—правл¤нн¤ державного мита за вчиненн¤ нотар≥альних д≥й«а вчиненн¤ нотар≥альних д≥й державн≥ нотар≥уси та посадов≥ особи виконком≥в м≥сцевих рад справл¤ють державне мито.

ƒержавне мито справл¤Їтьс¤ за ставками, в розм≥рах частин неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в громад¤н та в процентному в≥дношенн≥ до в≥дпов≥дноњ суми документа, наприклад, вартост≥ в≥дчужуваного майна.

ƒержавне мито сплачуЇтьс¤ гот≥вкою, шл¤хом перерахувань ≥з рахунку платника в кредитн≥й установ≥ чи митними марками.

«а вчиненн¤ нотар≥альних д≥й державними нотар≥альними конторами, а також виконкомами с≥льських, селищних та м≥ських рад державне мито сплачуЇтьс¤ до вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, а за видачу дубл≥кат≥в документ≥в, що Ї в справах нотар≥альноњ контори, коп≥й документ≥в, - одночасно з видачею. ѕри цьому за д≥њ, вчинен≥ виконкомами с≥льських рад, державне мито сплачуЇтьс¤ виключно гот≥вкою. ¬иконком с≥льськоњ ради видаЇ платников≥ квитанц≥ю про сплату мита, а на документах, що видаютьс¤ платников≥, а у в≥дпов≥дних документах ≥ в книгах с≥льськоњ ради робитьс¤ в≥дм≥тка про суму ст¤гнутого мита ≥ вказуЇтьс¤ номер квитанц≥њ.

” державних нотар≥альних конторах у реЇстр≥ дл¤ реЇстрац≥њ нотар≥альних д≥й вказуЇтьс¤ сума внесеного державного мита, дата й номер банк≥вського документа.

«а видачу св≥доцтв про право на спадщину державне мито ст¤гуЇтьс¤ з вартост≥ всього майна, що переходить у спадок, визначеноњ на день в≥дкритт¤ спадщини. ” тих випадках, коли Ї к≥лька спадкоЇмц≥в (у тому числ≥ спадкоЇмц≥в за законом, за запов≥том чи тих, ¤к≥ мають право на обов'¤зкову частку) державне мито обчислюЇтьс¤ з т≥Їњ частки спадщини, що належить кожному спадкоЇмцев≥.

«а на¤вност≥ неповнол≥тн≥х спадкоЇмц≥в на момент в≥дкритт¤ спадщини державне мито справл¤Їтьс¤ т≥льки з повнол≥тн≥х спадкоЇмц≥в у т≥й сум≥, що в≥дпов≥даЇ њхн≥й частин≥ у спадщин≥, незалежно в≥д того, що на час отриманн¤ св≥доцтва про право на спадщину вони дос¤гли повнол≥тт¤.

якщо за за¤вою спадкоЇмц≥в св≥доцтво про право на спадщину видаЇтьс¤ на частку спадкового майна, державне мито обчислюЇтьс¤ з т≥Їњ частки, що вказана у виданому св≥доцтв≥. ” раз≥ видач≥ в подальшому св≥доцтва на решту майна мито обчислюЇтьс¤ ≥з загальноњ його вартост≥, а до сплати пред'¤вл¤Їтьс¤ р≥зниц¤ м≥ж обчисленою сумою та сумою, сплаченою за видачу попередн≥х св≥доцтв.

«а повторн≥ св≥доцтва про право на спадщину, що видаютьс¤ на п≥дстав≥ ухвали суду про нед≥йсн≥сть попередн≥х св≥доцтв, державне мито справл¤Їтьс¤ на загальних п≥дставах. ѕри цьому сума мита, сплачена за перв≥сне св≥доцтво, п≥дл¤гаЇ поверненню або ж за за¤вою платника зараховуЇтьс¤ в рахунок суми, що належить до сплати за видачу нового св≥доцтва, ¤кщо не минув р≥к з дн¤ зарахуванн¤ ц≥Їњ суми до бюджету.

«а видачу св≥доцтв про право на спадщину акредитив≥в ≥ чек≥в ƒержавного експортно-≥мпортного банку ”крањни державне мито сплачуЇтьс¤ на загальних п≥дставах.

«а видачу подружжю св≥доцтва про право на спадщину майна, нажитого за час шлюбу, п≥сл¤ смерт≥ одного з них державне мито справл¤Їтьс¤ з вартост≥ т≥Їњ його частки, що фактично переходить у спадок.

