«агальн≥ правила вчиненн¤ нотар≥альних д≥й«агальн≥ правила вчиненн¤ нотар≥альних д≥й

Ќотар≥альн≥ д≥њ можуть вчин¤тис¤ будь-¤ким нотар≥усом на вс≥й територ≥њ ”крањни, за вин¤тком випадк≥в, передбачених «аконом "ѕро нотар≥ат" та ≥нших випадк≥в, передбачених законодавством ”крањни.

Ќотар≥альн≥ д≥њ вчин¤ютьс¤ в прим≥щенн≥ державноњ нотар≥альноњ контори, в державному нотар≥альному арх≥в≥, прим≥щенн≥, ¤ке Ї робочим м≥сцем приватного нотар≥уса. ¬ окремих випадках, коли громад¤нин не може з'¤витис¤ в зазначене прим≥щенн¤, а також коли того вимагають особливост≥ посв≥дчуваноњ угоди, нотар≥альн≥ д≥њ можуть бути вчинен≥ поза вказаними прим≥щенн¤ми.

якщо нотар≥альна д≥¤ вчин¤Їтьс¤ поза прим≥щенн¤м державноњ нотар≥альноњ контори чи поза прим≥щенн¤м, ¤ке Ї робочим м≥сцем приватного нотар≥уса, в посв≥дчувальному напис≥ ≥ в реЇстр≥ нотар≥альних д≥й записуЇтьс¤ м≥сце вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ (на дому, в л≥карн≥, на п≥дприЇмств≥, в установ≥, орган≥зац≥њ та ≥н.) ≥з зазначенн¤м адреси, а також причин, з ¤ких нотар≥альна д≥¤ була вчинена поза вказаними прим≥щенн¤ми.

Ќотар≥альн≥ д≥њ вчин¤ютьс¤ п≥сл¤ њх оплати в день подач≥ нотар≥усу вс≥х необх≥дних документ≥в.

¬чиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ може бути в≥дкладено в раз≥ необх≥дност≥ витребуванн¤ додаткових в≥домостей або документ≥в в≥д посадових ос≥б п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й або направленн¤ документ≥в на експертизу, а також ¤кщо в≥дпов≥дно до закону нотар≥ус повинен впевнитись у в≥дсутност≥ у за≥нтересованих ос≥б заперечень проти вчиненн¤ ц≥Їњ д≥њ.

—трок, на ¤кий в≥дкладаЇтьс¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ у цих випадках, не може перевищувати одного м≥с¤ц¤.

«а за¤вою за≥нтересованоњ особи, ¤ка бажаЇ звернутис¤ до суду дл¤ оспорюванн¤ права або факту, про посв≥дченн¤ ¤кого просить ≥нша за≥нтересована особа, вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ повинно бути в≥дкладено на строк не б≥льше дес¤ти дн≥в.

якщо за цей строк в≥д суду не буде одержано пов≥домленн¤ про надходженн¤ за¤ви, нотар≥альна д≥¤ повинна бути вчинена.

” раз≥ одержанн¤ в≥д суду пов≥домленн¤ про надходженн¤ за¤ви за≥нтересованоњ особи, ¤ка оспорюЇ право або факт, про посв≥дченн¤ ¤кого просить ≥нша за≥нтересована особа, вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ зупин¤Їтьс¤ до вир≥шенн¤ справи судом.

«аконодавством ”крањни можуть бути встановлен≥ й ≥нш≥ п≥дстави дл¤ в≥дкладенн¤ ≥ зупиненн¤ нотар≥альних д≥й.

ѕри вчиненн≥ нотар≥альних д≥й нотар≥уси встановлюють особу громад¤нина, його представника або представника п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, що звернулис¤ за вчиненн¤м нотар≥альних д≥й.

