¬имоги до текст≥в нотар≥ально посв≥дчувальних угод«г≥дно з ≤нструкц≥Їю про пор¤док чиненн¤ нотар≥альних д≥й нотар≥усам ”крањни тексти нотар≥ально посв≥дчувальних угод, засв≥дчуваних коп≥й документ≥в ≥ виписок ≥з них, тексти переклад≥в та за¤в повинн≥ бути написан≥ ¤сно ≥ ч≥тко; числа ≥ строки, що стосуютьс¤ зм≥сту посв≥дчувальних угод, мають бути позначен≥ хоча б один раз словами, а назви юридичних ос≥б - без скорочень ≥ з зазначенн¤м њх адреси. ¬ необх≥дних випадках зазначаютьс¤ номери рахунк≥в юридичних ос≥б в установах банк≥в.

ѕр≥звища, ≥мена та по батьков≥ громад¤н повинн≥ бути написан≥ повн≥стю ≥з зазначенн¤м м≥сць њх проживанн¤. ѕри посв≥дченн≥ угод за участю ≥ноземних громад¤н зазначаЇтьс¤ також ≥ њх громад¤нство.

¬иправленн¤, зроблен≥ в текст≥ нотар≥ально оформлюваного документа, ¤кий не потребуЇ п≥дпису особи, що звернулас¤ за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ (наприклад, коп≥¤ документа),застер≥гаютьс¤ нотар≥усом лише в к≥нц≥ посв≥дчувального напису.

якщо документ, що п≥дл¤гаЇ посв≥дченню або засв≥дченню, викладений неправильно чи неграмотно (чи складений з порушенн¤м вимог чинного законодавства), нотар≥ус пропонуЇ особ≥, що звернулас¤ за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ, виправити його або скласти новий. Ќа проханн¤ за≥нтересованоњ особи документ може бути складений нотар≥усом.

” випадках, коли документи, що посв≥дчуютьс¤, видаютьс¤ або засв≥дчуютьс¤, викладен≥ на двох ≥ б≥льше окремих аркушах, вони повинн≥ бути прошит≥, а аркуш≥ пронумерован≥ ≥ скр≥плен≥ п≥дписом ≥ печаткою нотар≥уса.

ѕри посв≥дченн≥ угод, засв≥дченн≥ в≥рност≥ коп≥й документ≥в ≥ виписок з них, справжност≥ п≥дпису на документах, в≥рност≥ перекладу документ≥в з одн≥Їњ мови на ≥ншу, при посв≥дченн≥ часу пред'¤вленн¤ документа, при видач≥ дубл≥кат≥в на в≥дпов≥дних документах вчин¤ютьс¤ посв≥дчувальн≥ написи за формами, затвердженими наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 7 лютого 1994 р. N 7/3 "ѕро затвердженн¤ форм реЇстр≥в дл¤ реЇстрац≥њ нотар≥альних д≥й, нотар≥альних св≥доцтв, посв≥дчувальних напис≥в на угодах ≥ засв≥дчуваних документах".

ѕосв≥дчувальний напис повинен бути написаний ¤сно, ч≥тко, без п≥дчисток, в≥льн≥ м≥сц¤ - прокреслен≥, дописки та ≥нш≥ виправленн¤ - застережен≥.

ƒл¤ вчиненн¤ посв≥дчувальних напис≥в можуть застосовуватись штампи з текстом в≥дпов≥дного напису.

якщо посв≥дчувальний напис не вм≥щуЇтьс¤ на нотар≥ально оформлюваному документ≥, в≥н може бути продовжений чи викладений повн≥стю на прикр≥пленому до документа аркуш≥ паперу. ” цьому випадку аркуш≥, на ¤ких викладено текст документа, ≥ аркуш з посв≥дчувальним написом прошнуровуютьс¤ ≥ пронумеровуютьс¤, к≥льк≥сть аркуш≥в зав≥р¤Їтьс¤ п≥дписом нотар≥уса з прикладенн¤м його печатки.

ƒл¤ викладенн¤ посв≥дчувального напису чи його продовженн¤ допускаЇтьс¤ також п≥дклейка аркуша паперу. ѕри цьому нотар≥ус повинен проставити печатку таким чином, щоб частина њњ в≥дбитку знаходилось на п≥дклеЇному аркуш≥.

ѕрикр≥пленн¤ ≥ п≥дклейка аркуш≥в паперу дл¤ напису про засв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥њ документа, а також дл¤ напису на дубл≥кат≥ документа не допускаЇтьс¤.

Ќа п≥дтвердженн¤ права на спадщину, права власност≥, посв≥дченн¤ факт≥в, що громад¤нин Ї живим, про перебуванн¤ його у певному м≥сц≥, тотожност≥ громад¤нина з особою, зображеною на фотокартц≥ про прийн¤тт¤ на збереженн¤ документ≥в видаютьс¤ в≥дпов≥дн≥ св≥доцтва, форми ¤ких затверджено наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ.Ќа головнуHosted by uCoz