ќбов'¤зки нотар≥усаќбов'¤зки нотар≥уса теж Ї реал≥зац≥Їю принципу спри¤нн¤ ф≥зичним та юридичним особам у зд≥йсненн≥ њхн≥х прав ≥ захист≥ законних ≥нтерес≥в.

¬чин¤ючи нотар≥альн≥ д≥њ, нотар≥ус повинен додержуватис¤ норм «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат", а також норм матер≥ального права. “ака регламентац≥¤ вказуЇ, що в≥н не може керуватис¤ р≥зними в≥домчими актами, ≥нструкц≥¤ми, що не зареЇстрован≥ в органах юстиц≥њ.

—воњ обов'¤зки нотар≥ус повинен також виконувати в≥дпов≥дно до прис¤ги, а значить, за вимогами людськоњ морал≥ добросов≥сно ставитис¤ до своЇњ роботи.

Ќотар≥ус зобов'¤заний спри¤ти за≥нтересованим особам у зд≥йсненн≥ њхн≥х прав ≥ захист≥ законних ≥нтерес≥в. ѕ≥д час бес≥ди в≥н маЇ: встановити взаЇмов≥дносини м≥ж за≥нтересованими особами та мету, ¤ку вони пересл≥дують, вчин¤ючи нотар≥альну д≥ю; перев≥рити документи щодо њх достов≥рност≥, допустимост≥ й належност≥; правильно визначити норму матер≥ального права, ¤ка регулюЇ в≥дносини м≥ж цими особами, ≥ в раз≥ необх≥дност≥ роз'¤снити њњ за≥нтересованим особам.

ќбов'¤зком нотар≥уса Ї роз'¤сненн¤ учасникам нотар≥ального провадженн¤ њхн≥х прав та обов'¤зк≥в, що випливають ≥з вчинюваноњ д≥њ, щоби про¤снити взаЇмов≥дносини за≥нтересованих ос≥б, запоб≥гти можливим в майбутньому спорам ≥ неспод≥ваним ситуац≥¤м.  р≥м того, нотар≥ус зобов'¤заний роз'¤снити за≥нтересованим особам њхнЇ право на в≥льне волеви¤вленн¤ п≥д час вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ, право в≥дмовитис¤ в≥д њњ вчиненн¤, поки вони ще не п≥дписали документа.

Ќа зм≥ст нотар≥альноњ д≥њ часто може впливати юридична необ≥знан≥сть, помилкова оц≥нка конкретноњ правовоњ ситуац≥њ, непередбачен≥сть за≥нтересованих ос≥б та ≥нш≥ обставини. “ому дуже важливого значенн¤ набуваЇ обов'¤зок нотар≥уса попереджати про насл≥дки вчинюваних нотар≥альних д≥й, щоб саме ц≥ обставини не могли бути використан≥ њм на шкоду. ÷ей обов'¤зок нотар≥уса вельми спри¤Ї запоб≥ганню правопорушенн¤м ≥ реальному захистов≥ суб'Їктивних прав громад¤н та орган≥зац≥й.

ќбов'¤зок збер≥гати таЇмницю вчиненн¤ нотар≥альних д≥й лежить в основ≥ д≥¤льност≥ й запоб≥гаЇ можливост≥ настанн¤ неспри¤тливих насл≥дк≥в у раз≥ розголошенн¤ таЇмниц≥. ќсобливо це стосуЇтьс¤ посв≥дченн¤ запов≥т≥в.Ќа головнуHosted by uCoz