” випадках, коли за громад¤нина, ¤кий внасл≥док ф≥зичноњ вади, хвороби або з будь-¤ких ≥нших причин не може п≥дписати угоду, за¤ву або ≥нший документ, п≥дписуЇтьс¤ ≥нший громад¤нин, нотар≥ус встановлюЇ особу громад¤нина, що бере участь у нотар≥альн≥й д≥њ, ≥ особу громад¤нина, ¤кий п≥дписавс¤ за нього.

”становленн¤ особи зд≥йснюЇтьс¤ за паспортом або ≥ншими документами, ¤к≥ унеможливлюють будь-¤к≥ сумн≥ви щодо особи громад¤нина (паспорт громад¤нина ”крањни, паспорт громад¤нина ”крањни дл¤ вињзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посв≥дченн¤ особи мор¤ка, посв≥дка на проживанн¤ особи, ¤ка мешкаЇ в ”крањн≥, але не Ї громад¤нином ”крањни, нац≥ональний паспорт ≥ноземц¤ або документ, що його зам≥нюЇ, св≥доцтво про народженн¤ неповнол≥тн≥х, ¤к≥ не дос¤гли 16 рок≥в, посв≥дченн¤ вод≥¤, посв≥дченн¤ ≥нвал≥да чи учасника ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни, посв≥дченн¤, видане за м≥сцем роботи громад¤нина, та ≥н.).

ѕосв≥дченн¤ особи мор¤ка не може бути використане громад¤нином ”крањни дл¤ встановленн¤ його особи п≥д час укладенн¤ цив≥льно-правових угод, зд≥йсненн¤ банк≥вських операц≥й, оформленн¤ доручень ≥ншим особам дл¤ представництва перед трет≥ми особами.

ѕри посв≥дченн≥ угод з'¤совуЇтьс¤ д≥Їздатн≥сть громад¤н ≥ перев≥р¤Їтьс¤ правоздатн≥сть юридичних ос≥б, ¤к≥ беруть участь в угодах.

” раз≥ укладенн¤ угоди представником перев≥р¤ютьс¤ його повноваженн¤.

ѕри посв≥дченн≥ угод ≥ вчиненн≥ де¤ких ≥нших нотар≥альних д≥й у випадках, передбачених законодавством ”крањни нотар≥ус перев≥р¤Ї справжн≥сть п≥дпис≥в учасник≥в угод та ≥нших ос≥б, ¤к≥ звернулись за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ.

Ќотар≥ально-посв≥дчувальн≥ угоди, а також за¤ви та ≥нш≥ документи п≥дписуютьс¤ у присутност≥ нотар≥уса. якщо угода, за¤ва чи ≥нший документ п≥дписаний за в≥дсутност≥ нотар≥уса, громад¤нин повинен особисто п≥дтвердити, що документ п≥дписаний ним.

якщо громад¤нин внасл≥док ф≥зичноњ вади, хвороби або з ≥нших поважних причин не може власноручно п≥дписати угоду, за¤ву чи ≥нший документ, за його дорученн¤м ≥ в його присутност≥ та в присутност≥ нотар≥уса угоду, за¤ву чи ≥нший документ може п≥дписати ≥нший громад¤нин. ѕро причини, з ¤ких громад¤нин, за≥нтересований у вчиненн≥ нотар≥альноњ д≥њ, не м≥г п≥дписати документ, зазначаЇтьс¤ у посв≥дчувальному напис≥. ”году не може п≥дписувати особа, на користь або за участю ¤коњ њњ посв≥дчено.

якщо громад¤нин, ¤кий звернувс¤ за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ, неписьменний або сл≥пий, нотар≥ус, кр≥м того, прочитуЇ йому текст документа, про що на документ≥ робитьс¤ в≥дпов≥дна в≥дм≥тка.

якщо сл≥пий громад¤нин письменний, в≥н сам п≥дписуЇ документ.

