, з≥ згоди ¤кого в≥н може укладати угоди по розпор¤дженню майном, одержувати зароб≥тну плату, пенс≥ю або ≥нш≥ доходи ≥ розпор¤джатис¤ ними.

«а р≥шенн¤м суду громад¤нин може бути визнаний повн≥стю нед≥Їздатним, ¤кщо внасл≥док душевноњ хвороби чи недоумства в≥н не може розум≥ти значенн¤ своњх д≥й або керувати ними. “аким особам призначаЇтьс¤ оп≥кун, ¤кий в≥д ≥мен≥ п≥доп≥чних та в њхн≥х ≥нтересах вчин¤Ї вс≥ необх≥дн≥ угоди.

“аким чином, перев≥р¤ючи д≥Їздатн≥сть громад¤н, ¤к≥ звернулис¤ за посв≥дченн¤м угоди, нотар≥ус маЇ врахувати й так≥ обставини. ÷е робитьс¤ п≥д час бес≥ди з особою, ¤ка звернулас¤ за посв≥дченн¤м угоди. ќсобливу увагу треба звертати на ц≥ обставини, ¤кщо до нотар≥уса звертаЇтьс¤ стара, нем≥чна людина або така, повед≥нка ¤коњ Ї незвичною. Ќотар≥ус, бес≥дуючи з громад¤нином, робить висновок, чи розум≥Ї в≥н значенн¤ своњх д≥й, насл≥дки њх вчиненн¤.

≤ ¤кщо в нотар≥уса Ї п≥дстави вважати, що хтось ≥з учасник≥в угоди внасл≥док душевноњ хвороби чи недоумства не може розум≥ти значенн¤ своњх д≥й або керувати ними чи внасл≥док зловживанн¤ спиртними або наркотичними речовинами ставить свою с≥м'ю в т¤жке матер≥альне становище, а в≥домостей про визнанн¤ особи нед≥Їздатною чи обмежено д≥Їздатною у нотар≥уса немаЇ, то в≥н в≥дкладаЇ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ на строк у межах м≥с¤ц¤ ≥ з'¤совуЇ, чи Ї р≥шенн¤ суду про визнанн¤ особи нед≥Їздатною чи обмежено д≥Їздатною. якщо такого р≥шенн¤ суду немаЇ, то нотар≥ус пов≥домл¤Ї про своЇ припущенн¤ одну з ос≥б чи один ≥з орган≥в, вказаних у ст. 256 ÷ѕ  ”крањни (член≥в с≥м'њ, профсп≥лку, ≥ншу громадську орган≥зац≥ю, прокурора, орган оп≥ки й п≥клуванн¤, псих≥атричну л≥карню), ¤к≥ можуть звернутис¤ до суду з за¤вою про визнанн¤ ц≥Їњ особи нед≥Їздатною чи обмежено д≥Їздатною. ѕри цьому вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ в≥дкладаЇтьс¤ на 10 дн≥в. ” раз≥ порушенн¤ справи в суд≥ нотар≥ус зупин¤Ї нотар≥альне провадженн¤ до набутт¤ р≥шенн¤м суду законноњ сили, а ¤кщо справу не буде порушено прот¤гом 10 дн≥в, то нотар≥ус вчин¤Ї нотар≥альну д≥ю.

—правжн≥сть п≥дпису батьк≥в, усиновител≥в, п≥клувальник≥в на за¤в≥ про згоду на посв≥дченн¤ в≥д ≥мен≥ неповнол≥тн≥х в≥ком в≥д 15 до 18 рок≥в, а також в≥д ≥мен≥ ос≥б, визнаних обмежено д≥Їздатними, повинна бути засв≥дчена в нотар≥альному пор¤дку або п≥дприЇмством, установою, орган≥зац≥Їю, в ¤к≥й вони працюють, навчаютьс¤, житлово-експлуатац≥йною орган≥зац≥Їю за м≥сцем њх проживанн¤, або ж адм≥н≥страц≥Їю стац≥онарного л≥кувально-проф≥лактичного закладу, в ¤кому вони знаход¤тьс¤. «асв≥дченн¤ справжност≥ п≥дпису не потр≥бне, ¤кщо батьки, усиновител≥ чи п≥клувальники прийдуть особисто до нотар≥уса ≥ подадуть за¤ву про свою згоду на посв≥дченн¤ угоди.

 р≥м того, нотар≥ус вимагаЇ дозволу органу оп≥ки й п≥клуванн¤ на право оп≥куна укладати, а п≥клувальника давати згоду на вчиненн¤ в≥д ≥мен≥ п≥доп≥чного угоди, ¤кщо вона виходить, за меж≥ побутовоњ. ÷е договори, що потребують нотар≥ального посв≥дченн¤ ≥ спец≥альноњ реЇстрац≥њ про в≥дчуженн¤ майна, що належить неповнол≥тн≥м, в≥дмова в≥д належних п≥доп≥чному прав, под≥л майна, под≥л чи обм≥н житловоњ площ≥, видача письмових зобов'¤зань тощо.

¬ ус≥х випадках, коли учасником угоди Ї неповнол≥тн≥й, нед≥Їздатний чи обмежено д≥Їздатний, нотар≥ус повинен перев≥рити повноваженн¤ њхн≥х законних представник≥в, тобто впевнитис¤, що особа справд≥ Ї батьком, усиновителем, оп≥куном чи п≥клувальником. ÷е робитьс¤ на п≥дстав≥ св≥доцтва про народженн¤, запису в паспорт≥, р≥шенн¤ виконкому.

якщо в угод≥ бере участь юридична особа, нотар≥ус зобов'¤заний перев≥рити њњ правоздатн≥сть - здатн≥сть мати цив≥льн≥ права та обов'¤зки.Ќа головнуHosted by uCoz