¬итребуванн¤ документ≥в, необх≥дних дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й«г≥дно «акрну ”крањни "ѕро натор≥ат" нотар≥уси та ≥нш≥ посадов≥ особи, ¤к≥ вчин¤ють нотар≥альн≥ д≥њ, вправ≥ витребувати в≥д п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й в≥домост≥ та документи, необх≥дн≥ дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й.

¬≥дпов≥дн≥ в≥домост≥ ≥ документи повинн≥ бути подан≥ в строк, вказаний нотар≥усом або ≥ншою посадовою особою, ¤ка вчин¤Ї нотар≥альну д≥ю. ÷ей строк не може перевищувати одного м≥с¤ц¤.Ќа головнуHosted by uCoz