якщо глухий, н≥мий або глухон≥мий громад¤нин, що звернувс¤ за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ, письменний, в≥н сам прочитуЇ документ ≥ п≥дписуЇ його. якщо такий громад¤нин неписьменний, то при вчиненн≥ нотар≥альноњ д≥њ обов'¤зково повинна бути присутн¤ письменна особа, ¤ка може порозум≥тис¤ з глухим, н≥мим або глухон≥мим громад¤нином ≥ посв≥дчити своњм п≥дписом, що зм≥ст угоди, за¤ви чи ≥ншого документа в≥дпов≥даЇ вол≥ учасника нотар≥альноњ д≥њ.

Ќотар≥ус може не вимагати кожного разу з'¤вленн¤ в≥домих йому посадових ос≥б п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, ¤кщо в≥н маЇ зразки п≥дпис≥в цих посадових ос≥б, одержан≥ при особистому зверненн≥, ≥ справжн≥сть њх п≥дпис≥в не викликаЇ сумн≥ву.

” в≥дпов≥дност≥ з≥ «аконом "ѕро нотар≥ат" нотар≥ус вправ≥ витребувати в≥д п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й в≥домост≥ та документи, необх≥дн≥ дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й. “ак≥ в≥домост≥ ≥ документи повинн≥ бути подан≥ в строк, вказаний нотар≥усом. ѕроте цей строк не може перевищувати одного м≥с¤ц¤.

Ќотар≥ус не вправ≥ вчин¤ти нотар≥альн≥ д≥њ на своЇ ≥м'¤ ≥ в≥д свого ≥мен≥, на ≥м'¤ ≥ в≥д ≥мен≥ свого чолов≥ка чи своЇњ дружини, њх та своњх родич≥в (батьк≥в, д≥тей, онук≥в, д≥да, баби, брат≥в, сестер), а також на ≥м'¤ ≥ в≥д ≥мен≥ прац≥вник≥в даноњ державноњ нотар≥альноњ контори та прац≥вник≥в, що перебувають у трудових в≥дносинах з приватним нотар≥усом.

” зазначених випадках нотар≥альн≥ д≥њ вчин¤ютьс¤ будь-¤кими ≥ншими нотар≥усами чи посадовими особами будь-¤кого виконавчого ком≥тету в межах њх компетенц≥њ.

Ќотар≥уси не приймають дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й документи, що мають п≥дчистки або дописки, закреслен≥ слова чи ≥нш≥ незастережен≥ виправленн¤, документи, текст ¤ких неможливо прочитати внасл≥док пошкодженн¤, а також написан≥ ол≥вцем.

ƒописки, закреслен≥ слова чи ≥нш≥ виправленн¤, ¤к≥ Ї в документах, що подаютьс¤ дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, повинн≥ бути застережен≥ п≥дписом посадовоњ (уповноваженоњ на те) особи ≥ печаткою установи, п≥дприЇмства або орган≥зац≥њ чи особи, ¤ка видала документ. ѕри цьому виправленн¤ повинн≥ бути зроблен≥ таким чином, щоб можна було прочитати ¤к виправлене, так ≥ помилково написане, а пот≥м виправлене чи викреслене.

Ќе приймаютьс¤ дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й документи, в ¤ких не можна прочитати все в них написане в перв≥сному написанн≥, ¤к, наприклад, документи, залит≥ чорнилом, потерт≥ та ≥н.

Ќе приймаютьс¤ порван≥ документи та документи, викладен≥ на двох ≥ б≥льше окремих аркушах, ¤кщо аркуш≥ не прошнуровано, не пронумеровано ≥ к≥льк≥сть прошнурованих аркуш≥в не зав≥рена п≥дписом посадовоњ (уповноваженоњ на те) особи та печаткою установи, п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ чи особи, що видали документи.

