—тажист нотар≥усаќсновним завданн¤м стажуванн¤ ос≥б, ¤к≥ мають нам≥р зайн¤тис¤ нотар≥альною практикою, Ї вивченн¤ специф≥ки роботи ≥ набутт¤ практичних навичок, поглибленн¤ профес≥йноњ специф≥кац≥њ, освоЇнн¤ передового досв≥ду орган≥зац≥њ прац≥ тощо.

Ќа квал≥ф≥кац≥йн≥ ком≥с≥њ при управл≥нн¤х юстиц≥њ покладено обов'¤зок щодо проведенн¤ конкурсного в≥дбору ос≥б ≥з метою зарахуванн¤ њх до резерву на зам≥щенн¤ посади стажиста нотар≥уса.

ƒо стажуванн¤ допускаютьс¤ особи, ¤к≥ мають вищу юридичну осв≥ту: зак≥нчили ун≥верситет, академ≥ю, ≥нститут. ѕраво на проходженн¤ стажуванн¤ мають також особи, ¤к≥ зак≥нчили ≥нш≥ вищ≥ навчальн≥ заклади за спец≥альн≥стю "ѕравознавство" до набранн¤ чинност≥ «аконом ”–—– "ѕро осв≥ту".

ƒо стажуванн¤ не допускаютьс¤ особи, ¤к≥ знаход¤тьс¤ в штат≥ ≥нших державних, приватних ≥ громадських п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, Ї п≥дприЇмц¤ми та посередниками, а також виконують ≥ншу оплачувану роботу, кр≥м викладацькоњ й науковоњ. Ќе допускаютьс¤ також особи, ¤к≥ мають судим≥сть.  р≥м того, п≥дставами незарахуванн¤ до резерву за насл≥дками конкурсного в≥дбору можуть бути: зв≥льненн¤ особи, ¤ка маЇ нам≥р займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю, з державноњ служби за порушенн¤ вимог «акону ”крањни "ѕро державну службу" та "ѕро боротьбу з корупц≥Їю та орган≥зованою злочинн≥стю", а також пенс≥йний в≥к ц≥Їњ особи.

ћ≥н≥мальний строк стажуванн¤ - ш≥сть м≥с¤ц≥в; незалежно в≥д причин скороченню в≥н не п≥дл¤гаЇ.

—тажист проходить стажуванн¤ в державн≥й нотар≥альн≥й контор≥ або у приватного нотар≥уса. ”мови роботи визначаютьс¤ трудовим контрактом м≥ж стажистом ≥ державною нотар≥альною конторою чи приватним нотар≥усом.

 ер≥вництво ≥ контроль за проведенн¤м стажуванн¤ зд≥йснюють √оловне управл≥нн¤ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, управл≥нн¤ юстиц≥њ обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських держадм≥н≥страц≥й.

¬≥дпов≥дальн≥сть за проведенн¤ стажуванн¤ в державних нотар≥альних конторах покладаЇтьс¤ на зав≥дуючого нотар≥альною конторою або його заступника, а в приватного нотар≥уса - на цього нотар≥уса.

Ѕезпосередн≥й кер≥вник стажуванн¤ повинен мати принаймн≥ п'¤тир≥чний практичний досв≥д на посад≥ нотар≥уса за в≥дсутност≥ зауважень по робот≥.

ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ стажуванн¤ кер≥вник складаЇ висновок про результати проходженн¤ стажуванн¤, вказуючи ступ≥нь п≥дготовки стажиста, одержан≥ ним у процес≥ стажуванн¤ практичн≥ навички ≥ знанн¤.

ѕрот¤гом трьох дн≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ стажуванн¤ в державн≥й нотар≥альн≥й контор≥ кер≥вник стажуванн¤ подаЇ зав≥дуючому нотар≥альною конторою або його заступников≥ висновок про результати стажуванн¤ дл¤ розгл¤ду ≥ затвердженн¤.

ѕ≥д час стажуванн¤ стажист зобов'¤заний вивчити законодавство щодо вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, законодавч≥ акти з р≥зних галузей права. ќдночасно з вивченн¤м нормативних акт≥в та ≥нших матер≥ал≥в стажист повинен ознайомитис¤ з орган≥зац≥Їю д≥¤льност≥ нотар≥ату, з кодиф≥куванн¤м нормативних матер≥ал≥в.

ƒл¤ набутт¤ практичного досв≥ду стажист бере участь у прийманн≥ громад¤н ≥ представник≥в юридичних ос≥б, у перев≥рц≥ документ≥в, наданих дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й; складаЇ проекти договор≥в, запов≥т≥в, доручень, шлюбних контракт≥в, св≥доцтв та ≥нших документ≥в; визначаЇ розм≥р державного мита; бере участь у складанн≥ акт≥в опису спадкового майна в раз≥ вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна; складаЇ посв≥дчувальн≥ написи на угодах та ≥нших документах; оволод≥ваЇ навичками обл≥ку депозитних операц≥й тощо.—тажисти користуютьс¤ вс≥ма правами ≥ п≥льгами, встановленими дл¤ прац≥вник≥в державних нотар≥альних контор ≥ приватних нотар≥ус≥в.

¬ обов'¤зки стажиста входить сумл≥нне виконанн¤ обов'¤зк≥в, покладених на нього трудовим контрактом, ѕри-м≥рною програмою дл¤ стажуванн¤ та ≥ндив≥дуальними планами. ¬≥н повинен додержуватис¤ трудовоњ дисципл≥ни, ѕравил внутр≥шнього трудового розпор¤дку.Ќа головнуHosted by uCoz