ѕ≥д час обчисленн¤ суми державного мита за посв≥дченн¤м договор≥в в≥дчуженн¤ нерухомого майна, що знаходитьс¤ у власност≥ ф≥зичних або юридичних ос≥б, варт≥сть таких договор≥в приймаЇтьс¤ виход¤чи з суми ƒоговору, але не нижче в≥д його ≥нвентаризац≥йноњ чи балансовоњ вартост≥ з урахуванн¤м коеф≥ц≥Їнт≥в ≥ндексац≥њ вартост≥ цих об'Їкт≥в та зносу на момент в≥дчуженн¤, про що вказуЇтьс¤ в дов≥дках-характеристиках бюро техн≥чноњ ≥нвентаризац≥њ.

ƒержавне мито за посв≥дченн¤ договор≥в в≥дчуженн¤ земельних д≥л¤нок, переданих громад¤нам безплатно дл¤ веденн¤ п≥дсобного господарства, буд≥вництва та обслуговуванн¤ житлового будинку ≥ господарських буд≥вель, сад≥вництва, дачного ≥ гаражного буд≥вництва, обчислюЇтьс¤ з суми договору, але не нижче в≥д нормативноњ ц≥ни земельноњ д≥л¤нки, встановленоњ «аконом ”крањни "ѕро плату за землю".

«а посв≥дченн¤ договор≥в, платеж≥ за ¤к≥ провад¤тьс¤ пер≥одично (наприклад, за договором оренди майна), сума з ¤коњ обчислюЇтьс¤ ≥ сплачуЇтьс¤ державне мито, визначаЇтьс¤ з загальноњ суми платеж≥в за догов≥р за весь час його д≥њ. якщо ж догов≥р укладено на невизначений строк, то мито обчислюЇтьс¤ ≥ сплачуЇтьс¤, виход¤чи з загальноњ суми платеж≥в за договором, але не б≥льш н≥ж за три роки.

«а посв≥дченн¤ договор≥в, суму ¤ких визначено виразом "в≥д-до", державне мито обчислюЇтьс¤ виход¤чи з б≥льшоњ суми. ќтже, за посв≥дченн¤ договор≥в м≥ни державне ито «а посв≥дченн¤ договор≥в про поступку вимоз≥ та.переведенн¤ боргу, про продовженн¤ строку д≥њ ран≥ше укладеного договору або зб≥льшенн¤ початковоњ суми договору державне мито обчислюЇтьс¤ виход¤чи з оц≥нки незд≥йснених прав ≥ невикористаних обов'¤зк≥в або суми, на ¤ку зб≥льшуЇтьс¤ сума ран≥ше укладених договор≥в.

«а посв≥дченн¤ договору майнового найму, за умовами ¤кого до суми платеж≥в зараховуЇтьс¤ варт≥сть зведених наймачем буд≥вель та ≥нших споруд, обладнанн¤ прим≥щень, варт≥сть проведеного наймачем кап≥тального ремонту тощо, сума, з ¤коњ обчислюЇтьс¤ ≥ справл¤Їтьс¤ мито, визначаЇтьс¤ з розм≥ру платеж≥в за договором, з урахуванн¤м витрат наймача.

ƒержавне мито з угод, за ¤кими одна сторона зв≥льн¤Їтьс¤ в≥д сплати державного мита, сплачуЇтьс¤ повн≥стю другою стороною, ¤кщо вона також не зв≥льнена в≥д сплати мита.

ƒержавне мито п≥дл¤гаЇ поверненню частково або повн≥стю в тому випадку, коли мито було внесено в б≥льшому розм≥р≥, н≥ж це передбачено законом, а також коли державна нотар≥альна контора або виконком м≥сцевоњ ради в≥дмовив у вчиненн≥ нотар≥альних д≥й.

ѕоверненн¤ державного мита проводитьс¤ на п≥дстав≥ за¤ви, ¤ка повинна бути подана прот¤гом року в≥д дн¤ зарахуванн¤ державного мита до бюджету, до державноњ нотар≥альноњ контори. Ќа п≥дстав≥ ц≥Їњ за¤ви нотар≥альна контора подаЇ до ф≥нансового в≥дд≥лу району чи м≥ста, до бюджету ¤кого над≥йшло державне мито ≥ де знаходитьс¤ другий прим≥рник документа про його сплату, разом ≥з за¤вою платника ≥ св≥й висновок. ” висновку вказуЇтьс¤, з ¤ких обставин Ї п≥дстава дл¤ часткового чи повного поверненн¤ державного мита.  р≥м того, нотар≥альна контора подаЇ ориг≥нали документ≥в, що п≥дтверджують сплату державного мита, ¤кщо воно п≥дл¤гаЇ поверненню в повному розм≥р≥.