“ексти нотар≥ально посв≥дчувальних угод, засв≥дчуваних коп≥й документ≥в ≥ виписок ≥з них, тексти переклад≥в та за¤в повинн≥ бути написан≥ ¤сно ≥ ч≥тко; числа ≥ строки, що стосуютьс¤ зм≥сту посв≥дчувальних угод, мають бути позначен≥ хоча б один раз словами, а назви юридичних ос≥б - без скорочень ≥ з зазначенн¤м њх адреси. ¬ необх≥дних випадках зазначаютьс¤ номери рахунк≥в юридичних ос≥б в установах банк≥в.

ѕр≥звища, ≥мена та по батьков≥ громад¤н повинн≥ бути написан≥ повн≥стю ≥з зазначенн¤м м≥сць њх проживанн¤. ѕри посв≥дченн≥ угод за участю ≥ноземних громад¤н зазначаЇтьс¤ також ≥ њх громад¤нство.

¬иправленн¤, зроблен≥ в текст≥ нотар≥ально оформлюваного документа, ¤кий не потребуЇ п≥дпису особи, що звернулас¤ за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ застер≥гаютьс¤ нотар≥усом лише в к≥нц≥ посв≥дчувального напису.

якщо документ, що п≥дл¤гаЇ посв≥дченню або засв≥дченню, викладений неправильно чи неграмотно (чи складений з порушенн¤м вимог чинного законодавства), нотар≥ус пропонуЇ особ≥, що звернулас¤ за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ, виправити його або скласти новий. Ќа проханн¤ за≥нтересованоњ особи документ може бути складений нотар≥усом.

” випадках, коли документи, що посв≥дчуютьс¤, видаютьс¤ або засв≥дчуютьс¤, викладен≥ на двох ≥ б≥льше окремих аркушах, вони повинн≥ бути прошит≥, а аркуш≥ пронумерован≥ ≥ скр≥плен≥ п≥дписом ≥ печаткою нотар≥уса.

ѕри посв≥дченн≥ угод, засв≥дченн≥ в≥рност≥ коп≥й документ≥в ≥ виписок з них, справжност≥ п≥дпису на документах, в≥рност≥ перекладу документ≥в з одн≥Їњ мови на ≥ншу, при посв≥дченн≥ часу пред'¤вленн¤ документа, при видач≥ дубл≥кат≥в на в≥дпов≥дних документах вчин¤ютьс¤ посв≥дчувальн≥ написи за формами, затвердженими наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни

ѕосв≥дчувальний напис повинен бути написаний ¤сно, ч≥тко, без п≥дчисток, в≥льн≥ м≥сц¤ - прокреслен≥, дописки та ≥нш≥ виправленн¤ - застережен≥.

ƒл¤ вчиненн¤ посв≥дчувальних напис≥в можуть застосовуватись штампи з текстом в≥дпов≥дного напису.

якщо посв≥дчувальний напис не вм≥щуЇтьс¤ на нотар≥ально оформлюваному документ≥, в≥н може бути продовжений чи викладений повн≥стю на прикр≥пленому до документа аркуш≥ паперу. ” цьому випадку аркуш≥, на ¤ких викладено текст документа, ≥ аркуш з посв≥дчувальним написом прошнуровуютьс¤ ≥ пронумеровуютьс¤, к≥льк≥сть аркуш≥в зав≥р¤Їтьс¤ п≥дписом нотар≥уса з прикладенн¤м його печатки.

ƒл¤ викладенн¤ посв≥дчувального напису чи його продовженн¤ допускаЇтьс¤ також п≥дклейка аркуша паперу. ѕри цьому нотар≥ус повинен проставити печатку таким чином, щоб частина њњ в≥дбитку знаходилось на п≥дклеЇному аркуш≥.

ѕрикр≥пленн¤ ≥ п≥дклейка аркуш≥в паперу дл¤ напису про засв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥њ документа, а також дл¤ напису на дубл≥кат≥ документа не допускаЇтьс¤.

