ѕрава нотар≥усаѕрава нотар≥уса Ї реал≥зац≥Їю принципу спри¤нн¤ громад¤нам та орган≥зац≥¤м у зд≥йсненн≥ њхн≥х прав ≥ захист≥ законних ≥нтерес≥в.¬ажливою гарант≥Їю д≥¤льност≥ нотар≥уса Ї закр≥пленн¤ в закон≥ його прав (ст. 4 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат"). ѕерел≥к цих прав Ї досить об'Їмним, але невичерпаним - чинним законодавством нотар≥усу може бути надано й ≥нш≥ права.

Ќотар≥ус витребуЇ в≥д п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, а також в≥д ф≥зичних ос≥б в≥домост≥ й документи, необх≥дн≥ дл¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ, ¤кщо одержанн¤ њх самими за≥нтересованими особами утруднено.

Ќотар≥ус сам встановлюЇ терм≥н, прот¤гом ¤кого до нотар≥альноњ контори мають бути над≥слан≥ необх≥дн≥ в≥домост≥ чи документи з огл¤ду на конкретн≥ обставини вчинюваноњ нотар≥альноњ д≥њ, але цей терм≥н не повинен перевищувати одного м≥с¤ц¤ (ст. 42 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат").

ќсобливого значенн¤ зараз набуваЇ право нотар≥уса складати проекти угод ≥ за¤в. якщо ран≥ше було невелике, обмежене коло угод, вчиненн¤ ¤ких не викликало труднощ≥в, бо ≥снував установлений зразок дл¤ кожного виду, то зараз посв≥дченн¤ угод вимагаЇ творчого п≥дходу до њх складанн¤, сп≥впрац≥ нотар≥уса ≥ за≥нтересованих ос≥б. “ому останн≥ дедал≥ част≥ше звертаютьс¤ до послуг нотар≥уса, аби впевнитис¤ в тому, що угода чи за¤ва в≥дпов≥датиме чинному законодавству ≥ не викликатиме н≥¤ких непередбачених негативних насл≥дк≥в.

ѕри вчиненн≥ нотар≥альних д≥й часто виникаЇ потреба мати коп≥њ необх≥дних документ≥в чи виписок ≥з них. якщо њх не подали за≥нтересован≥ особи, то нотар≥ус на проханн¤ останн≥х маЇ право виготовити коп≥њ документ≥в. —каж≥мо, дл¤ видач≥ св≥доцтва про право на спадщину нотар≥ус може на проханн¤ за≥нтересованих ос≥б виготовити коп≥њ з ориг≥нал≥в св≥доцтв про народженн¤ ≥ про шлюб.

ёридична необ≥знан≥сть за≥нтересованих ос≥б може спричинити шкоду чи меншу вигоду в≥д вчинюваноњ нотар≥альноњ д≥њ або вплинути на суб'Їктивн≥ права ≥нших ос≥б. “ому нотар≥ус маЇ право давати роз'¤сненн¤ з питань вчиненн¤ конкретноњ нотар≥альноњ д≥њ, а також консультац≥њ правового характеру.

ѕерел≥чен≥ вище д≥њ, що њх мають право вчин¤ти нотар≥уси, розгл¤даютьс¤ ¤к додатков≥ послуги, надаван≥ особам, ¤к≥ звертаютьс¤ до державного нотар≥уса (ст. 19 «акону).

Ќаказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 4 с≥чн¤ 1998 р. затверджено "ѕрим≥рне положенн¤ про пор¤док наданн¤ державними нотар≥усами додаткових послуг правового характеру, ¤к≥ не пов'¤зан≥ ≥з вчинюваними нотар≥альними д≥¤ми, а також послуг техн≥чного характеру".

¬≥дпов≥дно до цього ѕрим≥рного положенн¤ наданн¤ консультац≥й та роз'¤снень ≥з питань чинного законодавства, наданн¤ усних ≥ письмових дов≥док ≥з законодавства, складанн¤ за¤в, проект≥в угод та ≥нших документ≥в правового характеру тощо розгл¤даютьс¤ ¤к додатков≥ послуги правового й техн≥чного характеру.Ќа головнуHosted by uCoz