ѕоверненн¤ державного мита, сплаченого до виконкому с≥льськоњ ради, проводитьс¤ цим виконкомом на п≥дстав≥ письмового розпор¤дженн¤ голови виконкому ≥з зазначенн¤м причин, за ¤ких виникла потреба поверненн¤ державного мита.

«аконодавство передбачаЇ певн≥ п≥льги щодо сплати державного мита. ¬≥д сплати державного мита зв≥льн¤ютьс¤:

o громад¤ни - за видачу або засв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥й документ≥в, необх≥дних дл¤ призначенн¤ та одержанн¤ державних допомоги та пенс≥й, а також у справах оп≥ки й усиновленн¤;

o громад¤ни - за посв≥дченн¤ њхн≥х запов≥т≥в ≥ договор≥в даруванн¤ майна на користь держави, а також на користь державних п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й;

o ф≥нансов≥ органи та державн≥ податков≥ ≥нспекц≥њ - за видачу њм св≥доцтва ≥ дубл≥кат≥в св≥доцтв про право держави на спадщину та документ≥в, необх≥дних дл¤ одержанн¤ цих св≥доцтв, за вчиненн¤ державними нотар≥альними конторами виконавчих напис≥в про ст¤гненн¤ податк≥в, платеж≥в, збор≥в ≥ недоњмок;

o громад¤ни, в≥днесен≥ до першоњ та другоњ категор≥й постраждалих внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи; п≥льга з≥ сплати державного мита в цьому випадку надаЇтьс¤ щодо д≥й ≥ документ≥в, ¤к≥ стосуютьс¤ безпосередньо цих громад¤н, незалежно в≥д того, хто звернувс¤ за вчиненн¤м у њхн≥х ≥нтересах д≥й та одержанн¤м документ≥в;

o громад¤ни, в≥днесен≥ до третьоњ категор≥њ постраждалих внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, ¤к≥ пост≥йно проживають до в≥дселенн¤ чи самост≥йного переселенн¤ або пост≥йно працюють на територ≥њ зон в≥дчуженн¤, безумовного й гарантованого добров≥льного в≥дселенн¤, за умови, що вони за станом на 1 с≥чн¤ 1993 р. проживали або в≥дпрацювали в зон≥ безумовного в≥дселенн¤ не менш ¤к два роки, а в зон≥ гарантованого добров≥льного в≥дселенн¤ - принаймн≥ три роки;

o громад¤ни, в≥днесен≥ до четвертоњ категор≥њ потерп≥лих внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, ¤к≥ пост≥йно працюють ≥ проживають або пост≥йно проживають на територ≥њ зони посиленого рад≥оеколог≥чного контролю, за умови, що за станом на 1 с≥чн¤ 1993 р. вони проживали або в≥дпрацювали в ц≥й зон≥ не менш ¤к чотири роки;

o ≥нвал≥ди ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни та с≥м'њ воњн≥в (партизан≥в), ¤к≥ загинули чи пропали безв≥сти, ≥ прир≥вн¤н≥ до них у встановленому пор¤дку;

o ≥нвал≥ди ≤ та II груп;

o м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ, виконкоми м≥сцевих рад, п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, колективн≥ с≥льськогосподарськ≥ п≥дприЇмства, що купують житлов≥ будинки з надв≥рними буд≥вл¤ми (кр≥м м.  иЇва та курортних м≥сцевостей), квартири дл¤ громад¤н, ¤к≥ ви¤вили бажанн¤ вињхати з територ≥њ, що зазнала рад≥оактивного забрудненн¤ внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, а також громад¤ни, ¤к≥ ви¤вили бажанн¤ вињхати з територ≥њ, що зазнала рад≥оактивного забрудненн¤ внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, та власники цих будинк≥в ≥ квартир;

o всеукрањнськ≥ та м≥жнародн≥ об'Їднанн¤ громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, що мають м≥сцев≥ осередки у б≥льшост≥ областей ”крањни, ”крањнська сп≥лка ветеран≥в јфган≥стану, громадськ≥ орган≥зац≥њ ≥нвал≥д≥в, њхн≥ п≥дприЇмства та установи, республ≥канське добров≥льне громадське об'Їднанн¤ "ќрган≥зац≥¤ солдатських матер≥в ”крањни" за вчиненн¤ вс≥х нотар≥альних д≥й;

o ѕенс≥йний фонд ”крањни, його п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ; ‘онд ”крањни соц≥ального захисту ≥нвал≥д≥в ≥ його в≥дд≥ленн¤;

o Ќац≥ональний банк ”крањни та його установи.