Ќа п≥дтвердженн¤ права на спадщину, права власност≥, посв≥дченн¤ факт≥в, що громад¤нин Ї живим, про перебуванн¤ його у певному м≥сц≥, тотожност≥ громад¤нина з особою, зображеною на фотокартц≥ про прийн¤тт¤ на збереженн¤ документ≥в видаютьс¤ в≥дпов≥дн≥ св≥доцтва, форми ¤ких затверджено наказом ћ≥н≥стерства

юстиц≥њ ”крањни

 ожн≥й нотар≥альн≥й д≥њ присвоюЇтьс¤ окремий пор¤дковий номер. Ќомер, п≥д ¤ким нотар≥альна д≥¤ зареЇстрована в реЇстр≥, позначаЇтьс¤ на документах, що видаютьс¤ нотар≥усом, чи в посв≥дчувальних написах.

–еЇстри повинн≥ бути прошнурован≥, аркуш≥ њх пронумерован≥.

 ≥льк≥сть аркуш≥в у реЇстр≥ повинна бути зав≥рена п≥дписом посадовоњ особи √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ в  риму, управл≥нь юстиц≥њ в област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, уповноваженоњ на те начальниками цих управл≥нь.

ѕ≥дпис посадовоњ особи скр≥плюЇтьс¤ гербовою печаткою √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ в  риму, управл≥нн¤ юстиц≥њ в област≥, м≥стах  иЇв≥ чи —евастопол≥.

«апис нотар≥альноњ д≥њ в реЇстр провадитьс¤ нотар≥усом чи ≥ншим прац≥вником державноњ нотар≥альноњ контори або особою, ¤ка знаходитьс¤ у трудових в≥дносинах з приватним нотар≥усом, т≥льки п≥сл¤ того, ¤к посв≥дчувальний напис на документ≥ або документ, що видаЇтьс¤ нотар≥усом, ним п≥дписан≥.

«апис у реЇстр≥ ол≥вцем не допускаЇтьс¤.

 ожен нотар≥ус веде окремий реЇстр.

ƒокументи, на п≥дстав≥ ¤ких вчинено нотар≥альну д≥ю, приЇднуютьс¤ до прим≥рника угоди, св≥доцтва про право на спадщину та ≥н., що залишаЇтьс¤ у справах державноњ нотар≥альноњ контори чи приватного нотар≥уса.

ќриг≥нали документ≥в (наприклад, св≥доцтва про народженн¤, шлюб, смерть) повертаютьс¤ особам, що њх подали, а у нотар≥уса залишаютьс¤ њх коп≥њ.

 оп≥њ подаютьс¤ за≥нтересованими особами або на њх проханн¤ виготовл¤ютьс¤ нотар≥усом чи ≥ншим прац≥вником державноњ нотар≥альноњ контори або особою, ¤ка перебуваЇ у трудових в≥дносинах з приватним нотар≥усом. Ќа таких коп≥¤х нотар≥ус робить напис: "« ориг≥налом в≥рно", ставить дату ≥ св≥й п≥дпис, ¤к≥ скр≥плюЇ печаткою.

ƒокументи, що посв≥дчуютьс¤ особу громад¤н, ¤к≥ звернулись за вчиненн¤м нотар≥альних д≥й, њх представник≥в або представник≥в установ, п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, повертаютьс¤ особам, що њх подали, без залишенн¤ коп≥й, але в реЇстр≥ записуЇтьс¤ найменуванн¤ документа, його номер, дата видач≥ й найменуванн¤ установи, ¤ка видала документ.

якщо громад¤нин звернувс¤ за засв≥дченн¤м в≥рност≥ коп≥й документа чи виписок з документа, нотар≥ус встановлюЇ його особу ≥ робить у реЇстр≥ в≥дм≥тку "ќсобу встановлено".

