¬имоги до ос≥б, ¤к≥ бажають займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стюЌотар≥ус - це посадова особа, на ¤ку покладено обов'¤зок вчин¤ти нотар≥альн≥ д≥њ. Ќотар≥ус, незалежно в≥д того, чи Ї в≥н державним, чи приватним, вчин¤Ї нотар≥альн≥ д≥њ в≥д ≥мен≥ держави, ¤ка надала йому повноваженн¤ њх вчин¤ти. ¬одночас нотар≥ус несе особисту в≥дпов≥дальн≥сть за вчиненн¤ нотар≥альних д≥й.

Ќотар≥усом може бути т≥льки громад¤нин ”крањни, тому втрата ним громад¤нства ”крањни або вињзд за меж≥ ”крањни на пост≥йне проживанн¤ Ї одн≥Їю з п≥дстав анулюванн¤ св≥доцтва про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю.

Ќотар≥ус повинен мати вищу юридичну осв≥ту.

ќдн≥Їю з важливих вимог до посади нотар≥уса Ї обов'¤зкове стажуванн¤ прот¤гом шести м≥с¤ц≥в у державн≥й нотар≥альн≥й контор≥ або в нотар≥уса, що займаЇтьс¤ приватною нотар≥альною практикою.

¬имогою до займанн¤ посади нотар≥уса Ї складанн¤ квал≥ф≥кац≥йного ≥спиту п≥сл¤ проходженн¤ стажуванн¤, що даЇ можлив≥сть перев≥рити знанн¤ кандидата в нотар≥уси та його готовн≥сть до нотар≥альноњ д≥¤льност≥.

Ќаступною вимогою дл¤ зан¤тт¤ посади нотар≥уса Ї одержанн¤ св≥доцтва про право на зан¤тт¤ ц≥Їњ посади. ÷е св≥доцтво Ї п≥дставою дл¤ призначенн¤ на посаду державного нотар≥уса або реЇстрац≥њ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥.

ќсоба, ¤ка маЇ нам≥р розпочати нотар≥альну д≥¤льн≥сть, не повинна мати судим≥сть.

Ќотар≥уси в њхн≥й д≥¤льност≥ повинн≥ бути неупереджени-ми ≥ незалежними. “ому дуже важливою вимогою дл¤ забезпеченн¤ об'Їктивност≥ в д≥¤льност≥ нотар≥уса Ї заборона перебувати у штат≥ ≥нших державних, приватних ≥ громадських п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, займатис¤ п≥дприЇмницькою ≥ посередницькою д≥¤льн≥стю, а також виконувати ≥ншу оплачувану роботу.

«аконом передбачено вин¤тки з цього правила, ¤к≥ стосуютьс¤ наданн¤ права нотар≥усам складати проекти угод ≥ за¤в, виготовл¤ти коп≥њ документ≥в ≥ виписки з них, давати роз'¤сненн¤ з питань вчиненн¤ нотар≥альних д≥й та консультац≥њ правового характеру. ÷≥ права безпосередньо стосуютьс¤ компетенц≥њ нотар≥уса ≥ спри¤ють законному та об'Їктивному вчиненню кожноњ конкретноњ нотар≥альноњ д≥њ.

«а сум≥сництвом нотар≥уси мають право на викладацьку та наукову д≥¤льн≥сть у в≥льний в≥д роботи час.Ќа головнуHosted by uCoz