ќкремо сл≥д сказати про п≥льги, що њх мають громад¤ни при видач≥ св≥доцтва про право на спадщину. ¬≥д сплати державного мита зв≥льн¤ютьс¤ громад¤ни, ¤кщо њм видаЇтьс¤ св≥доцтво про право на спадщину, в ¤ку входить майно ос≥б, котр≥ загинули, захищаючи —–—– та ”крањну, у зв'¤зку з виконанн¤м ≥нших державних чи громадських обов'¤зк≥в або з виконанн¤м обов'¤зку громад¤нина щодо вр¤туванн¤ житт¤ людей, охорони громадського пор¤дку та боротьби з≥ злочинн≥стю, охорони власност≥ громад¤н або колективноњ чи державноњ власност≥, а також ос≥б, ¤к≥ загинули чи померли внасл≥док захворюванн¤, пов'¤заного з „орнобильською катастрофою.

Ќе сплачують державного мита особи, ¤кщо спадщина складаЇ майно ос≥б, реаб≥л≥тованих у встановленому пор¤дку.

«в≥льн¤ютьс¤ в≥д сплати державного мита спадкоЇмц≥, ¤кщо в спадщину входить будинок, пай у житлово-буд≥вельному кооператив≥, квартира, що належала спадкодавцев≥ на прав≥ приватноњ власност≥, а спадкоЇмц≥ проживали в цьому будинку, квартир≥ прот¤гом шести м≥с¤ц≥в з дн¤ смерт≥ спадкодавц¤. Ќе втрачають такого права спадкоЇмц≥, ¤к≥ проживали ≥з спадкодавцем, але тимчасово вињхали з пост≥йного м≥сц¤ проживанн¤ у зв'¤зку з навчанн¤м, тривалим в≥др¤дженн¤м, проходженн¤м в≥йськовоњ служби.

ѕри видач≥ громад¤нам св≥доцтва про право на спадщину на житлов≥ будинки в с≥льськ≥й м≥сцевост≥ дл¤ наданн¤ п≥льги по сплат≥ державного мита обов'¤зковою умовою Ї майбутнЇ проживанн¤ спадкоЇмц≥в у цьому будинку. —падкоЇмц≥, одержуючи св≥доцтво про право на спадщину, сплачують державне мито в установленому пор¤дку. Ќадал≥, з пред'¤вленн¤м в≥дпов≥дних документ≥в про прописку або реЇстрац≥ю м≥сц¤ проживанн¤ у спадковому будинку та дов≥дки з м≥сц¤ роботи в с≥льськ≥й м≥сцевост≥, за за¤вою громад¤нина державне мито п≥дл¤гаЇ поверненню, ¤кщо не минуло року з дн¤ зарахуванн¤ його до бюджету.

ƒержавне мито не сплачуЇтьс¤, ¤кщо в спадкове майно вход¤ть вклади в установах ќщадбанку та в ≥нших кредитних установах, страхов≥ суми за договорами особистого й майнового страхуванн¤, обл≥гац≥њ державних позик та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери, а також суми зароб≥тноњ плати, авторське право, суми авторського гонорару ≥ винагород за в≥дкритт¤, винах≥д, рац≥онал≥заторську пропозиц≥ю та промислов≥ зразки.

«в≥льн¤ютьс¤ в≥д сплати державного мита при видач≥ св≥доцтва про право на спадщину спадкоЇмц≥, ¤кщо в спадщину входить майно ос≥б сел¤нського (фермерського) господарства, а спадкоЇмц≥ Ї членами цього господарства.

ƒержавне мито при видач≥ св≥доцтва про право на спадщину не сплачують також неповнол≥тн≥ громад¤ни.

«а дорученн¤ й запов≥ти, посв≥дчен≥ службовими особами в пор¤дку ст. 40 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат", що прир≥внюютьс¤ до нотар≥ально посв≥дчених, а також дорученн¤, що посв≥дчуютьс¤ орган≥зац≥Їю, в ¤к≥й працюЇ або навчаЇтьс¤ дов≥ритель, житлово-експлуатац≥йною орган≥зац≥Їю за м≥сцем його проживанн¤ чи адм≥н≥страц≥Їю стац≥онарного л≥кувально-проф≥лактичного закладу, в ¤кому в≥н перебуваЇ на л≥куванн≥, державне мито не сплачуЇтьс¤.

ќплата вчинюваних приватним нотар≥усом ƒ≥й провадитьс¤ за домовлен≥стю м≥ж нотар≥усом ≥ громад¤нином чи юридичною особою, ¤ка звернулас¤ за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ (ст. 31 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат"). ќплата додаткових послуг правового характеру, що надаютьс¤ приватними нотар≥усами ≥ не належать до вчинюваноњ нотар≥альноњ д≥њ, також провадитьс¤ за домовлен≥стю стор≥н.Ќа головнуHosted by uCoz