Ќе залишаютьс¤ в державн≥й нотар≥альн≥й контор≥ чи у приватного нотар≥уса так≥ документи або њх коп≥њ: статути юридичних ос≥б або положенн¤ про них, а також документи про повноваженн¤ њх представник≥в (кр≥м доручень, ¤к≥ видаютьс¤ на вчиненн¤ конкретноњ нотар≥альноњ д≥њ), - при посв≥дченн≥ договор≥в ≥ доручень в≥д ≥мен≥ ≥ на ≥м'¤ юридичних ос≥б; документи, ¤к≥ стверджують право власност≥ громад¤н або юридичних ос≥б на жилий будинок (частину будинку), квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну д≥л¤нку, ≥нше нерухоме майно (св≥доцтво про право власност≥ на житло, св≥доцтво про право на спадщину, св≥доцтво про право власност≥ на частку в сп≥льному майн≥, подружж¤, державн≥ акти про право колективноњ чи приватноњ власност≥ на землю, договори куп≥вл≥-продажу, даруванн¤, м≥ни жилого будинку (частини будинку), квартири, дач≥, садового будинку, гаража, земельноњ д≥л¤нки, ≥ншого нерухомого майна, в тому числ≥ зареЇстрован≥ на б≥рж≥ та ≥н.), ¤кщо посв≥дчуЇтьс¤ угода про заставу, оренду тощо майна чи найом житла, в≥дчуженн¤ власником частини належного йому майна, а також коли учасники сп≥льноњ частковоњ власност≥ мають один сп≥льний правовстановлюючий документ на згадане майно ≥ один з них в≥дчужуЇ належну йому частку (чи частку в≥д частки); при в≥дчуженн≥ не зак≥нчених буд≥вництвом будинк≥в (частин будинк≥в), ≥нших буд≥вель; угод про встановленн¤ чи зм≥ну розм≥ру ≥деальних часток у сп≥льн≥й частков≥й власност≥, а також угод про встановленн¤ учасниками сп≥льноњ частковоњ власност≥ пор¤дку користуванн¤ конкретними частинами об'Їкта права власност≥ (жилого будинку, квартири, дач≥, садового будинку, гаража, земельноњ д≥л¤нки тощо) в натур≥.

ѕри посв≥дченн≥ угод про в≥дчуженн¤ частки майна (або частки в≥д частки) на правовстановлюючих документах, що повертаютьс¤ в≥дчужувачем, робитьс¤ напис про зм≥ст посв≥дченого договору, наприклад: "ѕродано 1/4 частину цього будинку за договором, посв≥дченим 15 лютого 1993 року, за N 1231", дата, п≥дпис нотар≥уса, що скр≥плюЇтьс¤ печаткою нотар≥уса; охоронн≥ св≥доцтва - при посв≥дченн≥ договор≥в п≥днайму; св≥доцтва про реЇстрац≥ю, техн≥чн≥ паспорти, реЇстрац≥йн≥ талони, чеки, дов≥дки-рахунки магазину на автотранспортн≥ засоби, ≥нш≥ самох≥дн≥ машини ≥ механ≥зми, - при посв≥дченн≥ договор≥в про њх в≥дчуженн¤, заставу, оренду, видач≥ св≥доцтва про право на спадщину чи про право власност≥ на них; документи, що стверджують факт передач≥ майна з правом його застави.

ѕро на¤вн≥сть зазначених документ≥в робитьс¤ в≥дм≥тка в реЇстр≥ нотар≥альних д≥й одночасно з реЇстрац≥Їю нотар≥альноњ д≥њ, дл¤ вчиненн¤ ¤коњ вимагавс¤ один з таких документ≥в, або в≥дм≥тка на прим≥рниках угод, на за¤вах про видачу св≥доцтв про право на спадщину ≥ св≥доцтв про право власност≥ або на ≥нших документах, що приЇднуЇтьс¤ до нотар≥ально оформлених документ≥в, п≥сл¤ чого вони повертаютьс¤ особ≥, ¤ка њх продала. ¬≥дм≥тка, в ¤к≥й зазначаЇтьс¤ назва документа, ким, коли, за ¤ким номером та на чиЇ≥м'¤ в≥н виданий, п≥дписуЇтьс¤ нотар≥усом.

” раз≥ втрати документа, посв≥дченого або виданого нотар≥усом чи посадовою особою виконавчого ком≥тету с≥льськоњ, селищноњ, м≥ськоњ –ади народних депутат≥в, за письмовою за¤вою ос≥б, за дорученн¤м ¤ких або щодо ¤ких вчин¤лас¤ нотар≥альна д≥¤, державним нотар≥альним арх≥вом видаЇтьс¤ дубл≥кат втраченого документа.

ƒо передач≥ в арх≥в прим≥рник≥в документ≥в, посв≥дчених або виданих нотар≥усом, дубл≥кат втраченого документа видаЇтьс¤ нотар≥усом за м≥сцем його збер≥ганн¤.

ƒержавний нотар≥альний арх≥в чи державна нотар≥альна контора видають також дубл≥кати запов≥т≥в, ¤к≥ над≥йшли на збер≥ганн¤ в≥д посадових ос≥б, зазначених у «акон≥ "ѕро нотар≥ат"

ƒубл≥кат запов≥ту може бути виданий вказаним у запов≥т≥ спадкоЇмц¤м п≥сл¤ подач≥ ними св≥доцтва про смерть запов≥дача. ” раз≥ смерт≥ спадкоЇмц≥в, ¤к≥ були вказан≥ в запов≥т≥, дубл≥кат може бути виданий њх спадкоЇмц¤м п≥сл¤ подач≥ ними св≥доцтва про смерть запов≥дача ≥ померлого спадкоЇмц¤.

ƒубл≥кат документа повинен м≥стити весь текст посв≥дченого або виданого документа.

Ќа дубл≥кат≥ документа робитьс¤ в≥дм≥тка про те, що в≥н маЇ силу ориг≥налу, ≥ вчин¤Їтьс¤ посв≥дчувальний напис

Ќотар≥уси, ви¤вивши при вчиненн≥ нотар≥альних д≥й порушенн¤ закону громад¤нами або окремими посадовими особами, пов≥домл¤ють про це дл¤ вжитт¤ необх≥дних заход≥в в≥дпов≥дн≥ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ або прокуратуру.

якщо справжн≥сть поданого документа викликаЇ сумн≥в, нотар≥ус вправ≥ затримати цей документ ≥ направити його на експертизу.

ѕро направленн¤ документа на експертизу нотар≥ус виносить постанову, в ¤к≥й зазначаЇтьс¤: дата винесенн¤ постанови; пр≥звище, ≥н≥ц≥али нотар≥уса, ¤кий вин≥с постанову, найменуванн¤ та адреса державноњ нотар≥альноњ контори або найменуванн¤ нотар≥ального округу та адреса розташуванн¤ робочого м≥сц¤ приватного нотар≥уса; найменуванн¤ документа, дата його видач≥, ким та на чиЇ ≥м'¤ в≥н виданий; ким (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, м≥сце проживанн¤) подано документ дл¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ; обставини, ¤к≥ викликали необх≥дн≥сть направленн¤ документа на експертизу; куди (¤кий експертн≥й установ≥) направл¤Їтьс¤ документ дл¤ проведенн¤ експертизи; питанн¤, поставлен≥ на вир≥шенн¤ експертизи.

Ќотар≥ус в≥дмовл¤Ї у вчиненн≥ нотар≥альноњ д≥њ, ¤кщо: - вчиненн¤ такоњ д≥њ суперечить законов≥; - д≥¤ п≥дл¤гаЇ вчиненню ≥ншим нотар≥усом; - з проханн¤м про вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ звернулась нед≥Їздатна особа або представник, ¤кий не маЇ в≥дпов≥дних повноважень; - угода, що укладаЇтьс¤ в≥д ≥мен≥ юридичноњ особи, суперечить ц≥л¤м, вказаним в њњ статут≥ чи положенн≥.

Ќотар≥уси не приймають дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й документи, ¤кщо вони не в≥дпов≥дають вимогам законодавства або м≥ст¤ть в≥домост≥, що порочать честь ≥ г≥дн≥сть людини.

Ќотар≥ус на проханн¤ особи, ¤к≥й в≥дмовлено у вчиненн≥ нотар≥альноњ д≥њ, повинен викласти причини в≥дмови в письмов≥й форм≥ ≥ роз'¤снити пор¤док њњ оскарженн¤. ” цих випадках нотар≥ус не п≥зн≥ш ¤к у триденний строк виносить постанову про в≥дмову у вчиненн≥ нотар≥альноњ д≥њ.

” постанов≥ про в≥дмову вказуютьс¤: - дата винесенн¤ постанови; - пр≥звище, ≥н≥ц≥али нотар≥уса, ¤кий вин≥с постанову, найменуванн¤ та адреса державноњ нотар≥альноњ контори або найменуванн¤ нотар≥ального округу та адреса розташуванн¤ робочого м≥сц¤ приватного нотар≥уса; - пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ громад¤нина, ¤кий звернувс¤ за вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ, м≥сце його проживанн¤ або найменуванн¤ ≥ м≥сцезнаходженн¤ юридичноњ особи; - про вчиненн¤ ¤коњ нотар≥альноњ д≥њ просила особа, що звернулас¤ до нотар≥уса (короткий зм≥ст проханн¤); - мотиви, з ¤ких в≥дмовлено у вчиненн≥ нотар≥альноњ д≥њ, з посиланн¤м на чинне законодавство; - пор¤док ≥ строки оскарженн¤ в≥дмови з посиланн¤м на цив≥льно-процесуальне законодавство.

«а вчиненн¤ нотар≥альних д≥й державн≥ нотар≥уси справл¤ють державне мито у розм≥рах, встановлених чинним законодавством.

«а наданн¤ державними нотар≥усами додаткових послуг правового характеру, ¤к≥ не пов'¤зан≥ ≥з вчинюваними нотар≥альними д≥¤ми, а також послуг техн≥чного характеру (складанн¤ проект≥в угод, за¤в, виготовленн¤ коп≥й документ≥в чи виписок ≥з них тощо) справл¤Їтьс¤ окрема плата у розм≥рах, що встановлюютьс¤ √оловним управл≥нн¤м юстиц≥њ в  риму, управл≥нн¤ми юстиц≥њ в област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥.

ѕриватн≥ нотар≥уси за вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, а також за наданн¤ послуг техн≥чного характеру справл¤ють плату, розм≥р ¤коњ визначаЇтьс¤ за домовлен≥стю м≥ж приватним нотар≥усом та громад¤нином або юридичною особою. ќплата додаткових послуг правового характеру, що надаютьс¤ приватними нотар≥усами ≥ не належать до вчинюваноњ нотар≥альноњ д≥њ, провадитьс¤ за домовлен≥стю стор≥н.

«а виготовленн¤ нотар≥усом св≥доцтв на п≥дтвердженн¤ права на спадщину, права власност≥, посв≥дченн¤ факт≥в, що громад¤нин Ї живим, про перебуванн¤ його у певному м≥сц≥, тотожност≥ громад¤нина з особою, зображеною на фотокартц≥, про прийн¤тт¤ на збереженн¤ документ≥в, а також дубл≥кат≥в документ≥в додаткова плата не справл¤Їтьс¤.

якщо нотар≥ус ви¤вить, що внасл≥док допущеноњ ним помилки вчинена нотар≥альна д≥¤ Ї неправильною, в≥н зобов'¤заний довести про це до в≥дома прокурора дл¤ вжитт¤ заход≥в до скасуванн¤ вказаноњ нотар≥альноњ д≥њ.Ќа головнуHosted by uCoz